De waarheid maakt vrij

Door Jaap Dieleman

De samenzwering die de Bijbel ‘het geheimenis der wetteloosheid’ noemt, wacht op het openbaar worden van ‘de man der wetteloosheid’. Dit is geen theorie maar werkelijkheid. Zie deze link: https://youtu.be/X5lwCz1b714 Deze waarheid is helder te vinden in Gods Woord. Net zoals de Opname van de gemeente “een geheimenis” is. Deze belangrijke waarheid is onze gezegende hoop, die ik in dit filmpje onder uw aandacht wil brengen.

Meer lezen

Understanding the times


Missionary Evangelist Robert Breaker talks about the times we live in and how, according to the Bible and current events, we must be close to the rapture of the Church..

Meer lezen

Een post-script van Paulus

Bron: debijbeloverdenken.nl

Een post-script van Paulus

Rom. 16:25-27

Hem nu Die in staat is u vast te doen staan, overeenkomstig mijn Evangelie en de prediking van Jezus Christus, overeenkomstig de openbaring van het geheimenis dat door de tijden der eeuwen heen verzwegen was,
maar dat nu geopenbaard is en door de profetische Schriften onder alle heidenen bekendgemaakt is, overeenkomstig het bevel van de eeuwige God, om hen tot geloofsgehoorzaamheid te brengen,
aan Hem, de alleen wijze God, zij door Jezus Christus de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen.

Laatste woorden aan de Romeinen

Bovenstaande tekst is het einde van de Romeinen brief. Het zijn de laatste drie verzen van deze brief. De aller-aller-allerlaatste woorden. Een moeilijke, lange zin die toch de moeite waard is om goed te lezen.

De brief was toch klaar?

Paulus heeft al vier keer vaart gehaald om de brief af te sluiten……Verder lezen

 

Meer lezen

Waar gaat dit allemaal naartoe?

Pastor J.D Farag in een zeer recente Prophecy Update, in het Nederlands ondertiteld door Tekenen der Tijden Youtube kanaal

Meer lezen