Er zit veel verschil tussen mohammed en Jezus

Differences Between Muhammad and Jesus…

MUHAMMAD
Said Allah hates those who don’t accept Islam. (Qur’an 30:45, 3:32, 22:38)

JESUS
Said God loves everyone. (John 3:16)

MUHAMMAD
“I have been commanded to fight against people till they testify that there is no god but Allah, and that Muhammad is the messenger of Allah” (Muslim 1:33)

JESUS
“He who lives by the sword will die by the sword.” (Matthew 26:52)

MUHAMMAD
Stoned women for adultery. (Muslim 4206)

JESUS
“Let he who is without sin cast the first stone.” (John 8:7)

MUHAMMAD
Permitted stealing from unbelievers. (Bukhari 44:668, Ibn Ishaq 764)

JESUS
“Thou shalt not steal.” (Matthew 19:18)

MUHAMMAD
Permitted lying. (Sahih Muslim 6303, Bukhari 49:857)

JESUS
“Thou shalt not bear false witness.” (Matthew 19:18)

MUHAMMAD
Owned and traded slaves. (Sahih Muslim 3901)

JESUS
Neither owned nor traded slaves.

MUHAMMAD
Beheaded 800 Jewish men and boys. (Sahih Muslim 4390)

JESUS
Beheaded no one.

MUHAMMAD
Murdered those who insulted him. (Bukhari 56:369, 4:241)

JESUS
Preached forgiveness. (Matthew 18:21-22, 5:38)

MUHAMMAD
“If then anyone transgresses the prohibition against you, Transgress ye likewise against him” (Qur’an 2:194)

JESUS
“If someone strikes you on the right cheek, turn to him the other also.” (Matthew 5:39)

MUHAMMAD
Jihad in the way of Allah elevates one’s position in Paradise by a hundred fold. (Muslim 4645)

JESUS
“Blessed are the peacemakers, for they will be called Sons of God” (Matthew 5:9)

MUHAMMAD
Married 13 wives and kept sex slaves. (Bukhari 5:268, Qur’an 33:50)

JESUS
Was celibate.

MUHAMMAD
Slept with a 9-year-old child. (Sahih Muslim 3309, Bukhari 58:236)

JESUS
Did not have sex with children.

MUHAMMAD
Ordered the murder of women. (Ibn Ishaq 819, 995)

JESUS
Never harmed a woman.

MUHAMMAD
“O you who believe! Fight those of the unbelievers who are near to you and let them find in you hardness.” (Qur’an 9:123)

JESUS
“Blessed are the meek, for they shall inherit the earth.” (Matthew 5:5)

MUHAMMAD
Ordered 65 military campaigns and raids in his last 10 years. (Ibn Ishaq )

JESUS
Ordered no military campaigns, nor offered any approval of war or violence.

MUHAMMAD
Killed captives taken in battle. (Ibn Ishaq 451)

JESUS
Never took captives. Never killed anyone.

MUHAMMAD
Encouraged his men to rape enslaved women. (Abu Dawood 2150, Qur’an 4:24)

JESUS
Never encouraged rape. Never enslaved women.

MUHAMMAD
Demanded captured slaves and a fifth of all other loot taken in war. (Qur’an 8:41)

JESUS
“The Son of Man came not to be served, but to serve.” (Matthew 20:28)

MUHAMMAD
Was never tortured, but tortured others. (Muslim 4131, Ibn Ishaq 436, 595, 734, 764)

JESUS
Suffered torture, but never tortured anyone.

