Aannemen alstublieft

Aannemen alstublieft! (Joh.1) Tot bekering komen is een actie van de mens, gebaseerd op het in hem gelegde geloof. Een kwestie van aanpakken, aanvaarden, aannemen. Aan wie de eerste stap zet, schenkt God nieuw leven in Christus. Hem accepteren als Heer, Verlosser en Hogepriester, betekent: Zijn Woord aannemen en zich daaraan onderwerpen. De apostel Paulus onderschreef dat. Geestelijke mensen, zei hij, zijn gelovigen die het Woord hebben aangenomen en daaraan vasthouden. De boodschap van de Bijbel is dat de mens die het Evangelie heeft gehoord zich dat kan toeëigenen in geloof om vervolgens zijn hemelse positie in te nemen.

Fundamentele geloofsvragen

Recent kwam ik deze website tegen: Het calvinisme en de Bijbel. Deze site is de neerslag van een boek wat geschreven is om degenen die in het calvinistische denken zijn vastgeroest een Bijbelse handreiking te doen. Lees achtergrond Het behandelt misverstanden die met name in protestantse en gereformeerde hoek al heel lang worden verkondigd. Je zou het ook fundamentele geloofsvragen kunnen noemen.

Johannes Calvijn

Vragen, die zolang er christenen zijn, al voor onzekerheid, verwarring en verdeeldheid zorgen, zoals bijvoorbeeld

 • Hoe zit het met de onmacht van de mens?
 • “Hoe zit het met verharding?”
 • “Voor wie is Christus gestorven?”
 • “Uitverkiezing”
 • “Is geloof een gave?”
 • “Geloof en bekering”
 • “Zekerheid van behoud
 • Gods soevereiniteit en de wil van de mens

Dit boek is onderverdeeld in 12 hoofdstukken en een appendix. Het is een uitgebreid werk van 300 pagina’s

Downloaden van het hele boek, of per hoofdstuk, kan zowel in .doc als .pdf via bovengenoemde site. Voor de prijs, nul  euro om precies te zijn, hoef je het in ieder geval niet te laten liggen. Ik ga het zelf asap helemaal lezen.

Het is opmerkelijk dat meerdere leerstellingen van het calvinisme vandaag de dag nog steeds geleerd worden in kringen waar je dat helemaal niet zou verwachten.

Evangelie valt niet acceptabel te maken

Noot: Door de jaren heen ben ik verschillende mensen tegengekomen die hun best deden om het evangelie van God en Zijn Zoon acceptabel te maken voor de mens. Hetzij door pogingen de scherpe kantjes van de boodschap af te knabbelen, hetzij door het gewoon verdraaien dan wel verzwijgen van Bijbelse waarheid, alsof Gods rechtvaardig oordeel voor iedereen, gelovig of ongelovig, uiteindelijk wel gunstig zou uitpakken. Onderstaand artikel is me uit het hart gegrepen, ik had het zelf niet beter kunnen verwoorden (vJ)

Door Hans Frinsel op 19-12-2014 Bron: Habakuk.nu

Als christenen willen we graag in harmonie leven met onze omgeving. Dat lukte eeuwenlang, omdat die omgeving vaak onbewust uitging van onze christelijke waarden en normen. Nu die omgeving is veranderd, weten we daar niet mee om te gaan. We buigen voor de terreur van de moderne heidense cultuur en de inzichten van de seculiere psychologie. Of is het misschien zo dat we zó sterk door die moderne inzichten beinvloed zijn, dat “lekker in je vel zitten” en zelfverwerkelijking ongemerkt ook ons hoogste doel zijn geworden?

Want klinken deze zaken niet veel aangenamer dan dat ruwe Evangelie van zonde en kruis, van oordeel en verlossing? Als we kijken naar de ontwikkeling in het christelijke denken en die van de christelijke moraal, dan is de onvermijdelijke conclusie dat wij opgeschoven zijn in de richting van deze seculiere godsdienst. Die is zoveel vriendelijker, aannemelijker en menselijker dan “the old time religion” van verlossing door het bloed van Jezus.

Grove discriminatie

Alles wat niet past in het denken en gevoelen van de heersende cultuur wordt moeilijk gevonden en velen proberen dat te “herinterpreteren”. Zonde is zo erg niet meer. Straf voor de zonde is daarom niet nodig en zeker geen plaatsvervangend lijden van Christus als straf voor onze zonden. God is alleen nog liefdevol. Zijn heiligheid wordt aangepast aan de menselijke maat en Zijn toorn wil men helemaal niet meer erkennen. Een scheiding tussen hen die verloren gaan en hen die gered worden, vervaagt. Dat zou immers grove discriminatie zijn en schending van de mensenrechten. Gelijke behandeling voor iedereen.

