Zuigelingenschap

Duidelijk en herkenbaar artikel gelezen op het blog van mijnvriendenenik. Er wordt niet om een paar lastige punten heengedraaid. (vJ) 

Het eeuwige zuigeling schap van de gelovige

speen

Door Juan Carlos Ortiz

Wij kennen tegenwoordig in de gemeente een verschijnsel dat ik ÔÇÿhet eeuwige zuigeling schap van de gelovigeÔÇÖ noem. Er zijn leden in onze gemeenten die, hoewel ze al jaren de boodschap hebben gehoord, nog steeds onveranderde mensen zijn. Voortdurend hebben zij een voorganger nodig om voor hen te zorgen: hij moet hun luiers verschonen, talkpoeder op hun billetjes doen en controleren of hun melk niet te heet is. De gemeente van Christus lijkt soms meer op een ziekenhuis dan op een leger. Soms houden wij onszelf voor de gek, omdat wij in aantal toenemen. Wij menen dat dit groei is. Maar numerieke groei is niet hetzelfde als geestelijke groei.

Vaak merken we die situatie wel op, maar we weten niet wat we eraan moeten doen. Wij zeggen tegen onze mensen: ÔÇÿU moet vrucht dragen voor Jezus. U moet meer van Gods goedheid ervaren. U moet meer liefde hebben, meer vrede.ÔÇÖ Maar van zuigelingen kun je zulke eigenschappen niet verwachten. Die tref je alleen aan bij volwassenen. Dit was ook PaulusÔÇÖ klacht, toen hij een gebrek aan geestelijke groei opmerkte in de gemeente van Korinte. ÔÇÿJullie zijn nog steeds zuigelingen,ÔÇÖ zei hij. >>>Lees artikel┬á@Bron

To Whose Prophet?

By Desiree Effner   Source raptureready.com

ÔÇ£And the Lord hath sent unto you all his servants the prophets, rising early and sending them; but ye have not hearkened, nor inclined your ear to hear. They said, Turn ye again now every one from his evil way, and from the evil of your doings, and dwell in the land that the Lord hath given unto you and to your fathers for ever and everÔÇØ (Jeremiah 24:4-5).

In the latter days of Judah (600 B.C.), Israel was filled with idolatry. The people had been more illicit than their pagan neighbors ÔÇô in their false beliefs and disgusting behavior. All this in spite of continual warnings from the Lord.

Who fed this apostasy? The very people who should have known better: Prophets and priests. Where did the false prophets and priests get their message? Not from the Lord God.

ÔÇ£But if they had stood in my counsel, and had caused my people to hear my words, then they should have turned them from their evil way, and from the evil of their doingsÔÇØ (Jeremiah 23:22).

Now, the problem was not just false worship. It was not just the pleasant words that let them sin with impunity. That alone would not impress the people. So the religious leaders also got into the business of predicting future events, albeit incorrectly. Their reassuring babble led everyone down the path of iniquity, yet feeling safer than ever from the inevitable judgment which GodÔÇÖs true prophets had spoken.

ÔÇ£They say still unto them that despise me, The Lord hath said, Ye shall have peace; and they say unto every one that walketh after the imagination of his own heart, No evil shall come upon youÔÇØ (Jeremiah 23:17).

Where did their lies come from?

ÔÇ£How long shall this be in the heart of the prophets that prophesy lies? yea,they are prophets of the deceit of their own heart; which think to cause my people to forget my name by their dreams which they tell every man to his neighbour, as their fathers have forgotten my name for BaalÔÇØ (Jeremiah 23:26-27).

One easy method of identifying such purveyors of falsehood is their propensity for copying each other. No originals here. One quotes another. Then someone quotes him. One comes up with a dream, a vision, an agenda. The rest repeat, ad infinitum.

Continue reading “To Whose Prophet?”

Is Adam Greater than Jesus?

Source: escapetoreality.org

ÔÇ£Are you saying that Adam is greater than Jesus?ÔÇØ This is a comment I often hear from those who preach universal salvation. It usually comes at the end of a conversation like this:

