Galaten 5:13 en de Christelijke vrijheid als oorzaak voor het vlees / de fles? (Whisky you’re the devil)

Ooit (lang geleden 🙂 ) van dichtbij gezien hoe een liefdevol en verstandig mens verandert onder invloed van grote hoeveelheden drank. Zodanig dat er een hardvochtig, manipulerend, en kwaadaardig karakter aan de oppervlakte verscheen. Was de drank uitgewerkt dan was er verwarring, ontkenning, wrok en zelfmedelijden. (“Iedereen is tegen me”)

Toen ik later gelovig werd las ik ook de Galatenbrief. En ik ontdekte dat deze door gelovigen als excuus (oorzaak, aanleiding) werd aangegrepen om ‘lekker hun gang te kunnen gaan’. (!!!)

De Genade van God was immers altijd groter…..

Maar de realiteit ligt dan toch veel genunanceerder.

Galaten 5:13 en Christelijke Vrijheid 

Galaten 5:13 (Statenvertaling) zegt: “Want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders, alleenlijk gebruikt de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees; maar dient elkander door de liefde.”

Dit vers spreekt over de vrijheid die we hebben in Christus. Het is een vrijheid van de wet en van de zonde, maar het is allesbehalve een vrijbrief om er dan maar ‘op los te leven’ en onverstandige, ongezonde en zelfs gevaarlijke gewoontes te koesteren en cultiveren.

In Christus zijn we daadwerkelijk bevrijd van de wet van zonde en dood. Deze vrijheid is  niet bedoeld om ons vlees, onze oude natuur, te dienen. In tegendeel zelfs. Het is een oproep om door de Geest geleid te worden en niet door onze menselijke begeerten.

En in eerste instantie daarmee Christus en vervolgens onze broeders en zusters en zelfs ook ‘zij die buiten zijn’ te dienen.

Kan dat met een drankkegel? 

Ik weet het antwoord wel denk ik.

“De Fles” als voorbeeld

Alcoholmisbruik is een daarom een aansprekend voorbeeld van het misbruiken van die vrijheid. Het kan leiden tot gezondheidsproblemen, verslaving, manipulatie, vergaand egoisme en schade aan relaties en verantwoordelijkheden. Het is het dienen van het vlees, wat Paulus ons waarschuwt niet te doen.

Christelijke Vrijheid

De Christelijke vrijheid heeft als doel dat we door de Geest geleid worden en de vruchten van de Geest voortbrengen: liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid (Galaten 5:22-23). Zuipen, wat in feite gebondenheid is, staat haaks op deze vruchten, vooral op matigheid, en kan ons ervan weerhouden de wil van God te volgen. Ook de groei naar geestelijke volwassenheid komt in de knel. Rondrennen in vicueze of poreuze cirkeltjes….

Als Christenen zouden we deze vrijheid gebruiken (en dus niet misbruiken als vrijbrief voor het vlees) om Christus en elkaar lief te hebben en te dienen, dus niet om ons over te geven aan vleselijke begeerten. We zouden waakzaam zijn en ons niet laten leiden door dingen die ons van Christus kunnen scheiden.

Galaten 5:13 spoort ons aan, sterker: vermaant ons om onze vrijheid in Christus verantwoordelijk te gebruiken. We zijn geroepen om elkaar lief te hebben en te dienen. Laten we daarom streven naar een leven dat de vruchten van de Geest voortbrengt en wat liefde van Christus toont aan de wereld om ons heen.

Weet dat er loon is weggelegd voor degenen die Hem dienen en van harte gehoorzaam willen zijn.  En ja, dit zeg ik allemaal in eerste instantie tegen mijzelf. Ik ben zelf namelijk een verslavingsgevoelig tiepje, maar ik weiger daar aan toe te geven.

1 thought on “Galaten 5:13 en de Christelijke vrijheid als oorzaak voor het vlees / de fles? (Whisky you’re the devil)”

 1. Dat zij verre

  De Heere Jezus Christus vergeeft de zonden van gelovigen die zich onderwerpen aan Hem, en Zijn Woord. Dit zouden we niet aangrijpen om dan maar flink te zondigen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. De zonden worden weggenomen met een reden; dat wij God kunnen dienen, ondanks onze zondige natuur. Hoewel Genade geen enkele verplichting kent, is het geen vrijbrief om losbandig te leven.

