Fundamentele geloofsvragen

Recent kwam ik deze website tegen: Het calvinisme en de Bijbel. Deze site is de neerslag van een boek wat geschreven is om degenen die in het calvinistische denken zijn vastgeroest een Bijbelse handreiking te doen. Lees achtergrond Het behandelt misverstanden die met name in protestantse en gereformeerde hoek al heel lang worden verkondigd. Je zou het ook fundamentele geloofsvragen kunnen noemen.

Vragen, die zolang er christenen zijn, al voor onzekerheid, verwarring en verdeeldheid zorgen, zoals bijvoorbeeld

  • Hoe zit het met de onmacht van de mens?
  • “Hoe zit het met verharding?”
  • “Voor wie is Christus gestorven?”
  • “Uitverkiezing”
  • “Is geloof een gave?”
  • “Geloof en bekering”
  • “Zekerheid van behoud
  • Gods soevereiniteit en de wil van de mens

Dit boek is onderverdeeld in 12 hoofdstukken en een appendix. Het is een uitgebreid werk van 300 pagina’s

De inhoud van het boek:

Voorwoord en inleiding
1.
Hoe zit het met de onmacht van de mens
2.
Over de roeping
3.
Hoe zit het met verblinding
4.
Hoe zit het met verharding
5.
Voor wie is Christus gestorven
6.
De bijbel over uitverkiezing
7.
Romeinen 9
8.
De calvinistische opvatting van uitverkiezing
9.
Geloof en bekering
10.
Geloof is (g)een gave
11.
De orde des heils
12.
Zeker zijn van je behoud
A.
Gods bestuur en de eigen wil van de mens
B.
Het calvinisme, een overzicht
C.
Het nieuwe calvinisme, het calvinistische opleven in Amerika
D.
De felle aanvallen van het nieuwe calvinisme op het hart van de evangelische beweging
E.
Hoe sommige calvinisten de boodschap van de Dordtse Leerregels proberen te verzachten
F.
Soli Deo Gloria?
G.
Het genadebegrip in het calvinisme
De negatieve gevolgen van het calvinisme, een overzicht
I.
Efeziërs 2:8, 9
J.
Openbaring 3:20

Downloaden van het hele boek hier in pdf

Voor de prijs, nul  euro om precies te zijn, hoef je het in ieder geval niet te laten liggen.

Het is opmerkelijk dat meerdere leerstellingen van het calvinisme vandaag de dag nog steeds geleerd worden in kringen waar je dat helemaal niet zou verwachten.