Dagelijks Woord 28 mei

 door Jolande68 van debijbeloverdenken.nl

Dagelijks Woord 28 mei

Jeremia 31:25
Want Ik heb de vermoeide ziel te drinken gegeven en elke treurig geworden ziel heb Ik met voedsel vervuld.

Een mooie tekst uit een prachtig hoofdstuk in het boek Jeremia. Het is een hoofdstuk vol hoop en toekomstverwachting. Veel profetieën in Jeremia gaan over oordeel, maar in dit hoofdstuk kijkt Jeremia vooruit naar de tijd waarin de Israëlieten terugkeren uit de ballingschap. Wat bedoelt de Heer als Hij zegt dat Hij voedsel en drank voor de vermoeide en treurige ziel geeft? In deze overdenking wil ik de link leggen met een gedeelte uit Jesaja en een gedeelte in het Nieuwe Testament waar ook gesproken wordt over voedsel en drank. Lees verder

Meer lezen

Het ABC van uw en mijn redding

Gegapt van 6ft9.eu

Volgens de Bijbel zijn wij allen zondaars en de prijs van de zonde is de dood.

En de HEERE God gebood de mens: Van alle bomen van de hof mag u vrij eten, maar van de boom
van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u daarvan eet,
zult u zeker sterven. (Genesis 2:16, 17)

Adam en Eva aten toch van de boom, waarvan God had gezegd dat zij daarvan niet eten mochten
en daarmee zondigden zij tegen God.

Omdat wij van Adam en Eva afstammen, hebben wij hun
zondige natuur geërfd.
Maar, er is goede hoop: God heeft ons zo lief, dat Hij Zijn Eniggeboren Zoon, Jezus Christus, naar
de aarde heeft gestuurd om voor de zonden van de mens te sterven. Jezus Christus is voor onze
zonden gestorven aan het kruis in Golgotha en door Zijn Bloed heeft Hij voor de zonden van de
mens en de gehele mensheid onze straf betaald !
Hoe kunt u gered worden door het Bloed van Jezus Christus ? Heel eenvoudig …….

A: Admit you’re a sinner
Vertaling: Accepteer en beken dat u een zondaar bent.
Er is niemand rechtvaardig, ook niet één. (Romeinen 3:10)
Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God (Romeinen 3:23)
Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus
Christus, onze Heere. (Romeinen 6:23)

B: Believe Jesus is Lord
Vertaling: Geloof dat Jezus … Meer lezen

Een post-script van Paulus

Bron: debijbeloverdenken.nl

Een post-script van Paulus

Rom. 16:25-27

Hem nu Die in staat is u vast te doen staan, overeenkomstig mijn Evangelie en de prediking van Jezus Christus, overeenkomstig de openbaring van het geheimenis dat door de tijden der eeuwen heen verzwegen was,
maar dat nu geopenbaard is en door de profetische Schriften onder alle heidenen bekendgemaakt is, overeenkomstig het bevel van de eeuwige God, om hen tot geloofsgehoorzaamheid te brengen,
aan Hem, de alleen wijze God, zij door Jezus Christus de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen.

Laatste woorden aan de Romeinen

Bovenstaande tekst is het einde van de Romeinen brief. Het zijn de laatste drie verzen van deze brief. De aller-aller-allerlaatste woorden. Een moeilijke, lange zin die toch de moeite waard is om goed te lezen.

De brief was toch klaar?

Paulus heeft al vier keer vaart gehaald om de brief af te sluiten……Verder lezen

 

Meer lezen

Waar gaat dit allemaal naartoe?

Pastor J.D Farag in een zeer recente Prophecy Update, in het Nederlands ondertiteld door Tekenen der Tijden Youtube kanaal

Meer lezen

Dagelijks Woord 11 april

Een nieuwe blog van Jolande op debijbeloverdenken

Afbeelding van Gábor Bejó via Pixabay

Stille zaterdag?

Het is “stille zaterdag” vandaag. Vanwege de tijd waarin we leven is het misschien nog wel “stiller” dan anders. De regering heeft ons op het hart gedrukt om dit Paasweekend thuis te blijven. Dat is moeilijk nu het mooi weer is en we toch ook wat lekkere dingen in huis willen halen. Vanochtend stond ik buiten in de rij, op mijn beurt te wachten voordat ik de supermarkt in kon. Met steeds 1,5 meter ertussen was het een behoorlijk lange rij. Langzaam schoven we op naar de ingang waar we uiteindelijk de één na de ander met een ontsmet winkelwagentje naar binnen mochten. Ook in de rij was het stil. Iedereen voelt zich ongemakkelijk. En praten met 1,5 meter ertussen voelt onnatuurlijk. De afstand is net te groot voor een gesprek.

Lees verder>>>>

Meer lezen