MUHAMMAD
“And fight them until there is no more persecution and religion is only for Allah” (Qur’an 8:39)

JESUS
“Love your enemies and pray for those who persecute you” (Matthew 5:44)

MUHAMMAD
Blessed the brutal murder of a half-blind man (Al-Tabari 1440)

JESUS
Healed a blind man (Mark 8:28)

MUHAMMAD
Ordered a slave to build the very pulpit from which he preached Islam. (Bukhari 47:743)

JESUS
Washed his disciples feet. (John 13:5)

MUHAMMAD
What are the Greatest Commandments? “Belief in Allah and Jihad in His cause” (Muslim 1:149)

JESUS
What are the Greatest Commandments? “Love God and love thy neighbor as thyself.” (Matthew 22:34-40)

MUHAMMAD
Demanded the protection of armed bodyguards, even in a house of worship (Qur’an 4:102)

JESUS
Chastised anyone attempting to defend him with force. (John 18:10-12)

MUHAMMAD
Died fat and wealthy from what was taken from others in war or demanded from others in tribute.

JESUS
Demanded nothing for himself. Died without possessions.

MUHAMMAD
Advocated crucifying others. (Qur’an 5:33, Muslim 16:4131)

JESUS
Was crucified himself.

MUHAMMAD
According to his followers: Had others give their lives for him. (Sahih Muslim 4413)

JESUS
According to his followers: Gave his life for others. (John 18:11 and elsewhere)

Een gereformeerde kijk op de eindtijd

Onderstaand artikel vandaag gelezen op CIP. Een gereformeerde kijk op de eindtijd. Gelukkig is er tegenwoordig ook in die kringen volop aandacht voor dit onderwerp. Eindtijdschema ‘s kunnen wel een handig hulpmiddel zijn om de Bijbelse gegevens op een rijtje te zetten, maar ermee rekenen om tot een bepaalde datum (datesetting) te komen werkt inderdaad niet, dat acht ik overtuigend bewezen. Ik heb al diverse uitgerekende datums overleefd. Blijkbaar is het gewoon niet de bedoeling.

Onderaan het artikel staat een link naar een eindtijdbrochure, uitgegeven door de Gereformeerde Bond

“Het belangrijkste nieuws wordt verzwegen”

“Eindtijdschema’s worden gebruikt als legpuzzels. Zou dat de bedoeling zijn? We mogen letten op de tekenen, maar ga er niet mee rekenen.” Ds. C. J. Overeem hield afgelopen weekend een workshop over de tekenen van de komst van Gods koninkrijk. Het overvolle klaslokaal toonde tijdens de Verdiepingsconferentie 25+ in Gouda aan dat het onderwerp ‘eindtijd’ leeft.

“Het belangrijkste nieuws wordt verzwegen,” vindt Overeem. “Het nieuws over Gods koninkrijk dat gevestigd wordt.” De predikant verwijst in zijn workshop naar de profetie die Johannes ontving, met het ontstaan van bijbelboek Openbaring tot gevolg. “Hij is verbannen op Patmos. In een tijd waarin christenen worden vervolgd, kan hij geen kant op. Het lijkt alsof er van God geen spoor te bekennen is. Totdat het licht vanuit de hemel neerdaalt. Hij ziet een troon waar vandaan wordt geregeerd. Die troon is niet kapot te krijgen. We kunnen Hem van de troon wegpraten, weglachen en wegspotten. Maar de Heer regeert. Openbaring is een troostboek waaruit blijkt dat Hij de wereld overziet, van het begin tot het einde.”Overeem spreekt van drie soorten tekenen die we kunnen onderverdelen:

  • Tekenen die het einde aankondigen: oorlogen, natuurrampen
  • Tekenen die om het einde roepen: wetteloosheid, liefdeloosheid, vervolging en valse profeten
  • Tekenen die het einde voorbereiden: wereldwijde verkondiging van het Evangelie en het beeld van de vijgenboom (Isra├½l)

Aan de hand van de tekenen die om het einde roepen, vertelt hij over “groeiende onverdraagzaamheid en vijandschap”. “Dat besef je goed wanneer je berichten van Open Doors en SDOK leest. Een enorme smaad omwille van het geloof. Jezus stelt de zaken niet mooier voor dan ze zijn: ‘Wie niet zijn kruis draagt en achter Mij komt, kan Mijn discipel niet zijn’.” Overeem wijst ook op de druk van binnenuit. “Ik zie een verwereldlijkte kerk die achter de wereld aanloopt om voor vol aangezien te worden. Ik denk ook aan strijd en onenigheid tussen broeders en zusters. Je kunt op meer dan tien verschillende manieren gereformeerd zijn. Als je erover nadenkt, is er alle reden om ons te schamen.”

