No Image Available

Is de leer van drie eenheid Bijbels?

 Auteur: Wim de Goeij  Category: Bijbel  Publisher: https://www.vlichthus.nl  Tags: bijbelstudieebook |  Download
 Beschrijving:

Met enige regelmaat moet ik (vaak voor ex-Jehovah’s Getuigen) reageren op de drie-eenheidsleer, zoals die in de kerken wordt geleerd. Het is eigenlijk vreemd dat ik in moet gaan op een leer die helemaal niet in de Bijbel gevonden kan worden. Maar omdat deze leer zo wijdverbreid is, moet ik er toch aandacht aan besteden. Mede omdat ik bij het onderwerp drie-eenheid altijd zeg dat goede bijbelstudie aantoont dat de ons overgeleverde drie-eenheidsleer bepaald geen representatieve weergave is van het “Wezen Gods”. Die weergave krijgen we wel als God Zelf dit in ruime mate uitlegt in Zijn Woord de Bijbel. Aan gelovigen ín Christus openbaart Hij zich.

De helaas zo vaak gepromote “leer van de drie-eenheid” is een leer vanuit mensen. Dit is eenvoudig vast te stellen, omdat de leer door mensen geformuleerd, opgeschreven en steeds weer doorgegeven is. In de Bijbel is deze leer op geen enkele manier te vinden. Er wordt door aanhangers van de in de kerken geleerde drie-eenheidsleer wel naar de Bijbel verwezen, maar dat zegt niets, zoals uit bestudering van de argumentatie blijkt.


 Terug