Me: Jesus died and rose again so that we might have new life, His life. Repent and believe the good news!
They: No, everyone is already saved, already righteous, already alive because Jesus died. His was a finished work. Your faith-works add nothing to it.
Me: I agree that His work was perfectly perfect and cannot be improved upon. But grace only comes through faith.
They: Yes, but not our faith ÔÇô His faith. All the key verses on faith actually refer to the faith of Christ.
Me: IÔÇÖll grant that the righteousness of God comes to us on account of the faith of Jesus Christ. ThatÔÇÖs Romans 3:22. But read the rest of that verse. It comes to ÔÇ£all who believe.ÔÇØ
They: Keep reading: ÔÇ£There is no difference.ÔÇØ It makes no difference whether you believe or not ÔÇô weÔÇÖre all righteous.
Me: If it makes no difference, then why did Jesus, Paul et al. challenge us to believe the good news? Paul told Timothy that his transformation from ÔÇ£worst of sinnersÔÇØ served as an example for those who would believe on Jesus and receive eternal life. Grace unmixed with faith is worthless. ThatÔÇÖs Hebrews 4:2.
They: So youÔÇÖre saying Adam did a greater work than Jesus?
Me: What?
They: AdamÔÇÖs sin killed everyone ÔÇô whether they believe Adam or not. ThatÔÇÖs Romans 5:12. Are you saying that new life is only given to those who put their trust in Jesus? If so, then youÔÇÖre elevating Adam above Jesus. YouÔÇÖre saying that first Adam did a greater work than last Adam.

If you have ever had a conversation with someone who believes in universal salvation, chances are youÔÇÖve heard something similar to this. Is Adam greater than Jesus? This is the trump card, the final word, because how could anyone say Jesus did an inferior work to Adam?

How did last Adam do a greater work than first Adam?

This is one of the most profoundly important questions you could ever ask. It is so important that I have written a study note to help you answer it. The note is an easy-to-read study of the ten verses of Romans 5:12-21.

So how did last Adam improve upon first Adam? In this post I want to briefly look at the traditional and wrong answer to this question and then, in my next post, I will give you PaulÔÇÖs far better answer from RomanÔÇÖs 5. I plan to upload the next post on Good Friday. If you canÔÇÖt wait that long to hear some stunningly good news about GodÔÇÖs purposes for your life, read the study note.

So, what was last AdamÔÇÖs greater work? To kick off, here is the wrong answer: ÔÇ£Jesus raised everyone from the dead. Everyone is now saved, righteous, and seated with Christ. They may not know it but itÔÇÖs true nonetheless.ÔÇØ This is the main claim of those who preach historical reconciliation. Everyone has been made alive. A variation on this is: Everyone will be made alive. This is the view taken by those who preach ultimate reconciliation or universalism.

Continue reading “Is Adam Greater than Jesus?”

Life Sucks ? Get A New One

Ik liep eens met een shirt met deze opdruk door Amsterdam, en kreeg daardoor de gelegenheid iets te vertellen over Gods liefde. Een half dronken Marokkaanse man sprak me aan, wees op de print en vond het in eerste instantie negatief, schedel, de dood enzowe hadden een openhartig gesprek.

De gedachte is, dat er nieuw leven beschikbaar is, bij Jezus. Hoe dood je ook bent of voelt.

 

“Romeinen 6:6 Dit weten wij (toch), dat onze oude mens (met Hem) gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde tenietgedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen.”

 

Machtsdenken ontspoord

Ontspoord “leiderschap”

Geruchten deden afgelopen tijd de ronde over vermeend overspel door een landelijk bekend, door velen gerespecteerd, maar niet onomstreden voorganger van een grote gemeente. Het Nederlands Dagblad maakte gisteren een einde aan deze geruchtenstroom, en kwam met de bevestiging Hoewel ik in eerste instantie dacht “het zal toch weer niet waar zijn” blijkt nu van wel. Diep triest, en een heel slecht getuigenis……

Voor mij (wederom) een bevestiging dat de geestelijken-leken praktijk die in veel christelijke gemeenten wordt gehanteerd, niet deugt en zelfs gevaarlijk is. “Mannen Gods” worden op een voetstuk gezet, en de valkuil is het machtsdenken. Het steeds weer benadrukken van gehoorzaamheid aan de “door God aangestelde gezagsstructuur” binnen de gemeente van Jezus Christus zorgt, helaas maar onvermijdelijk, voor dergelijke uitwassen. Macht corrumpeert, en absolute macht corrumpeert absoluut. Ook binnen de kerk. Ik heb daar teveel voorbeelden van gezien, en had daarom een akelig deja-vu gevoel bij dit nieuws.

Ik laat het graag uit mijn hoofd om deze mannen te veroordelen, daar gaat het mij zeker niet om. Zelf manco’s genoeg….. Het wordt wel hoog tijd dat alle gelovigen leren zelf verantwoording te dragen ten opzichte van God en elkaar, (het priesterschap van alle gelovigen) in plaats van op te kijken naar een “leider” voor geestelijke leiding. Elke gelovige is vrijgemaakt om God, rechtstreeks te dienen. Zie Jezus, de Hogepriester van het nieuwe Verbond. Daar past geen juk van mensen.

