Randy Clark en de Toronto Blessing – Charismania #3

We gaan het boek bespreken van Randy Clark – There is More – waar ook de conferenties in Nederland van het Charismatisch, pardon Evangelisch Werkverband naar genoemd zijn. Randy Clark was daar al minstens twee keer te gast. (Hoewel het erop lijkt dat het hier niet echt wil lukken…)
In deze eerste bijdrage luisteren we ook naar enkele (Engelstalige) fragmenten van Randy Clark.
De muziek in deze aflevering komt van Scott Holmes, te vinden op:
scottholmesmusic.com

De charismatische beweging deel zoveel

Robbert Veen bespreekt onder meer de wilde plannen van Hans Maat en het Evangelisch Werkverband, met behulp van geestdrijverij, tekenen en wonderen in de bestaande kerken het atheïsme overwinnen, de wereld veroveren voor Jezus. Een nieuwe reformatie….

Een wederom goede en duidelijke analyse van de charismatische verwarring.

https://www.spreaker.com/user/robbert… Een kritische beschouwing van de Charismatische Beweging is niet nieuw, maar wel dringend nodig. Zeker nu meer dan 200 miljoen Christenen over de gehele wereld zich bij die beweging betrokken voelen en in Nederland zeker wel meer dan 100,000 van de 1,4 miljoen Christenen in die categorie valt. Is het een onschuldige of zelfs bloeiende variant van het Christelijk geloof? Is het de toekomst van een verdorde en verburgerlijkte kerk? Of is het de ondergang van Christus’ kerk die nu door het spektakel van de Geestesgaven het zicht op Jezus dreigt te verliezen? Enkele kanttekeningen in deze 10e aflevering van “De Charismatische Beweging.”

Rodney Howard Browne verwijst critici naar de hel

Hoe knettergek vol hoogmoed en waandenkbeelden een zgn. “gezalfde leider” van hoog aanzien kan zijn, blijkt maar weer eens uit onderstaande. Het charismatische equivalent van een opgeblazen waterloze wolk.

Ik heb al eerder aandacht besteed aan Rodney Howard Browne. Zie ook:

Holland in de hens

Holland in de hens (2)

Nul komma nul onderscheidingsvermogen

Kundalini, heel charismatisch

20 minuten bezetenheid

Zeg mij wie je vrienden zijn

 

Opgewekt de plank mis slaan

Ik heb de stream aanstaan om te luisteren naar het opwekkingsfeestje in Biddinghuizen. Heb alweer schaamteloos gebedel gehoord, een “uitdaging” van 600.000 euries die opgelost moet worden, en dat als we geven we MEER gezegend worden…verder een hele trits songs, zoals die waarin God wordt uitgedaagd Zijn kracht te laten zien…als Hij dat daadwerkelijk (weer) zal doen, ZICHTBAAR ingrijpen,  zijn de rapen gaar….ik heb begrepen dat “apostel” Edgar Holder vanmorgen zal voorgaan.

Maar er zijn helemaal geen apostelen (fundamentleggers en ooggetuigen van Christus) meer….

De boodschap: we zijn niet waar we moeten zijn.

Dus Christus doet Zijn werk niet goed?

Ik ben blij dat ik thuis ben, en niet in de pinkstermassa ;-)

Kijk en zie de livestream

https://www.grootnieuwsradio.nl/opwekking2018/overzicht

Impartatie en de gevolgen

En dat noemt zich dan “stem van de apostelen”. Welkom in de jungle…Geen verheffend onderwerp (alweer). Maar het moet gezegd worden. Het is heel verschrikkelijk om te zien wat er in de kerken anno nu omgaat. En wat aan de man/vrouw  gebracht wordt als “meer van de Heilige Geest”…

Denk niet dat dit niet in Nederland voorkomt. Hier worden dergelijke praktijken o.a. geïntroduceerd door het “Evangelisch Werkverband in de PKN” die de “There is More” Conferenties belegt, en sprekers van overzee uitnodigt om hier de boel ook even ‘in gang te zetten’. Als promotor voor meer “geest”.  Welke geest, dat is duidelijk zichtbaar en hoorbaar. Niet de Heilige Geest. Daarom besteed ik er (weer) aandacht aan. Tekenend  voor de tijd waarin we leven , waar mensen zichtbare en voelbare dingen willen om in te geloven.  De geest die schuilt achter impartatie, en erdoor wordt overgebracht. is de Kundalini geest.

Randy Clark is ook in Nederland geweest bij de “There is More’ conferenties, je kon zijn boek daar krijgen als betalend bezoeker. Martin Koornstra is bij Randy Clark in de leer en onlangs op schoolreis geweest.

Weet waar je je door laat leiden.

Is dat wat je ziet en ervaart, óf is dat het Woord van God?

edit: 10-02-18 Onderstaande video toegevoegd.

En hier de uitnodiging voor een toverfeest, “Globale Ontwaking” (School van Genezing En Impartatie) medio Maart, check de namen van “Bekende Voorgangers”: