Modern Churches and the rapture


Signs! Wonders! Miracles! Healings! Social Justice! Coffee bars and guitar solos! Many of our modern churches seem to have lost their way. Why is prophecy not being taught in our churches today? Why do so few pastors teach their congregations about Israel and her role in end-time prophecy? Is anyone still looking for the King’s return? Will Jesus find faith when He returns? Whatever happened to the simple Gospel message on salvation and heaven and hell? Long-time radio legend, Jan Markell, joins Gary to expose the agenda of today’s modern churches and along the way, exposes several of the ringleaders of the anti-rapture movement. Are we living in the last days? Jan’s answer may surprise you!

Het”spreken in tongen” of “tongentaal”

En wat er mis mee is…..een playlist in 8 delen.

De woestenij van de charismatische beweging Eerste deel van een serie van 8 video’s over het spreken in tongen, door Robbert Veen. Dit eerste deel geeft de inleiding.

Tongen, tekenen en tijden

Wonderen en het spreken in tongen waren tijdgebonden. Ze worden ook wel tekenen genoemd. Wonderen fungeren in de eerste plaats als tekenen. Ze hebben iets te zeggen en hebben dus een functie. Velen denken dat wonderen in de Bijbel doorlopend voorkomen, maar dat is een misvatting. Ze komen in feite zelden voor, anders zouden ze ook geen wonderen heten. Ze komen in clusters voor:

  • Bij Mozes en Jozua: over een periode van 2 generaties;
  • Bij Elía en Elísa: eveneens over een periode van 2 generaties;
  • Bij de Heere Jezus en de apostelen: weer 2 generaties.

Buiten deze perioden komt wel eens een wonder voor, maar dan echt incidenteel.

Het probleem is dat we de wonderen beschouwen tot nut van ons persoonlijk leven. Het zou fijn zijn als de Heer in ons leven ook zo’n wonder deed. Wij hebben wat nodig en daarom zou het wel bijzonder prettig zijn als de Heer daarin voorziet.

Deze gedachte is kenmerkend voor religies. Ergens bevindt zich een hogere macht die charismatischein staat is dingen te doen die wijzelf niet kunnen. We doen er dus van alles aan om die macht gunstig te stemmen, zodat hij er misschien wat voor terugdoet. Helaas vind je deze gedachte ook binnen het christendom terug. Daarom zie je overal ter wereld wonderen gebeuren. Misschien krijgen wij God ook wel zover dat Hij een wonder in ons leven verricht. Als er dan een wonder gebeurt, wil dit overigens helemaal niet zeggen dat God dit verricht heeft, want de duivel kan ook wonderen verrichten. Denk bijvoorbeeld aan de wijzen en guichelaars van de Farao, toen Mozes en Aäron hun ‘kunstjes’ voor hem vertoonden. Die wijzen en guichelaars konden er ook wat van. Een guichelaar = een goochelaar = tovenaar, belezer, bezweerder, waarzegger, wichelaar, duivelskunstenaar.

De vraag is wat de Bijbel over wonderen te zeggen heeft. Werden bijvoorbeeld de aartsvaders in hun leven door wonderen geholpen om zich in het leven staande te houden? Deze mensen waren godvruchtig en zouden dus zeker in aanmerking moeten zijn gekomen voor een door God verricht wonder. Wat we vooral zien is dat ze oud werden en der dagen zat. Izak was aan het einde van zijn leven blind. God deed daar echter niets aan.

Lees (GRATIS) verder in de PDF

Charismania #5 Randy Clark

De woestenij van de Charismatische Beweging

Reactie en commentaar op het optreden van Randy Clark tijdens de conferentie “Er is meer (There is More)” van het Evangelisch Werkverband.
“…en de tegensprekers te weerleggen”- Titus 1:9

Al vaker heb ik materiaal van Robbert Veen gepost. Hij heeft een zeer heldere blik op de bedrieglijke en valse wonderwerk en genezingspraktijken binnen het charismatische wereldje. Ik heb ook eerder over Randy Clark en het Evangelisch Werkverband geschreven. Mensen vallen voor moderne charlatans. Ook hierdoor wordt steeds beter zichtbaar dat we in de eindtijd leven. Bijzonder schrijnend….(vJ)

zie ook:

De charismatische beweging – deel 1

Er is meer?

Kundalini, heel charismatisch

Demonic Infiltration of the Church

Impartatie en de gevolgen

Nogmaals genezingen

Randy Clark en de Toronto Blessing – Charismania #3

Randy Clark en de Toronto Blessing – Charismania #3

We gaan het boek bespreken van Randy Clark – There is More – waar ook de conferenties in Nederland van het Charismatisch, pardon Evangelisch Werkverband naar genoemd zijn. Randy Clark was daar al minstens twee keer te gast. (Hoewel het erop lijkt dat het hier niet echt wil lukken…)
In deze eerste bijdrage luisteren we ook naar enkele (Engelstalige) fragmenten van Randy Clark.
De muziek in deze aflevering komt van Scott Holmes, te vinden op:
scottholmesmusic.com

Kort en krachtig

Sommige mensen hebben de gave om heel kernachtig zaken samen te vatten. Klare taal, zonder omwegen. Onderstaand citaat vond ik een mooi voorbeeld daarvan;

Alles wat mensen vervreemdt van hun vertrouwen op het Woord van God is niet het werk van de Auteur van het Woord van God. Alles wat onze aandacht afleidt van de Schrift (Bijbel), komt niet van de Auteur van de Schrift. Het komt van de vijand. -Justin Peters-

Ik moest hieraan denken:

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods. -Romeinen 10:17-

Kort en krachtig. Duidelijker had ik het zelf nooit kunnen zeggen.

Misleiders, misleiding, Bijbelse profetie, eenzaamheid, de kerk en de laatste dagen

Tekenen! Wonderen! Genezingen! Sociale gerechtigheid! Koffiebars en gitaarsolo’s! Veel van onze moderne kerken lijken de weg kwijtgeraakt te zijn. Waarom wordt er in onze kerken niet meer over profetie onderwezen? Waarom leren nog maar zo weinig pastors hun gemeente over Israël en haar rol in de eindtijd? Kijkt iedereen nog wel uit naar de wederkomst van de Koning? Zal Jezus nog geloof vinden als Hij terugkomt? Wat is er gebeurd met de eenvoudige boodschap van verlossing en hemel en hel? Schrijfster en radiomaakster Jan Markell is gast bij Gary Stearman en laat de agenda van de hedendaagse moderne kerken zien en het verzet tegen een opname voor de grote verdrukking. Leven we in de laatste dagen? Het antwoord van Jan Markell zal u verbazen! Nederlands ondertiteld.