10 gedachten over “The mystery of Harpazo”

 1. Deze predikant spreekt over de opname, de wegrukking, van de kerk, de Bruid van Christus…Dat beeld klopt niet. Bij de opname wordt Zijn Lichaam, de Gemeente, alle wedergeboren mensen, alle gelovigen, weggerukt, Dan zal Hij ons tegemoet komen in de wolken. De Gemeente is niet Zijn Bruid. Het straks, ná de 70e Jaarweek, wedergeboren Israël zal zijn Bruid zijn. Hij het Hoofd van de Bruidegom en wij het Lichaam van de Bruidegom de Hdeere Jezus Christus en het wedergeboren, aardse Israël Zijn Bruid.

 2. De bruid en de vrouw van het Lam zijn twee verschillende ‘vrouwen’, zijn twee verschillende zaken. De vrouw van het Lam, de vrouw van Christus, is de Gemeente.
  Althans zo wordt de Gemeente genoemd in Efeze 5; de vrouw van de Man.
  De Gemeente is nooit de bruid want de Bruidegom is de Heere Jezus Christus en wij zijn immers zijn Lichaam. Dus de Bruidegom is Christus en de Gemeente.
  De Bruid is Israël in de dagen van het nederdalen van Jeruzalem, de openbaring van het Koninkrijk. Dan is er sprake van de bruiloft. De ‘bruiloft des Lam’ is het duizendjarig rijk.
  En daarna volgt de huwelijkse staat, maar dat is de nieuwe aarde en de nieuwe schepping en dus na de Jongste Dag.
  (zie studie Openbaring)

 3. Klopt hoor Sylvia, dat bruidengedoe is een misvatting en eigenlijk ook gewoonvervanginsgtheologie. Ik heb ook al eerder bericht over de Bruidegom. De gemeente wordt trouwens oom rpimair als mannelijk omschreven, om meerdere redenen. En mannelijke bruiden doen we al helemaal niet aan 😉

 4. Ja, ik weet natuurlijk dat jij het begrijpt, maar als onwetende mensen deze video aanklikken, krijgen zij foutieve Bijbelse Waarheid te horen. De Gemeente, Zijn Lichaam, is nou eenmaal NIET de Bruid. En hoewel ieder zelf verantwoordelijk is voor wat hij gelooft, nemen heel veel mensen aan dat voorgangers de Waarheid spreken. Zo ben ik zelf ook de mist ingegaan tot mijn 40e levensjaar. Terwijl in de Bijbel duidelijk staat; ONDERZOEKT de Schriften, en niet; slik alles voor zoete koek van voorgangers…

  Ja, in Efeze 4 wordt het Hoofd en het Lichaam, de Gemeente als één Volkomen Man neergezet. Maar in Efeze 5 wordt gezegd dat het Lichaam onderdanig is aan het Hoofd (wat logisch is). Dan staat de Gemeente dus vrouwelijk tov het Hoofd Christus.

  Efeze 4
  13 Totdat wij allen zullen komen tot de enigheid des geloofs en der kennis van den Zoon Gods, tot één volkomen Man, tot de mate van de grootte der volheid van Christus;
  Efeze 5
  23 Want de man is het hoofd der vrouw, gelijk ook Christus het Hoofd der Gemeente is; en Hij is de Behouder des lichaams.

  Christus is het Hoofd van Zijn Lichaam, de Gemeente. Elk lichaam is onderdanig aan het hoofd. Het hoofd geeft opdrachten, en het lichaam voert deze uit. Het hoofd bepaalt. Het Lichaam, de Gemeente, is dus onderdanig aan het Hoofd Christus. De verhouding man en vrouw is een lagere afspiegeling van de verhouding die er is tussen Christus en de Gemeente. De verhouding tussen Christus en de Gemeente is een type van de verhouding tussen man en vrouw.

  1 Korinthe 11
  1 Weest mijn navolgers, gelijkerwijs ook ik van Christus.
  2 En ik prijs u, broeders, dat gij in alles mijner gedachtig zijt, en de inzettingen behoudt, gelijk ik die u overgegeven heb.
  3 Doch ik wil, dat gij weet, dat Christus het Hoofd is eens iegelijken mans, en de man het hoofd der vrouw, en God het Hoofd van Christus.

  God is het Hoofd van Christus
  Christus is het Hoofd van de man
  De man is het hoofd van de vrouw

  Maar mannelijk en vrouwelijk zijn geen absolute begrippen in de Bijbel. Want mannelijk of vrouwelijk, is afhankelijk van de relatie waarin deze begrippen tot elkaar staan. En afhankelijk van de relatie waarin ze tot elkaar staan, hebben zij óf een verheven óf een onderdanige positie ten opzichte van elkaar.
  Bijbelse hiërarchie;
  Schepping ← Schepper
  Jezus ← Jehovah
  Vrouw ← Man
  Vrouwelijk ← Mannelijk
  Gemeente ← Christus
  Volk Israel ← Man = Hoofd en Lichaam = Christus en
  de Gemeente (Efez.4:13)
  Volkeren ← Christus en Zijn Lichaam, de Gemeente
  Vlees ← Geest
  Volkeren ← Volk Israel
  Kinderen ← Ouders

  Hier zou je dus ook bij kunnen plaatsen dat de Bruid, Israël, onderdanig is aan haar Bruidegom; Christus en Zijn Lichaam, de Gemeente.

