PLO declares Agreements with Israel have ended…High Alert Prophecy Watchers!

“I know the plans I have for you declares the LORD, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you a hope and a future.” (Jeremiah 29:11

Meer lezen

Het uur der beslissing

Pastor J.D Faraq spreekt over de opname voor de grote verdrukking en hoe ook al het oude Testament hier beelden van laat zien. Ook roept hij andere pastors op niet langer te zwijgen, maar het woord der profetie te verkondigen in dit late uur van de geschiedenis. Het is het uur der beslissing! Nederlands ondertiteld.

(Noot: de stelling dat de Gemeente de bruid van Christus zou zijn, delen wij niet) Die positie is voorbehouden aan Israël. Lees daarover hier. En de grote verdrukking vangt pas aan na 3,5 jaar, op de helft van de 70e jaarweek van Daniel. De term “7-jarige verdrukking” is daarom niet correct.

Meer lezen

“De zeven sleutels om je te beschermen tegen het coronavirus”

Reactie van Robbert Veen op de nieuwe video van Tom de Wal over de zeven sleutels om je te beschermen tegen het coronavirus. In de nieuwe Koinonia Live! gaan we hier ook uitgebreid op in. Bovendien zal een meer nauwkeurig analyse van de video die De Wal publiceerde later nog volgen.

De vier leugens:

1. Wij doen in deze wereld hetzelfde als Jezus, want wij zijn zoals Hij. Dus genezingen, onkwetsbaarheid voor ziekte etc. (Als we maar 100% geloven…) Neen! Wij delen in dezelfde positie die Jezus heeft gehad op aarde: minachting, soms vervolging, met de missie om van de waarheid te getuigen.

2. Psalm 91 leert ons hoe we onkwetsbaar kunnen zijn voor het coronavirus en alle andere ziekten. Als we die belofte maar geloven. Neen! Psalm 91 is een Messiaanse Psalm en spreekt over de bescherming die God gaf aan de Heer Jezus op aarde – de ware zoon van David – tot het moment waarop Hij vrijwillig Zijn leven gaf.

3. Wanneer wij met gezag Gods belofte spreken, zullen de engelen ons beschermen en bijstaan. Neen! Deze bijzondere bijstand van de engelen is aan Christus gegeven, niet aan ons. Wij beschikken niet over “macht”, want alle macht berust bij Christus. Het bijzondere gezag van de apostelen is hun gegeven, maar niet aan ons overgedragen.

4. Wij zullen anderen genezen, ook van het coronavirus, dat is ons bijzondere getuigenis op grond van Markus 16:14-18. Neen! De teken en wonderen van Markus 16 staan in verband met a) het … Meer lezen

Will I Miss the Rapture?

Hi, I’m Dr Gene Kim (UC Berkeley & PBI) and I pastor a church at San Jose Bible Baptist Church. My channel publishes videos that focus on wrong doctrines, dispensationalism, end times and KJV as the only word of God. If that sounds like it could be helpful for you, please subscribe!

Meer lezen

“New World Order quotes #2”


“War and famine would not do. Instead, disease offered the most efficient and fastest way to kill the billions that must soon die if the population crisis is to be solved. AIDS is not an efficient killer because it is too slow. My favorite candidate for eliminating 90 percent of the world’s population is airborne Ebola (Ebola Reston), because it is both highly lethal and it kills in days, instead of years. We’ve got airborne diseases with 90 percent mortality in humans. Killing humans. Think about that. You know, the bird flu’s good, too. For everyone who survives, he will have to bury nine.”
– Dr. Eric Pianka University of Texas evolutionary ecologist, recommending solutions for reducing the world’s population to an audience on population control.

“Others are engaging even in an eco-type of terrorism whereby they can alter the climate, set off earthquakes, volcanoes remotely through the use of electromagnetic waves. So there are plenty of ingenious minds out there that are at work finding ways in which they can wreak terror upon other nations. It’s real, and that’s the reason why we have to intensify our efforts.”
– William Cohen, former U.S. Secretary of Defense, April 1997.


“One-fourth of humanity must be eliminated from the social body. We are in charge of God’s selection process for planet earth. He selects, we destroy. We are the riders of the pale horse, Death.”
– Psychologist Barbara Marx Hubbard – member of Task Force Delta; a United States Army think tank.Meer lezen