Top 5 valse leraren in Nederland april 2020

Door: Robbert Veen

Korte impressie van de top 5 dwaalleraren die nu in Nederland actief zijn.
Over elk van hen heb ik al video’s gemaakt om hun dwaalleer te bespreken en aan te tonen.
Er is een tijd gekomen dat de mensen de gezonde leer niet meer verdragen. Velen hebben een verwend oor en verzamelen zich leraren overeenkomstig hun persoonlijke verlangens. Daardoor keren zij zich af van de volle waarheid en richten zich op allerlei verzinsels, valse berichten over genezingen en allerlei spektakel – tongentaal, Gods stem verstaan, in de autoriteit van Jezus gaan staan, het Koninkrijk uitbreiden door “land” te veroveren. Het is meestal gebaseerd op een oppervlakkige en verkeerde exegese waarin allerlei teksten stomweg op ons worden toegepast, en het maakt dan werkelijk niet uit tot wie en over wie het oorspronkelijk gezegd is.
Tegen de gevaren daarvan heb ik willen waarschuwen.
In de hoop dat God geven wil dat zij en hun toehoorders zich tot de erkenning van de waarheid zullen bekeren en dat zij zich ontnuchterd willen wenden tot de wil van God zoals de Schrift die openbaart.. Als ze tenminste losgekomen zijn van de strik van de duivel – die zich uitgeeft en vermomt als een engel van het licht – die hen gevangen houdt.

2 gedachten over “Top 5 valse leraren in Nederland april 2020”

 1. God gebruikt nog steeds zijn volgelingen om zieken te genezen en demonen uit te drijven het staat in zijn woord het is zelfs een opdracht; Marcus 16 vanaf vers 17, efeze3:13-21, God is nog altijd dezelfde, zelf heb ik dit ook meegemaakt dat in de naam van Jezus wonderen gebeuren, er is kracht in de Naam van Jezus!

 2. Marcus 16:17 En dengenen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij duivelen uitwerpen; met nieuwe tongen zullen zij spreken;
  18 Slangen zullen zij opnemen; en al is het dat zij iets dodelijks zullen drinken, dat zal hun niet schaden; op kranken zullen zij de handen leggen, en zij zullen gezond worden.
  19 De Heere dan, nadat Hij tot hen gesproken had, is opgenomen in den hemel en is gezeten aan de rechterhand Gods.
  20 En zij uitgegaan zijnde, predikten overal, en de Heere wrocht mede en bevestigde het Woord door tekenen die daarop volgden. Amen.

  Deze opdracht is 100% voor de gemeente van Jezus Christus vandaag denk jij? Nee. Deze opdracht is gegeven aan de 12 Apostelen. Lees het maar na.
  Slangen opnemen en of iets dodelijks drinken, wat denk je daarvan? Ook voor nu? Serieus?

  Efeze 3:13 Daarom bid ik dat gij niet vertraagt in mijn verdrukkingen voor u, hetwelk is uw heerlijkheid.
  14 Om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot den Vader van onzen Heere Jezus Christus,
  15 Uit Welken al het geslacht in de hemelen en op de aarde genaamd wordt,
  16 Opdat Hij u geve, naar den rijkdom Zijner heerlijkheid, met kracht versterkt te worden door Zijn Geest in den inwendigen mens;
  17 Opdat Christus door het geloof in uw harten wone en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt;
  18 Opdat gij ten volle kondet begrijpen met al de heiligen, welke de breedte en lengte en diepte en hoogte is,
  19 En bekennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods.
  20 Hem nu Die machtig is meer dan overvloediglijk te doen boven al wat wij bidden of denken, naar de kracht die in ons werkt,
  21 Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid in de gemeente door Christus Jezus, in alle geslachten, tot alle eeuwigheid. Amen.

  Hier zeg ik van harte amen op. Mooi gedeelte. Ik zie echter geen verband noch aanwijzing voor tekenen en wonderen vandaag zoals die in de handelingentijd voorkwamen.
  Er is veel gebeurd sinds handelingen.
  Zie ook:

  Tongen, tekenen en tijden

  (Valse) apostelen en profeten

  De gave om te genezen?

  Doen wat Jezus deed?

  Zijn de tekengaven nog voor nu?

  Lichamelijke genezing?

  De invasie van een andere geest

  Wonderen die geen wonderen zijn, maar puur suggestie

  Wachten op meer van de Geest?

  Jezelf opbouwen: hoe?

  Niet naar de dagen van Handelingen


  Enz.

Plaats een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.