  Dus hoewel de Gemeente ook vrouwelijk staat tov Christus, wordt er zéker niet gesproken over een Bruid!!! Een vrouw is toch niet per definitie een bruid? De Bruid is Bijbels gezien het wedergeboren Israël, straks, na Wederkomst van de Bruidegom. De Bruidegom is Hoofd Christus en Lichaam, de Gemeente.
  Op deze manier moet je dan ook Jesaja 62 lezen; Dan wordt duidelijk dat de Gemeente NIET de Bruid is…Je moet er wél even voor gaan zitten!

  5 Want gelijk een jongeling een jonkvrouw trouwt, alzo zullen uw kinderen zonen u trouwen; en gelijk de bruidegom vrolijk is over de bruid, alzo zal uw God over u vrolijk zijn.

  A Want gelijk een JONGELING een JONKVROUW trouwt
  B Alzo zullen UW ZONEN U trouwen.
  C en gelijk de BRUIDEGOM over de BRUID vrolijk is,
  D Alzo zal UW GOD over U vrolijk zijn.
  In vier verschillende zinnen wordt de verhouding tussen Bruidegom en bruid uiteengezet.
  Jongeling = Uw Zonen = Bruidegom = Uw God
  Jonkvrouw = U = Bruid = U

  De Jongeling is Eersteling van een Nieuwe Schepping = de Heere Jezus Christus.
  De Jonkvrouw = maagd = wedergeboren Israël; nieuwe naam, nieuwe natuur =
  reine maagd, reine vrouw, een reine bruid
  De tweede zin, zin B, laat ons zien wie de Bruidegom is.
  Hij is volgens A een ‘Jongeling’; namelijk de verrezen Christus als Hoofd van een nieuwe Schepping. Hij is volgens D de God van Israël.
  En volgens B is de Bruidegom ‘uw zonen’!

  Dit betekent twee dingen:
  1) de Bruidegom blijkt op een of andere wijze van de bruid af te stammen
  2) de Bruidegom is een meervoud

  En natúúrlijk stamt de Bruidegom van Israël af. De Messias komt voort uit Israël, en is op deze wijze dus een Zoon van de Bruid! Maar de Bruidegom is niet een ‘Zoon’, maar ‘zonen’ van de Bruid; Israël.
  De Bruidegom bestaat nu eenmaal uit Hoofd en Lichaam, dus meervoud. De Bruidegom bestaat uit de Man, het Hoofd, de Heere Jezus Christus en Zijn Lichaam, de Gemeente, Zijn broederen.
  Als beeldspraak worden hier twee volken genoemd die met elkaar trouwen. Het ene volk is de Gemeente, het andere is Israël. Het ene is Christus, inclusief de Gemeente, het andere is Israël.

  Sorry Jaap dat ik er een heel epistel van heb gemaakt maar bovenstaande Waarheid wordt in bijna elk kerkelijk instituut ontkend. Terwijl dit echt belangrijke Bijbelse Waarheid is. Ook juist in deze tijd…Vandaar dat ik even niet kon zwijgen 🙂

 5. rectificatie Jesaja 62
  vers 5; 5 Want gelijk een jongeling een jonkvrouw trouwt, alzo zullen uw kinderen u trouwen; en gelijk de bruidegom vrolijk is over de bruid, alzo zal uw God over u vrolijk zijn.

 6. Hoi Sylvia,
  Hartelijk bedankt voor deze aanvullingen. Waarheid wat over het algemeen weinig bekend is, neit alleen in de gevestigde, maar ook de evangelische pinkster en baptistenkerken.

  Met de opmerking dat ik me persoonlijk niet geroepen voel degenen die blind varen op voorgangers (religie) voedsel voor te kauwen. Een “Bereeer”weet de weg in de Bijbel . Misschien ben ik wel te zwart-wit hoor.

 7. Beste Sylvia Arlar- Simonse.
  In Genesis 2 lezen we dat God Eva schiep vanuit de zij van Adam.
  Komt Israël uit de zij van de Here Jezus?
  Mvg

 8. Beste Anno
  Je weet het zelf allemaal veel beter, dus jouw vraag verbaast me. Het verbaast me nog meer dat je me nu ook via andere sites achtervolgt, omdat je problemen hebt met mijn geloofsleven. Je bent ieder persoonlijk verantwoordelijk voor wat je gelooft. Bespaar je de energie en gebruik die voor jouw persoonlijke geloofsgroei. Mij boeit het helemaal niks waar jij in gelooft, ik hoef namelijk geen verantwoording af te leggen over jouw geloofsleven. Ik wens je succes bij jouw zoektocht, en zou het prettig vinden als je mij hierover niet meer lastigvalt. Het begint namelijk op stalken te lijken.

Plaats een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.