Onze boodschap

Het Evangelie heeft altijd controverse gegeven. Het stelt een diagnose van het menselijk probleem dat tegen ons eergevoel ingaat. Het biedt een oplossing, die van het kruis, die aanstoot geeft. We kunnen het Evangelie nooit acceptabel maken voor de samenleving door het aan te passen. Dan verliest het Evangelie zijn kern en bestaansrecht. Dan heeft het geen boodschap meer. Gods boodschap is dat de mens zich moet bekeren. De gemeente moet de mensen oproepen zich te laten “behouden uit dit verkeerde geslacht” (Hand. 2:40). Zulke woorden worden nooit op prijs gesteld door dat verkeerde geslacht, maar de boodschap is er te ernstig voor om dan maar te zwijgen. Het gaat om de eeuwige geestelijke gezondheid van de mensheid.

“180 Movie”


180 is an Award-Winning Documentary – Click CC above for translations.

Subtitles/Closed Captions available
1.) English
2.) Nederlands
3.) Spanish / Espa├▒ol
4.) French / Français
5.) German / Deutsch
6.) Portuguese / Português
7.) Russian / ðáÐâÐüÐüð║ð©ð╣
8.) Japanese / µùѵ£¼Õø¢
9.) Italian / Italiano
10.) Polish / Polski
And many more…

Please click on the CC button for a list of languages that are being added regularly. If you don’t see your language listed and you are able to help us translate 180, please contact us via http://www.Heartchanger.com

DVD purchases and downloadable Study Guide available at http://www.Heartchanger.com

“We shall slaughter you without mercy”

Kort maar krachtig en niet mis te verstane taal in een “stichtelijke preek” in de Al-Aqsa moskee in Jeruzalem. Geheel in stijl, en recht in de leer van de profeet zal ik maar zeggen.

Preacher at Al-Aqsa Mosque to the Jews: “We Shall Slaughter You Without Mercy”

 

In an impromptu sermon at the Al-Aqsa Mosque, Sheik Omar Abu Sara called to slaughter the Jews, whom he called “the most evil of Allah’s creations.” The sermon was posted on the Internet on November 28, 2014.

Van een totaal andere orde zijn de woorden van Jezus Christus:

Matthe├╝s 5:44 Maar Ik zeg u: Heb uw vijanden lief; zegen hen die u vervloeken; doe goed aan hen die u haten; en bid voor hen die u beledigen en u vervolgen

Treblinka dodenkamp, voormalig ss-er bekent

Omdat ik onpasselijk┬á word van het dedain en het gemak waarmee sommige “complotdenkers” de holocaust menen te kunnen reduceren tot een fantasieverhaal bedacht door de Joden zelf, leek het me zinnig om eens op een van de ‘dader-deskundigen’┬á in te zoomen. Het gaat hier om het verhaal van ex SS-er en kampbewaker Franz Suchomel, tijdens een interview gefilmd met verborgen camera. Hij verhaalt in detail hoe de dodenfabriek Treblinka werkte.

The Treblinka extermination camp operated between 23 July, 1942 and 19 October , 1943. Historians estimate that during this time between 780,000 and 870,000 men, women and children were murdered at Treblinka.

Plattegrond van Treblinka Bron: http://www.deathcamps.org/treblinka/maps.html

In the documentary film Shoah, (see part 1 here, part 2 here) directed by Claude Lanzmann and released in 1985, Franz Suchomel, a former member of the SS, was secretly interviewed and filmed at a hotel in Braunau am Inn and provided details on the criminal operations in Treblinka.

This is that interview.

Franz Suchomel was a Sudeten German Nazi and Unterscharf├╝hrer in the SS. During World War II he participated in the Action T4 euthanasia program, Operation Reinhard, and the Einsatzgruppen in the Adriatic operational zone. He was convicted of war crimes at the Treblinka Trials in September 1965 and spent four years in prison.

 

Er zit veel verschil tussen mohammed en Jezus

Differences Between Muhammad and Jesus…

MUHAMMAD
Said Allah hates those who don’t accept Islam. (Qur’an 30:45, 3:32, 22:38)

JESUS
Said God loves everyone. (John 3:16)

MUHAMMAD
“I have been commanded to fight against people till they testify that there is no god but Allah, and that Muhammad is the messenger of Allah” (Muslim 1:33)

JESUS
“He who lives by the sword will die by the sword.” (Matthew 26:52)

MUHAMMAD
Stoned women for adultery. (Muslim 4206)

JESUS
“Let he who is without sin cast the first stone.” (John 8:7)

MUHAMMAD
Permitted stealing from unbelievers. (Bukhari 44:668, Ibn Ishaq 764)

JESUS
“Thou shalt not steal.” (Matthew 19:18)

MUHAMMAD
Permitted lying. (Sahih Muslim 6303, Bukhari 49:857)

JESUS
“Thou shalt not bear false witness.” (Matthew 19:18)

MUHAMMAD
Owned and traded slaves. (Sahih Muslim 3901)

JESUS
Neither owned nor traded slaves.

