Gans Israël behouden, alle Israëlieten?

Gans? Nee, dat is geen vogel ;-)
WORDT “GANS Israël” BEHOUDEN ?

Is het Israël van nu Gods Volk en worden daarom alle Joden behouden?

De SLAAP of BEDEKKING. Rom.11:26 en Joh.3:16 Hoe dacht Paulus over de redding van zijn volk. Wat moet er staan in Romeinen 11:26, “Aldus” of “Daarna” ?

Bron: jezuskomt.nl

Download deze studie in pdf

Realiteit van de hel

Dikwijls wordt binnen de diverse denominaties, kerken en stichtingen, de boodschap van het Evangelie verwaterd tot zoiets als “Jezus is voor jouw zonden aan het kruis gegaan. De straf is uitgevoerd, dus jij zult niet worden gestraft, zodat je voor eeuwig in de hemel komt”. Deze boodschap doet schromelijk te kort aan Gods wil dat de mens geloof stelt in Zijn Zoon, nieuw wordt, een wezensverandering doormaakt, een nieuwe schepping wordt, zoals de Bijbel het noemt. Dat alles dwingt Hij niet af. God is 100% Liefde en 100% Goedheid. Er zijn mensen die Hem desondanks afwijzen.

Hoe is het mogelijk dat een God die 100% pure liefde en goedheid en genade is, mensen voor eeuwig laat kwellen in de hel, een poel die brandt van vuur en zwavel?

Charlie Charlie Challenge, het moderne glaasje draaien, spelen met vuur

Gisteren een gesprek met mijn schoolgaande kinderen gehad over een nieuw fenomeen wat momenteel hot is onder de jeugd, de zgn. Charlie Charlie Challenge. Eigenlijk is er niets nieuws onder de zon, het is een eigentijdse variant van het glaasje draaien. Twee potloden op een vel papier met yes en no erop, dat is alles wat je nodig hebt om kwade geestelijke machten in dienst van satan uit te nodigen en te raadplegen.  Dat dit zeker geen onschuldig spelletje maar ronduit gevaarlijk is, hoef ik aan de meeste christenen hopelijk niet uit te leggen. Je weet echt niet wat je overhoop haalt, kinderen weten dat al helemaal niet en zien het voornamelijk als heel spannend.

“…De satan doet zich voor als een engel van het licht, 2 Korinthe 11:14

De (christelijke) middelbare school van een van mijn kinderen stuurt zojuist een email met de volgende inhoud:

Beste ouders(s)/verzorger(s),

De laatste dagen horen wij dat leerlingen zich bezig houden met het oproepen van geesten. Het
zogenoemde ‘ Charlie Charlie Challenge ‘, ofwel ‘potlood/glaasje draaien’ is momenteel een hit op YouTube.

Vanzelfsprekend staan wij dit soort activiteiten niet toe op school. Wanneer wij zien dat
leerlingen zich hiermee bezig houden, dan zullen wij hen hierop aanspreken, met hen in gesprek gaan hierover en contact opnemen met de
ouders. Wij adviseren u dit onderwerp en het standpunt van de school met uw kind te bespreken.

Indien u vragen heeft over de inhoud van deze brief, dan kunt u contact opnemen met de leerjaarco├Ârdinator van uw kind (tel nr. verwijderd)

En zonet nog een mail hierover ontvangen van de school waar mijn vrouw werkt.

Niets nieuws onder de zon zoals ik eerder zei. In de jaren ’80 zat ik op een Katholieke middelbare school, en daar was een leraar die glaasje draaien besproken gepromoot en gepraktiseerd had onder zijn leerlingen, als zijnde een” semi-wetenschappelijke onderzoeksmethode”. Toen mijn┬á ouders dit vernamen, hebben ze gelijk de directeur ingelicht, wat de bewuste leraar destijds een flinke reprimande heeft opgeleverd.

