Een gereformeerde kijk op de eindtijd

Onderstaand artikel vandaag gelezen op CIP. Een gereformeerde kijk op de eindtijd. Gelukkig is er tegenwoordig ook in die kringen volop aandacht voor dit onderwerp. Eindtijdschema ‘s kunnen wel een handig hulpmiddel zijn om de Bijbelse gegevens op een rijtje te zetten, maar ermee rekenen om tot een bepaalde datum (datesetting) te komen werkt inderdaad niet, dat acht ik overtuigend bewezen. Ik heb al diverse uitgerekende datums overleefd. Blijkbaar is het gewoon niet de bedoeling.

Onderaan het artikel staat een link naar een eindtijdbrochure, uitgegeven door de Gereformeerde Bond

“Het belangrijkste nieuws wordt verzwegen”

“Eindtijdschema’s worden gebruikt als legpuzzels. Zou dat de bedoeling zijn? We mogen letten op de tekenen, maar ga er niet mee rekenen.” Ds. C. J. Overeem hield afgelopen weekend een workshop over de tekenen van de komst van Gods koninkrijk. Het overvolle klaslokaal toonde tijdens de Verdiepingsconferentie 25+ in Gouda aan dat het onderwerp ‘eindtijd’ leeft.

“Het belangrijkste nieuws wordt verzwegen,” vindt Overeem. “Het nieuws over Gods koninkrijk dat gevestigd wordt.” De predikant verwijst in zijn workshop naar de profetie die Johannes ontving, met het ontstaan van bijbelboek Openbaring tot gevolg. “Hij is verbannen op Patmos. In een tijd waarin christenen worden vervolgd, kan hij geen kant op. Het lijkt alsof er van God geen spoor te bekennen is. Totdat het licht vanuit de hemel neerdaalt. Hij ziet een troon waar vandaan wordt geregeerd. Die troon is niet kapot te krijgen. We kunnen Hem van de troon wegpraten, weglachen en wegspotten. Maar de Heer regeert. Openbaring is een troostboek waaruit blijkt dat Hij de wereld overziet, van het begin tot het einde.”Overeem spreekt van drie soorten tekenen die we kunnen onderverdelen:

  • Tekenen die het einde aankondigen: oorlogen, natuurrampen
  • Tekenen die om het einde roepen: wetteloosheid, liefdeloosheid, vervolging en valse profeten
  • Tekenen die het einde voorbereiden: wereldwijde verkondiging van het Evangelie en het beeld van de vijgenboom (Isra├½l)

Aan de hand van de tekenen die om het einde roepen, vertelt hij over “groeiende onverdraagzaamheid en vijandschap”. “Dat besef je goed wanneer je berichten van Open Doors en SDOK leest. Een enorme smaad omwille van het geloof. Jezus stelt de zaken niet mooier voor dan ze zijn: ‘Wie niet zijn kruis draagt en achter Mij komt, kan Mijn discipel niet zijn’.” Overeem wijst ook op de druk van binnenuit. “Ik zie een verwereldlijkte kerk die achter de wereld aanloopt om voor vol aangezien te worden. Ik denk ook aan strijd en onenigheid tussen broeders en zusters. Je kunt op meer dan tien verschillende manieren gereformeerd zijn. Als je erover nadenkt, is er alle reden om ons te schamen.”

Positieve eindtijdtekenen
De dominee bemerkt ook positieve tekenen, zoals de verspreiding van het Evangelie. “De Bijbel en de atlas hebben alles met elkaar te maken,” vervolgt hij. “Waar toekomstverwachting is, zal het zendingswerk een levende zaak zijn. We leven in een adembenemende tijd. De verwachting is dat voor 2050 bijbels in alle talen zijn vertaald. Dan zal het Evangelie ook terugkomen in Isra├½l,” zegt Overeem verwijzend naar het tweede positieve eindtijdteken. “Opnieuw zal klinken: ‘Gezegend is Hij die komt in de naam des Heeren.’ In Zacharia 10 staat dat Gods volk tot leven komt en terugkeert. In 1948 werd de staat Isra├½l opgericht. Ik zeg het weer: we leven in een adembenemende tijd.”

“De gemeente van Christus mag de naderende voetstappen van Christus horen. Ons dochtertje van 4 roept wel eens: ‘Papa, mag de deur naar de overloop open?’ Dan valt het licht binnen en is het net iets minder donker in haar slaapkamer. Een mooi beeld dat we terugzien in Openbaring. De opgestane Heiland komt.”

Ds. Overeem heeft eerder dit jaar in samenwerking met de Gereformeerde Bond de brochure ‘Eindtijdsignalen’ uitgegeven.

Klik hier om de brochure (pdf) gratis te downloaden.

Wetenschappers ontdekken “onzichtbaar schild” rondom de aarde

Bron: Dahboo77

 http://www.undergroundworldnews.com
Scientists have discovered something truly remarkable in the EarthÔÇÖs atmosphere. An invisible shield is located approximately 7,200 miles above Earth that scientists are likening to ÔÇ£force fields on Star Trek.ÔÇØ

According to Front Line Desk, the shield was discovered in the Van Allen radiation belts, two doughnut-shaped rings above Earth that are filled with high-energy electrons and protons. Held in place by EarthÔÇÖs magnetic field, the Van Allen radiation belts swell and shrink in response to incoming energy disturbances from the sun. The Van Allen radiation belts were first discovered back in 1958. However, scientists only discovered two belts, an inner and outer belt extending up to 25,000 miles above EarthÔÇÖs surface.

Read more at http://www.inquisitr.com/1638338/scie…

Genade zo oneindig groot…

Randall Niles bespreekt het Goede Nieuws dat de boodschap van Jezus Christus zo anders maakt dan de door de mens verzonnen, godsdienstige pogingen om met God verzoend te worden.

Veel mensen geloven oprecht dat zij een kaartje naar de hemel kunnen verdienen door een goed leven te leiden; door bijvoorbeeld de Vijf Zuilen van de Islam aan te houden, of het achtvoudige pad van de boeddhisten, of de Joodse Wet of de Hindoeïstische wetten van Karma, of het New Age geloof dat we moeten streven naar een wereldwijde eenheid om voor de planeet te zorgen. Zelfs een groot aantal christelijke kerken concentreert zich op regels en rituelen die gevolgd zouden moeten worden om gered te kunnen worden.

Maar terwijl godsdiensten zich richten op wat de mens zou moeten doen om in de gunst van God te komen, zegt Jezus Christus: Het is al gedaan! Omdat geen enkele van onze religieuze handelingen ons met God kunnen verzoenen, stuurde God Zijn eniggeboren Zoon om de prijs te betalen voor al onze fouten. Dat is een wonderbaarlijke genade.