MUHAMMAD
Beheaded 800 Jewish men and boys. (Sahih Muslim 4390)

JESUS
Beheaded no one.

MUHAMMAD
Murdered those who insulted him. (Bukhari 56:369, 4:241)

JESUS
Preached forgiveness. (Matthew 18:21-22, 5:38)

MUHAMMAD
“If then anyone transgresses the prohibition against you, Transgress ye likewise against him” (Qur’an 2:194)

JESUS
“If someone strikes you on the right cheek, turn to him the other also.” (Matthew 5:39)

MUHAMMAD
Jihad in the way of Allah elevates one’s position in Paradise by a hundred fold. (Muslim 4645)

JESUS
“Blessed are the peacemakers, for they will be called Sons of God” (Matthew 5:9)

MUHAMMAD
Married 13 wives and kept sex slaves. (Bukhari 5:268, Qur’an 33:50)

JESUS
Was celibate.

MUHAMMAD
Slept with a 9-year-old child. (Sahih Muslim 3309, Bukhari 58:236)

JESUS
Did not have sex with children.

MUHAMMAD
Ordered the murder of women. (Ibn Ishaq 819, 995)

JESUS
Never harmed a woman.

MUHAMMAD
“O you who believe! Fight those of the unbelievers who are near to you and let them find in you hardness.” (Qur’an 9:123)

JESUS
“Blessed are the meek, for they shall inherit the earth.” (Matthew 5:5)

MUHAMMAD
Ordered 65 military campaigns and raids in his last 10 years. (Ibn Ishaq )

JESUS
Ordered no military campaigns, nor offered any approval of war or violence.

MUHAMMAD
Killed captives taken in battle. (Ibn Ishaq 451)

JESUS
Never took captives. Never killed anyone.

MUHAMMAD
Encouraged his men to rape enslaved women. (Abu Dawood 2150, Qur’an 4:24)

JESUS
Never encouraged rape. Never enslaved women.

MUHAMMAD
Demanded captured slaves and a fifth of all other loot taken in war. (Qur’an 8:41)

JESUS
“The Son of Man came not to be served, but to serve.” (Matthew 20:28)

MUHAMMAD
Was never tortured, but tortured others. (Muslim 4131, Ibn Ishaq 436, 595, 734, 764)

JESUS
Suffered torture, but never tortured anyone.

MUHAMMAD
“And fight them until there is no more persecution and religion is only for Allah” (Qur’an 8:39)

JESUS
“Love your enemies and pray for those who persecute you” (Matthew 5:44)

MUHAMMAD
Blessed the brutal murder of a half-blind man (Al-Tabari 1440)

JESUS
Healed a blind man (Mark 8:28)

MUHAMMAD
Ordered a slave to build the very pulpit from which he preached Islam. (Bukhari 47:743)

JESUS
Washed his disciples feet. (John 13:5)

MUHAMMAD
What are the Greatest Commandments? “Belief in Allah and Jihad in His cause” (Muslim 1:149)

JESUS
What are the Greatest Commandments? “Love God and love thy neighbor as thyself.” (Matthew 22:34-40)

MUHAMMAD
Demanded the protection of armed bodyguards, even in a house of worship (Qur’an 4:102)

JESUS
Chastised anyone attempting to defend him with force. (John 18:10-12)

MUHAMMAD
Died fat and wealthy from what was taken from others in war or demanded from others in tribute.

JESUS
Demanded nothing for himself. Died without possessions.

MUHAMMAD
Advocated crucifying others. (Qur’an 5:33, Muslim 16:4131)

JESUS
Was crucified himself.

MUHAMMAD
According to his followers: Had others give their lives for him. (Sahih Muslim 4413)

JESUS
According to his followers: Gave his life for others. (John 18:11 and elsewhere)

Een gereformeerde kijk op de eindtijd

Onderstaand artikel vandaag gelezen op CIP. Een gereformeerde kijk op de eindtijd. Gelukkig is er tegenwoordig ook in die kringen volop aandacht voor dit onderwerp. Eindtijdschema ‘s kunnen wel een handig hulpmiddel zijn om de Bijbelse gegevens op een rijtje te zetten, maar ermee rekenen om tot een bepaalde datum (datesetting) te komen werkt inderdaad niet, dat acht ik overtuigend bewezen. Ik heb al diverse uitgerekende datums overleefd. Blijkbaar is het gewoon niet de bedoeling.