Positieve eindtijdtekenen
De dominee bemerkt ook positieve tekenen, zoals de verspreiding van het Evangelie. “De Bijbel en de atlas hebben alles met elkaar te maken,” vervolgt hij. “Waar toekomstverwachting is, zal het zendingswerk een levende zaak zijn. We leven in een adembenemende tijd. De verwachting is dat voor 2050 bijbels in alle talen zijn vertaald. Dan zal het Evangelie ook terugkomen in Isra├½l,” zegt Overeem verwijzend naar het tweede positieve eindtijdteken. “Opnieuw zal klinken: ‘Gezegend is Hij die komt in de naam des Heeren.’ In Zacharia 10 staat dat Gods volk tot leven komt en terugkeert. In 1948 werd de staat Isra├½l opgericht. Ik zeg het weer: we leven in een adembenemende tijd.”

“De gemeente van Christus mag de naderende voetstappen van Christus horen. Ons dochtertje van 4 roept wel eens: ‘Papa, mag de deur naar de overloop open?’ Dan valt het licht binnen en is het net iets minder donker in haar slaapkamer. Een mooi beeld dat we terugzien in Openbaring. De opgestane Heiland komt.”

Ds. Overeem heeft eerder dit jaar in samenwerking met de Gereformeerde Bond de brochure ‘Eindtijdsignalen’ uitgegeven.

Klik hier om de brochure (pdf) gratis te downloaden.

Wetenschappers ontdekken “onzichtbaar schild” rondom de aarde

Bron: Dahboo77

 http://www.undergroundworldnews.com
Scientists have discovered something truly remarkable in the EarthÔÇÖs atmosphere. An invisible shield is located approximately 7,200 miles above Earth that scientists are likening to ÔÇ£force fields on Star Trek.ÔÇØ

According to Front Line Desk, the shield was discovered in the Van Allen radiation belts, two doughnut-shaped rings above Earth that are filled with high-energy electrons and protons. Held in place by EarthÔÇÖs magnetic field, the Van Allen radiation belts swell and shrink in response to incoming energy disturbances from the sun. The Van Allen radiation belts were first discovered back in 1958. However, scientists only discovered two belts, an inner and outer belt extending up to 25,000 miles above EarthÔÇÖs surface.

Read more at http://www.inquisitr.com/1638338/scie…

Genade zo oneindig groot…

Randall Niles bespreekt het Goede Nieuws dat de boodschap van Jezus Christus zo anders maakt dan de door de mens verzonnen, godsdienstige pogingen om met God verzoend te worden.

Veel mensen geloven oprecht dat zij een kaartje naar de hemel kunnen verdienen door een goed leven te leiden; door bijvoorbeeld de Vijf Zuilen van de Islam aan te houden, of het achtvoudige pad van de boeddhisten, of de Joodse Wet of de Hindoeïstische wetten van Karma, of het New Age geloof dat we moeten streven naar een wereldwijde eenheid om voor de planeet te zorgen. Zelfs een groot aantal christelijke kerken concentreert zich op regels en rituelen die gevolgd zouden moeten worden om gered te kunnen worden.

Maar terwijl godsdiensten zich richten op wat de mens zou moeten doen om in de gunst van God te komen, zegt Jezus Christus: Het is al gedaan! Omdat geen enkele van onze religieuze handelingen ons met God kunnen verzoenen, stuurde God Zijn eniggeboren Zoon om de prijs te betalen voor al onze fouten. Dat is een wonderbaarlijke genade.