  Romeinen 6
  1 Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worde? (zullen we blijven zondigen zodat er meer Genade is?)
  2 Dat zij verre. (Nee, natuurlijk niet!) Wij, die der zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelve leven? (als we dood zijn voor de zonde, waarom zouden we dan nog in zonde leven?!)

  13 En stelt uwe leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid; maar stelt uzelven Gode, als uit de doden levende geworden zijnde, en stelt uw leden Gode tot wapenen der gerechtigheid.
  14 Want de zonde zal over u niet heersen; want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade.
  15 Wat dan? Zullen wij zondigen, omdat wij niet zijn onder de wet, maar onder de genade? Dat zij verre.(=absoluut niet!)

  Geloof is het enige wat God van ons vraagt om behouden te worden. Een mens wordt niet behouden omdat hij zo netjes leeft, maar hij ontvangt eeuwig leven op grond van geloof alleen. De Heere heeft ons een vrije wil gegeven zodat wij Hem vrijwillig zouden dienen. We zouden dus zélf de verantwoordelijkheid nemen om onze oude mens af te leggen, en de nieuwe mens aan te doen. Naar de mate waarin wij de Geest de Ruimte geven, naar díe mate zullen wij straks beloond worden. We zouden dus juiste keuzes maken, maar dat valt nog niet mee, want de oude mens is rot sterk.

  Jaap, ik begrijp de strekking van jouw relaas, maar ik vind het voorbeeld wat je noemt ongelukkig gekozen. Om alcoholisme ‘het dienen van het vlees’ te noemen, gaat mij wat ver. Ik denk dat 99% van de alcoholisten de drank graag zouden willen laten staan. Zoals de meeste mensen met anorexia niets liever dan een normaal eetpatroon zouden willen hebben. De mensen met een dwangneurose zouden dolgraag van hun dwang af zijn. De mensen met smetvrees zouden erg graag wat minder poetsen, etc etc. Ieders natuurlijke mens is een ramp, is gebrekkig. Laten we niet met een beschuldigend vingertje wijzen naar medegelovigen. ‘Ieder neme zijn eígen kruis op, ieder drage zijn eígen pak’.

  We krijgen straks niet voor niks een nieuw verheerlijkt lichaam. De Heere heeft niet voor niets een hele nieuwe Schepping gemaakt. Wij zijn, in Christus, niet voor niets nieuwe schepselen. Alles in deze oude Schepping, dus ook onze oude mens, is bagger. Alles is aan bederfelijkheid onderhevig. Als gelovigen zouden we ons best doen om Zijn Nieuwe Opstandingsleven te leven, hier en nu. Maar dat gaat niet zonder slag of stoot. We lopen hier tenslotte stage. We zouden de oude mens van onszelf, maar zéker die van de ander negeren, en niet veroordelen. Dat heeft de Heere immers al gedaan 😉

  Dronken zijn, is een beeld van ‘vervuld worden met de Geest’. De wijn is een type van de Heilige Geest. Als je dronken bent van aardse, stoffelijke wijn, vergeet je de wereld om je heen, en ben je onbezorgd. Mensen die dronken zijn, zijn van de wereld, en vergeten hun ellende en problemen. Dit lijkt op dronken van de Geest. Als je vervuld bent met de Geest, als je bezig bent met geestelijke dingen, dan worden de beslommeringen van de wereld steeds onbelangrijker. De aardse problemen worden er niet mee opgelost, maar ze worden minder. Naarmate je je meer bezig gaat houden met de eeuwige dingen die ons in het vooruitzicht zijn gesteld, kun je je (geestelijk) steeds meer losmaken van het wereldse gebeuren. Als we onze blik, zoveel mogelijk, Omhoog houden, dan hebben we uiteindelijk geen enkele drug meer nodig.

  Efeze 5
  18 En wordt niet dronken in wijn, waarin overdaad is, maar wordt vervuld met den Geest;
  (dronken zijn van wijn, is een type van dronken zijn van de Geest, oftewel deelnemen aan het nieuwe Opstandingsleven van Christus)

Leave a Comment