“De Aionen knoeiers”

Bron samuelschool.org

 

Al enige tijd worden wij regelmatig geconfronteerd met discussies en meningsverschillen aangaande het bestaan van de hel, en als deze bestaat, hoe lang het verblijf daar dan zal duren. Daarmee samenhangend worden wij overspoeld met de idee dat er in de verre toekomst in het geheel geen hel of veroordeling meer bestaat maar dat alles en allen dan vervuld wordt met het wezen van God Zelf. En dit heet dan de leer van de alverzoening.
Laat het nu toch zo zijn dat al eeuwenlang de profeten, Jezus Zelf, de apostelen en de meeste kerkvaders inclusief de reformatoren, altijd gedacht hebben dat er een eeuwig oordeel bestaat en ook een eeuwig verblijf in een dergelijke verschrikkelijke toestand.
En natuurlijk kun je dan verwachten dat er zogenaamde leraren zouden komen die onder invloed van allerlei geestelijke elementen op zoek zijn om de ernst en de consequenties die God gesteld heeft, te ontkrachten of te verzachten. Met name ook het karakter, het wezen, de persoonlijkheid van God aanpassen of vormen naar hun eigen wensen of inzichten en zo hun eigen gouden kalf maken. Om de  één of andere reden wil men gewoonweg niet geloven of aanvaarden dat de God die van Zichzelf heeft kenbaar gemaakt dat Hij ‘Liefde’ is, ook een rechtvaardige, oordelende en veroordelende God is.

 

Lees verder bij samuelschool >>>>

 

eeuwig
Screenshot van synoniemen.net. “Eeuwig” is een gangbaar nederlands woord. “Aionisch” daarentegen is een niet bestaand maar uitgevonden (beter vertaald?) woord om te onderbouwen dat het om een afgebakende tijdsduur moet gaan. Al doende raak je al snel de Bijbelse definitie van woorden kwijt.

 

Aan de vruchten kent men de boom

Een bekend gegeven in onze taal is dat er tal van spreekwoorden zijn die hun oorsprong in de Bijbel vinden

 

fruit

 

Aan hun vruchten zult u hen herkennen.

 

Een mooi voorbeeld met een duidelijke betekenis las ik in Mattheus 7: (voor een goed verstaan van de Bijbel is het onontbeerlijk altijd de context te lezen)

 

15 Maar wees op uw hoede voor de valse profeten*, die in schapenvacht naar u toe komen maar van binnen roofzuchtige wolven zijn.
16 Aan hun vruchten zult u hen herkennen. Men plukt toch geen druif van doornstruiken of vijgen van distels?
17 Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort en een slechte boom brengt slechte vruchten voort.

18 Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen en een slechte boom kan geen goede vruchten voortbrengen.
19 Iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen.
20 Zo zult u hen dus aan hun vruchten herkennen.

 

Afwijking

 

Een leerstelling, dogma, of overtuiging die (soms heel subtiel, soms meer openlijk)┬áafwijkt van de┬áfundamentele┬ástrekking van de Bijbel, brengt┬ádoorgaans onenigheid, woordenstrijd┬áen scheiding der geesten met zich mee. Op het christelijke erf zijn er┬átal van┬áhete hangijzers aan te wijzen. Kerkscheuringen zagen we in de geschiedenis al, en dat heeft zich doorgezet. Ook onder buitenkerkelijke,┬ázichzelf als “Bijbelgetrouw” beschouwende┬ákringen┬á deed en doet dit fenomeen zich┬áook vandaag nog steeds┬ávoor. Door een sterk onderscheidende boodschap uit te dragen, verschillen met “de orthodoxie” te benadrukken┬á, doet men aan “klantenbinding”, maar stoot tegelijkertijd anderen af. De bijbehorende ellenlange leerstellig-intellectuele discussies en woordenstrijd┬ázorgen dikwijls voor hete hoofden en koude harten, verwijdering, ruzie, haat en nijd, verbroken vriendschappen en relaties.┬áDit kan ik zeggen als ervaringsdeskundige.

 

Lakmoesproef

 

Hoe┬áverhouden┬ágelovigen┬ádie zich rekenen tot een kring van “beter-verstaanders” van Gods Woord┬ázich ten opzichte van degenen die “buiten” zijn?┬á Hoe spreken ze over hen? Dragen zij hun boodschap zachtmoedig en met liefde en geduld┬áuit, of wordt er┬áop los┬ágeslagen met een favoriete┬áreeks ┬áuit de context getilde ┬á”beter vertaalde” Bijbelteksten? Wat leren ze over de enige weg tot behoud? Over het oordeel?┬áWie is de Here┬áJezus Christus voor hen? Dienen ze Hem? Geven ze Hem de eer die Hem toekomt?

 

Een┬ávan de kenmerken van een afwijkende leer is…jawel, ┬áde┬ávrucht. Iemand met een beetje parate Bijbelkennis weet hoe duidelijk deze beeldspraak is.

 

Toets jezelf eens. Wees eerlijk. En wees op je hoede. We zijn niet voor niets op zoveel plaatsen gewaarschuwd voor dwaalleer. Het is eindtijd!