Corona, kerkbezoek en galbulten

Al enige jaren volg ik regelmatig de video’s van ds. Robbert Veen. De manier waarop hij de charismatische waanzin op een groeiend deel van het “christelijke erf” bespreekt  (Charismania) vind ik persoonlijk onnavolgbaar . Ook wist hij feilloos de rotte plekken van de “There is More” organisatie bloot te leggen. Ik legde een paar dagen … Lees meer

Over heilige koeien en kerkbezoek

Vertaald uit het Engels. Heilige koe =iets heiligs, waar je niet aan mag komen, boven alle kritiek verheven. In beton gegoten als het ware, onaantastbaar. Onder veel Christenen bestaan er “heilige koe Bijbelteksten”. Hebreeën 10:25 is daar een van. Daar staat: “En laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar … Lees meer

De Gemeente van Jezus Christus is géén kerk!

 Om Zijn doel te bereiken gebruikt God mensen die zich aan Hem beschikbaar stellen. Geen kerkelijke instituties, die door de eeuwen heen tevergeefs hebben gepoogd Zijn koninkrijk op aarde te bouwen. Daardoor werd het zicht op de Gemeente van Christus, haar heerlijkheid en opname verduisterd. De brieven aan de gemeenten in Openbaring leggen diverse … Lees meer

“Kerklidmaatschap als keuze”

Dat zegt hij dus. Bijgaande tweet van ds. Marten Visser was voor CIP.nl de aanleiding voor een interview. Dat artikel kon ik maar gedeeltelijk lezen, want de rest achter een betaalmuur. De opmerking van ds. lijkt op preken voor eigen parochie. Buitenkerkelijke gelovigen zijn er altijd geweest, dus ook nu. Ze zijn door de tijd … Lees meer

De samenkomst niet nalaten…wélke samenkomst?

Afkomstig van een reeds lang niet meer bestaande website…. En laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar elkander vermanen; en dat zoveel te meer, als gij ziet, dat de dag nadert. Want zo wij willens zondigen, nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben, zo blijft er geen slachtoffer … Lees meer

Het plan voor wereldmacht; voorbereidingen voor de komende antichrist

Bron: Bijbelarchief Dit artikel werd ruim voor het jaar 2000 geschreven , maar actueler dan ooit.  Met link naar een lijvig e-book. Een uiteenzetting van ’Het Plan’ De New Age Beweging heeft een vast omlijnd plan om de ’wereldmacht’ aan hun ’messias’ te geven wie, deze ’messias’ zal zijn is voor ons buitenstaanders nog onbekend. Maar … Lees meer