The new world order in Bible Prophecy

The implementation of Antichrist’s system will require a crisis and Jan shows how all efforts are leading to the Rapture of the Church. From secret societies to the banking industry, from the billionaire cabals to Celine Dion and the entertainment industry, the world is preparing for a one-world scheme that will end in failure. Their seven year paradise will be the Tribulation.

Wat een toestanden


Dit paasweekend kan de boeken in als een bijzonder bloedig paasweekend. Allereerst natuurlijk de vreselijke moordaanslagen in Sri Lanka die duidelijk anti-Christelijk en anti-westers van aard waren. En natuurlijk geïnspireerd door totalitaire  islam haatideologie. Iets waar de NOS in eerste instantie voor wegliep (zij hadden de voorkeur voor boeddhisten als daders)

Anti-Christelijk dus, iets wat ook enkele “vooraanstaande” politici uit de V.S. niet durfden benoemen. Zo had Obama het over de slachtoffers (“Easter worshippers”???) terwijl iedereen weet dat het christenen waren die het doelwit werden. Er vielen 50 doden in één kerk!

Verder waren er in ons land  verschillende verkeersslachtoffers te betreuren. Families en gezinnen uit elkaar gerukt…verschrikkelijk.
En hoe ontoepasselijk is dan het stralende weer denk ik dan terwijl een en ander de revue passeert….

Een ding weet ik wel, dat de relevantie van Pasen recht overeind staat. Niet het Pasen van de paashaas met eieren uiteraard, maar het Pasen van de overwinning op de dood, door het lijden, sterven en opstaan van het Lam van God, de Here Jezus Christus. Hij heeft verlossing en nieuw leven aan het licht gebracht, door Zichzelf te offeren, als losprijs voor velen, door Zijn eigen bloed.

Over bloederig gesproken…..Dát was ook nog eens onschuldig bloed!

Al die jaren sindsdien heeft dat bloed, dat offer, en de wetenschap dat de dood/zonde/wereld overwonnen is, niets aan waarde of betekenis verloren.

Schijnbaar tegenstrijdig, dat datgene wat naar mijn mening de grootste reden tot vreugde is, deze dagen gepaard gaat met zulke verdrietige hedendaagse toestanden.

Een ding is zeker, het beste komt nog, dat is een kwestie van geloof!

http://synoniemen.net/grafisch.php?zoekterm=geloof

En voor dat geloof is bewijs genoeg. Zeker weten! (Hebreeën 11)

Prophecy Watch: The Revealing Of The “Deal Of The Century” Peace Plan And Israel’s 71st Year

Source: Wachtmanonthewall88

The convergence factor of Bible Prophecy during Israel’s 70th year ( May 2018- May 2019) has been undeniable….also the increase in intensity and frequency of the Birth Pangs ( earthquakes, volcanic activity, record flooding, record snowfall, hurricanes, typhoons, cyclones, etc ) has been noticeable during Israel’s 70th year… God is trying to wake this world up to the realization that His Son Jesus Christ is about to Rapture His Church at any moment!! There seems to be a connection between the revealing of Donald Trump’s ” Deal Of The Century” Peace Plan and Israel’s 71st year ( Starting May 14-15, 2019)..with the deal possibly being revealed on Palestinian Nabka Day ( May 15, 2019 )….some reports are that it could extend until mid June 2019…we shall see!! As i have seen saying…Since Donald Trump recognized Jerusalem as Israel’s Capitol and moved the US Embassy from Tel Aviv to Jerusalem on Israel’s 70th Anniversary ( May 14, 2018)…the convergence factor has exploded moving faster by the day! Trump’s recognition on Purim 2019 that the Golan Heights belongs to Israel has already created rejections….and it looks like the Deal of the Century Peace Plan that is to be revealed in the coming days, weeks, months…is going to be rejected as well…. I believe most likely that it will be rejected leading us closer to a war against Israel…and from that war the antichrist will come on to the world stage…and solve all the problems and confirm ( Make Greater) either Trump’s Deal of the Century Peace Plan or something else in existence to be acceptable on all sides to begin the 7 year tribulation period… The bottom line is if we see the stage is already set…the precursors to the Isiah 17 prophecy, Ezekiel 38 prophecy, and Daniel 9:27 prophecy are in our face now!!! And if we know that Jesus will rapture his church prior to the antichrist being revealed and confirming the covenant with many to begin the 7 year tribulation period….How close are we to Jesus coming for his church in the air??? I would say: Be ye ready folks!!! Jesus is at the door!!! 1 Corinthians 15:1-4 King James Version (KJV) 15 Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preached unto you, which also ye have received, and wherein ye stand; 2 By which also ye are saved, if ye keep in memory what I preached unto you, unless ye have believed in vain. 3 For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the scriptures; 4 And that he was buried, and that he rose again the third day according to the scriptures: Romans 10:9-10 King James Version (KJV) 9 That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. 10 For with the heart man believeth unto righteousness; and with the mouth confession is made unto salvation.

Tim Henderson and 3 rapture signs


The Beast from the Sea
13 And the dragon stood on the sand of the [a]seashore.

Then I saw a beast coming up out of the sea, having ten horns and seven heads, and on his horns were ten diadems, and on his heads were blasphemous names. 2 And the beast which I saw was like a leopard, and his feet were like those of a bear, and his mouth like the mouth of a lion. And the dragon gave him his power and his throne and great authority. 3 I saw one of his heads as if it had been [b]slain, and his fatal wound was healed. And the whole earth was amazed and followed after the beast; 4 they worshiped the dragon because he gave his authority to the beast; and they worshiped the beast, saying, “Who is like the beast, and who is able to wage war with him?” 5 There was given to him a mouth speaking [c]arrogant words and blasphemies, and authority to act for forty-two months was given to him. 6 And he opened his mouth in blasphemies against God, to blaspheme His name and His tabernacle, that is, those who [d]dwell in heaven.

Amir Tsarfati over antisemitisme en klimaatverandering


Groeiend antisemitisme en klimaatverandering

Is er een verband?
Amir Tsarfati spreekt in deze update over het groeiende antisemitisme en ook over het klimaatakkoord. De klimaatverandering wordt gebruikt als drogreden om tot een wereldregering te komen. Nederlands ondertiteld.
De Canadese wetenschapper Patrick Moore, waar Amir over spreekt, vertelt hier meer over in een interview dat u hier kunt vinden

Tribulation Coming

Ezekiel 7:19 They will fling their silver into the streets and their gold will become an abhorrent thing; their silver and their gold will not be able to deliver them in the day of the wrath of the Lord. They cannot satisfy their [l]appetite nor can they fill their stomachs, for their iniquity has become an occasion of stumbling.

Misleiders, misleiding, Bijbelse profetie, eenzaamheid, de kerk en de laatste dagen

Tekenen! Wonderen! Genezingen! Sociale gerechtigheid! Koffiebars en gitaarsolo’s! Veel van onze moderne kerken lijken de weg kwijtgeraakt te zijn. Waarom wordt er in onze kerken niet meer over profetie onderwezen? Waarom leren nog maar zo weinig pastors hun gemeente over Israël en haar rol in de eindtijd? Kijkt iedereen nog wel uit naar de wederkomst van de Koning? Zal Jezus nog geloof vinden als Hij terugkomt? Wat is er gebeurd met de eenvoudige boodschap van verlossing en hemel en hel? Schrijfster en radiomaakster Jan Markell is gast bij Gary Stearman en laat de agenda van de hedendaagse moderne kerken zien en het verzet tegen een opname voor de grote verdrukking. Leven we in de laatste dagen? Het antwoord van Jan Markell zal u verbazen! Nederlands ondertiteld.

Hidden in plain view

The New World Order in Bible Prophecy – Jan Markell

How is antichrist’s kingdom forming even now? Who are the major players trying to bring it about? Donald Trump threw them a roadblock in November of 2016 so their plan is delayed, but it will not be denied. Jan Markell explains the efforts to establish one world and how it blossoms after the Church is gone. These efforts are hidden in plain view.