Anno 2015 probeert satan het ook op deze slinkse manier om talloze jonge levens binnen te dringen, met behulp van iets wat zo onschuldig maar toch wel spannend lijkt. Probeer het niet, het kan allerlei negatieve effecten opleveren zoals daar zijn slapeloosheid, angstaanvallen, zelfmoordneigingen, bezetenheid. Als je dit toch doet, open je een poort voor het rijk van duisternis. En die krijg je niet zomaar dicht. Wie zijn vingers brandt…

Trefwoorden: bezeten ,  boze geesten , demonen

Teken van de tijd, dat zeer zeker.

Super Sized Artificial Object ?Niburu? Nee hoor, een ordinaire lensflare ;-)

In mijn vrije tijd schiet ik graag foto’s. Zoals verderop in dit bericht. De reden dat ik ze plaats is niet om te laten zien hoe goed ik dat wel kan, want dat valt best mee. De reden is de volgende: ik zag enige tijd terug onderstaande filmpjes op YouTube

Je zou er bijna bang van worden :-)

Raad eens wat? Ik heb “het” op foto “in the air” :-)

Maar ook op de grond :-)
Niburu in het gras? Natuurlijk…. :roll:

De moraal van dit verhaal? Laat je niet gek maken. Een Lensflare maakt nog geen “Super Sized Artificial Object” en dus ook geen “Niburu” ;-) Dat het eindtijd is, is duidelijk, daar heb je geen pixelfoutjes voor nodig :!:
Update: Debunked!
Uit de losse hand geschoten

Aannemen alstublieft

Aannemen alstublieft! (Joh.1) Tot bekering komen is een actie van de mens, gebaseerd op het in hem gelegde geloof. Een kwestie van aanpakken, aanvaarden, aannemen. Aan wie de eerste stap zet, schenkt God nieuw leven in Christus. Hem accepteren als Heer, Verlosser en Hogepriester, betekent: Zijn Woord aannemen en zich daaraan onderwerpen. De apostel Paulus onderschreef dat. Geestelijke mensen, zei hij, zijn gelovigen die het Woord hebben aangenomen en daaraan vasthouden. De boodschap van de Bijbel is dat de mens die het Evangelie heeft gehoord zich dat kan toeëigenen in geloof om vervolgens zijn hemelse positie in te nemen.

Fundamentele geloofsvragen

Recent kwam ik deze website tegen: Het calvinisme en de Bijbel. Deze site is de neerslag van een boek wat geschreven is om degenen die in het calvinistische denken zijn vastgeroest een Bijbelse handreiking te doen. Lees achtergrond Het behandelt misverstanden die met name in protestantse en gereformeerde hoek al heel lang worden verkondigd. Je zou het ook fundamentele geloofsvragen kunnen noemen.

Johannes Calvijn

Vragen, die zolang er christenen zijn, al voor onzekerheid, verwarring en verdeeldheid zorgen, zoals bijvoorbeeld

  • Hoe zit het met de onmacht van de mens?
  • “Hoe zit het met verharding?”
  • “Voor wie is Christus gestorven?”
  • “Uitverkiezing”
  • “Is geloof een gave?”
  • “Geloof en bekering”
  • “Zekerheid van behoud
  • Gods soevereiniteit en de wil van de mens

Dit boek is onderverdeeld in 12 hoofdstukken en een appendix. Het is een uitgebreid werk van 300 pagina’s

Downloaden van het hele boek, of per hoofdstuk, kan zowel in .doc als .pdf via bovengenoemde site. Voor de prijs, nul  euro om precies te zijn, hoef je het in ieder geval niet te laten liggen. Ik ga het zelf asap helemaal lezen.

Het is opmerkelijk dat meerdere leerstellingen van het calvinisme vandaag de dag nog steeds geleerd worden in kringen waar je dat helemaal niet zou verwachten.

