Is de leer van drie...
Met enige regelmaat moet ik (vaak voor ex-Jehovah's Getuigen) reageren op de drie-eenheidsleer, zoals die in de kerken wordt geleerd....
Bijbel Wim de Goeij