Onderaan het artikel staat een link naar een eindtijdbrochure, uitgegeven door de Gereformeerde Bond

“Het belangrijkste nieuws wordt verzwegen”

“Eindtijdschema’s worden gebruikt als legpuzzels. Zou dat de bedoeling zijn? We mogen letten op de tekenen, maar ga er niet mee rekenen.” Ds. C. J. Overeem hield afgelopen weekend een workshop over de tekenen van de komst van Gods koninkrijk. Het overvolle klaslokaal toonde tijdens de Verdiepingsconferentie 25+ in Gouda aan dat het onderwerp ‘eindtijd’ leeft.

“Het belangrijkste nieuws wordt verzwegen,” vindt Overeem. “Het nieuws over Gods koninkrijk dat gevestigd wordt.” De predikant verwijst in zijn workshop naar de profetie die Johannes ontving, met het ontstaan van bijbelboek Openbaring tot gevolg. “Hij is verbannen op Patmos. In een tijd waarin christenen worden vervolgd, kan hij geen kant op. Het lijkt alsof er van God geen spoor te bekennen is. Totdat het licht vanuit de hemel neerdaalt. Hij ziet een troon waar vandaan wordt geregeerd. Die troon is niet kapot te krijgen. We kunnen Hem van de troon wegpraten, weglachen en wegspotten. Maar de Heer regeert. Openbaring is een troostboek waaruit blijkt dat Hij de wereld overziet, van het begin tot het einde.”Overeem spreekt van drie soorten tekenen die we kunnen onderverdelen:

 • Tekenen die het einde aankondigen: oorlogen, natuurrampen
 • Tekenen die om het einde roepen: wetteloosheid, liefdeloosheid, vervolging en valse profeten
 • Tekenen die het einde voorbereiden: wereldwijde verkondiging van het Evangelie en het beeld van de vijgenboom (Isra├½l)

Aan de hand van de tekenen die om het einde roepen, vertelt hij over “groeiende onverdraagzaamheid en vijandschap”. “Dat besef je goed wanneer je berichten van Open Doors en SDOK leest. Een enorme smaad omwille van het geloof. Jezus stelt de zaken niet mooier voor dan ze zijn: ‘Wie niet zijn kruis draagt en achter Mij komt, kan Mijn discipel niet zijn’.” Overeem wijst ook op de druk van binnenuit. “Ik zie een verwereldlijkte kerk die achter de wereld aanloopt om voor vol aangezien te worden. Ik denk ook aan strijd en onenigheid tussen broeders en zusters. Je kunt op meer dan tien verschillende manieren gereformeerd zijn. Als je erover nadenkt, is er alle reden om ons te schamen.”

Positieve eindtijdtekenen
De dominee bemerkt ook positieve tekenen, zoals de verspreiding van het Evangelie. “De Bijbel en de atlas hebben alles met elkaar te maken,” vervolgt hij. “Waar toekomstverwachting is, zal het zendingswerk een levende zaak zijn. We leven in een adembenemende tijd. De verwachting is dat voor 2050 bijbels in alle talen zijn vertaald. Dan zal het Evangelie ook terugkomen in Isra├½l,” zegt Overeem verwijzend naar het tweede positieve eindtijdteken. “Opnieuw zal klinken: ‘Gezegend is Hij die komt in de naam des Heeren.’ In Zacharia 10 staat dat Gods volk tot leven komt en terugkeert. In 1948 werd de staat Isra├½l opgericht. Ik zeg het weer: we leven in een adembenemende tijd.”

“De gemeente van Christus mag de naderende voetstappen van Christus horen. Ons dochtertje van 4 roept wel eens: ‘Papa, mag de deur naar de overloop open?’ Dan valt het licht binnen en is het net iets minder donker in haar slaapkamer. Een mooi beeld dat we terugzien in Openbaring. De opgestane Heiland komt.”

Ds. Overeem heeft eerder dit jaar in samenwerking met de Gereformeerde Bond de brochure ‘Eindtijdsignalen’ uitgegeven.

Klik hier om de brochure (pdf) gratis te downloaden.

Wetenschappers ontdekken “onzichtbaar schild” rondom de aarde

Bron: Dahboo77

 http://www.undergroundworldnews.com
Scientists have discovered something truly remarkable in the EarthÔÇÖs atmosphere. An invisible shield is located approximately 7,200 miles above Earth that scientists are likening to ÔÇ£force fields on Star Trek.ÔÇØ

According to Front Line Desk, the shield was discovered in the Van Allen radiation belts, two doughnut-shaped rings above Earth that are filled with high-energy electrons and protons. Held in place by EarthÔÇÖs magnetic field, the Van Allen radiation belts swell and shrink in response to incoming energy disturbances from the sun. The Van Allen radiation belts were first discovered back in 1958. However, scientists only discovered two belts, an inner and outer belt extending up to 25,000 miles above EarthÔÇÖs surface.

Read more at http://www.inquisitr.com/1638338/scie…