Evangelie valt niet acceptabel te maken

Noot: Door de jaren heen ben ik verschillende mensen tegengekomen die hun best deden om het evangelie van God en Zijn Zoon acceptabel te maken voor de mens. Hetzij door pogingen de scherpe kantjes van de boodschap af te knabbelen, hetzij door het gewoon verdraaien dan wel verzwijgen van Bijbelse waarheid, alsof Gods rechtvaardig oordeel voor iedereen, gelovig of ongelovig, uiteindelijk wel gunstig zou uitpakken. Onderstaand artikel is me uit het hart gegrepen, ik had het zelf niet beter kunnen verwoorden (vJ)

Door Hans Frinsel op 19-12-2014 Bron: Habakuk.nu

Als christenen willen we graag in harmonie leven met onze omgeving. Dat lukte eeuwenlang, omdat die omgeving vaak onbewust uitging van onze christelijke waarden en normen. Nu die omgeving is veranderd, weten we daar niet mee om te gaan. We buigen voor de terreur van de moderne heidense cultuur en de inzichten van de seculiere psychologie. Of is het misschien zo dat we zó sterk door die moderne inzichten beinvloed zijn, dat “lekker in je vel zitten” en zelfverwerkelijking ongemerkt ook ons hoogste doel zijn geworden?

Want klinken deze zaken niet veel aangenamer dan dat ruwe Evangelie van zonde en kruis, van oordeel en verlossing? Als we kijken naar de ontwikkeling in het christelijke denken en die van de christelijke moraal, dan is de onvermijdelijke conclusie dat wij opgeschoven zijn in de richting van deze seculiere godsdienst. Die is zoveel vriendelijker, aannemelijker en menselijker dan “the old time religion” van verlossing door het bloed van Jezus.

Grove discriminatie

Alles wat niet past in het denken en gevoelen van de heersende cultuur wordt moeilijk gevonden en velen proberen dat te “herinterpreteren”. Zonde is zo erg niet meer. Straf voor de zonde is daarom niet nodig en zeker geen plaatsvervangend lijden van Christus als straf voor onze zonden. God is alleen nog liefdevol. Zijn heiligheid wordt aangepast aan de menselijke maat en Zijn toorn wil men helemaal niet meer erkennen. Een scheiding tussen hen die verloren gaan en hen die gered worden, vervaagt. Dat zou immers grove discriminatie zijn en schending van de mensenrechten. Gelijke behandeling voor iedereen.

Onze boodschap

Het Evangelie heeft altijd controverse gegeven. Het stelt een diagnose van het menselijk probleem dat tegen ons eergevoel ingaat. Het biedt een oplossing, die van het kruis, die aanstoot geeft. We kunnen het Evangelie nooit acceptabel maken voor de samenleving door het aan te passen. Dan verliest het Evangelie zijn kern en bestaansrecht. Dan heeft het geen boodschap meer. Gods boodschap is dat de mens zich moet bekeren. De gemeente moet de mensen oproepen zich te laten “behouden uit dit verkeerde geslacht” (Hand. 2:40). Zulke woorden worden nooit op prijs gesteld door dat verkeerde geslacht, maar de boodschap is er te ernstig voor om dan maar te zwijgen. Het gaat om de eeuwige geestelijke gezondheid van de mensheid.

“180 Movie”


180 is an Award-Winning Documentary – Click CC above for translations.

Subtitles/Closed Captions available
1.) English
2.) Nederlands
3.) Spanish / Espa├▒ol
4.) French / Français
5.) German / Deutsch
6.) Portuguese / Português
7.) Russian / ðáÐâÐüÐüð║ð©ð╣
8.) Japanese / µùѵ£¼Õø¢
9.) Italian / Italiano
10.) Polish / Polski
And many more…

Please click on the CC button for a list of languages that are being added regularly. If you don’t see your language listed and you are able to help us translate 180, please contact us via http://www.Heartchanger.com

DVD purchases and downloadable Study Guide available at http://www.Heartchanger.com