Exposing the New Apostolic Reformation

The Bible says that the Church was built on the foundation of the apostles and prophets. Can the Church appoint new apostles and prophets today? What exactly is the New Apostolic Reformation and what dangers does it pose for believers? Who started it? When? Why? Does the Bible confirm this theology? These questions and more in Amir’s special update from Israel with special Guest Pastor Michael Nissim from the Nahariyya messianic congregation.

Gerelateerd:

Dominion theology

Schrikbarende misleidingen binnen het christendom

Misleiding en verleiding door tekenen en wonderen

“Kingdom Now”, een dwaalleer

Pope Francis And The Push For The One World Religion

We have seen a major uptick from Pope Francis recently pushing for a One World Religion… This One World Religion is going to be one of the big deceptions the Antichrist and the False Prophet will be running during the tribulation period… Make no mistake about it..we are currently seeing the precursors to the New World Order and the One World Religion in our face right now!!! If you don’t have Jesus Christ in your life…now is the time to make the best decision of your eternity!!! Links to articles used in the video: https://prophecyinthenews.com/world_n… https://www.jpost.com/Middle-East/Pop…

Charismania #5 Randy Clark

De woestenij van de Charismatische Beweging

Reactie en commentaar op het optreden van Randy Clark tijdens de conferentie “Er is meer (There is More)” van het Evangelisch Werkverband.
“…en de tegensprekers te weerleggen”- Titus 1:9

Al vaker heb ik materiaal van Robbert Veen gepost. Hij heeft een zeer heldere blik op de bedrieglijke en valse wonderwerk en genezingspraktijken binnen het charismatische wereldje. Ik heb ook eerder over Randy Clark en het Evangelisch Werkverband geschreven. Mensen vallen voor moderne charlatans. Ook hierdoor wordt steeds beter zichtbaar dat we in de eindtijd leven. Bijzonder schrijnend….(vJ)

zie ook:

De charismatische beweging – deel 1

Er is meer?

Kundalini, heel charismatisch

Demonic Infiltration of the Church

Impartatie en de gevolgen

Nogmaals genezingen

Randy Clark en de Toronto Blessing – Charismania #3

Randy Clark en de Toronto Blessing – Charismania #3

We gaan het boek bespreken van Randy Clark – There is More – waar ook de conferenties in Nederland van het Charismatisch, pardon Evangelisch Werkverband naar genoemd zijn. Randy Clark was daar al minstens twee keer te gast. (Hoewel het erop lijkt dat het hier niet echt wil lukken…)
In deze eerste bijdrage luisteren we ook naar enkele (Engelstalige) fragmenten van Randy Clark.
De muziek in deze aflevering komt van Scott Holmes, te vinden op:
scottholmesmusic.com

De paus, valse profeet

Ik heb die gluiperd uit Rome nooit gemogen. Ik ben zeker niet de enige.

De Paus wordt door de wereld beschouwd als de spirituele en morele wereldautoriteit. Hij heeft toegang tot bijna alle landen van de wereld, de laatste zitten eraan te komen. Is hij de komende spreekbuis voor de antichrist? Nederlands ondertiteld.

Zie ook: in zijn eigen naam

(Valse) apostelen en profeten

Zijn er nog apostelen vandaag? En profeten?

Door Roy Davison

De autoriteit van de apostelen en profeten berust op het gezag van Christus. Apostelen en profeten werden door Jezus uitgezonden.

Uit zijn volgelingen heeft Hij twaalf mannen gekozen om als apostel te dienen:

“En Hij stelde er twaalf aan, opdat zij met Hem zouden zijn en opdat Hij hen zou uitzenden om te prediken, en om macht te hebben boze geesten uit te drijven” (Marcus 3:14,15).

Naast de apostelen heeft Hij ook profeten uitgezonden:

“Daarom zegt ook de wijsheid Gods: Ik zal tot hen zenden profeten en apostelen en van hen zullen zij sommigen doden en vervolgen, opdat van dit geslacht afgeëist worde het bloed van al de profeten, dat vergoten is sinds de grondvesting der wereld” (Lucas 11:49,50).

Hieruit blijkt dat Jezus uitsluitend tijdens dat geslacht (dus in de eerste eeuw) apostelen en profeten heeft uitgezonden.

De twaalf apostelen kennen wij. Maar wie wordt met ‘de profeten’ bedoeld? Matteüs en Johannes waren apostelen. Marcus en Lucas waren echter geen apostelen, maar wel profeten.

Continue reading “(Valse) apostelen en profeten”

Hidden in plain view

The New World Order in Bible Prophecy – Jan Markell

How is antichrist’s kingdom forming even now? Who are the major players trying to bring it about? Donald Trump threw them a roadblock in November of 2016 so their plan is delayed, but it will not be denied. Jan Markell explains the efforts to establish one world and how it blossoms after the Church is gone. These efforts are hidden in plain view.