Lee Strobel – De zaak van Christus

Nederlands ondertiteld: Lee Strobel – Naar zijn boek  ‘Case for Christ’ in Nederlands “Bewijs genoeg”.

Lee, een atheïstische rechtbankjournalist, onderzoekt of er bewijs is voor de betrouwbaarheid van het Nieuwe Testament en de claims van Jezus Christus. Hij komt tot een wel zeer verrassende conclusie.

Jehovah de Eerste en Laatste


Terwijl verandering het kenmerk van vergankelijkheid is, staat Jehovah aan het begin en het einde van de geschiedenis. Hij is de Eerste en de Laatste. Hij was, is en zal komen. Uit en door Hem zijn alle dingen, meldt Paulus in Romeinen 11:36. De moderne mens noemt verandering progressief en vooruitgang. Maar God en Zijn Woord zijn onveranderlijk. De Jezus Christus uit het Nieuwe Testament is Dezelfde als Jehovah in het Oude. De beide testamenten vormen één geheel. Dat drie personen de Godheid vormen, is een theologisch geworteld begrip, maar nergens in de Bijbel te vinden. Die zegt alleen dat God, de Heere, één is. Als Hij zichtbaar verschijnt, ziet men alleen de Heere Jezus Christus in Diens menselijke gedaante, met littekenen. De Zoon van God is de openbaring van Zijn wezen. Alle godsbeelden die mensen hebben uitgevonden om te voldoen aan de eisen van de (wereldse) tijd, komen neer op niet Bijbelse theologie. Zij hebben ermee te maken dat de mens zelf de baas wil zijn, met op eigen godsbeeld gebaseerde normen en waarden. Maar de Heere is niet onze assistent, maar de Schepper van hemel en aarde. Hij komt alleen bij mensen door in hun hart te wonen. “Genade zij u en vrede van Hem, Die is, was en komen zal.”

Christus is Jehovah

Uit het archief>>>
Het is zeer de moeite waard om een Bijbelstudie te maken over de namen van de Heere Jezus Christus. Er zijn er meer dan 200, en een van de belangrijkste en die de meeste geschillen geeft is de naam JEHOVAH. Degenen die Christus toebehoren hebben geen probleem om deze naam van God te begrijpen maar er zijn miljoenen mensen in deze wereld die de betekenis van deze naam niet zien of begrijpen. Ik verwijs hier speciaal naar de z.g. Jehovah getuigen.

Toen ik een wekelijkse Bijbelstudie voorbereidde over dit onderwerp bedacht ik me dat het interessant zou zijn om de Nieuwe Wereld Vertaling van de Bijbel te onderzoeken om te zien hoe deze vertaling dit onderwerp behandelt.

Ik was verbaasd om te ontdekken dat deze vertaling, gemaakt door de zogenaamde Jehovah Getuigen studenten, leert dat de Heere Jezus Christus inderdaad de Jehovah van het Oude Testament is.

Ik heb hier geen volledige studie van gemaakt, maar ik heb een aantal vergelijkingen gevonden met betrekking tot verzen uit het Oude en Nieuwe Testament. Daar gaat dit artikel over.

Alle aanhalingen uit de Bijbel komen uit de Nieuwe Wereld Vertaling van de Bijbel, herziene uitgave 1984. De Schriften zijn verdeeld in verschillende onderwerpen. Ik heb woorden benadrukt door hoofdletters en onderstrepingen.

Continue reading “Christus is Jehovah”

Wie is Jezus Christus?

Wie denkt u dat Hij is? Zijn Persoon staat sinds Bijbelse tijden ter discussie. Er is wat afgestreden om verschil van opvatting hier over. Het is nog steeds een omstreden vraagstuk, en dat is niet nodig. De Bijbel is er ondubbelzinnig duidelijk over. Lees het, en geloof het. En geef Hem de eer die Hem toekomt.

jesusisjahweh

Het verboden hoofdstuk in de Tenach

Onder orthodoxe Joden blokkeert het gesprek als het over Jesjoea gaat, men wil er niet aan denken… Jesaja 53 blijkt veelal onbekend en onbesproken te blijven binnen Joodse huize….Maar de Hebreeuwse Ray Comfort is dan toch een uitzondering (vJ)

Wist je dat er een ‘verboden hoofdstuk’ in de Tenach (het Oude Testament, de Joodse Bijbel) staat? Wat is er al die jaren verborgen gebleven? Het heeft het leven van honderden Joodse mensen veranderd.

Met dank aan de mensen van Medabrim.org.il voor het ter beschikking stellen van de video.

Kijk ook:

Messiah in Isaiah 53

De mysterieuze profetie van Jesaja 53