Pope Francis And The Push For The One World Religion

We have seen a major uptick from Pope Francis recently pushing for a One World Religion… This One World Religion is going to be one of the big deceptions the Antichrist and the False Prophet will be running during the tribulation period… Make no mistake about it..we are currently seeing the precursors to the New World Order and the One World Religion in our face right now!!! If you don’t have Jesus Christ in your life…now is the time to make the best decision of your eternity!!! Links to articles used in the video: https://prophecyinthenews.com/world_n… https://www.jpost.com/Middle-East/Pop…

Amir Tsarfati over antisemitisme en klimaatverandering


Groeiend antisemitisme en klimaatverandering

Is er een verband?
Amir Tsarfati spreekt in deze update over het groeiende antisemitisme en ook over het klimaatakkoord. De klimaatverandering wordt gebruikt als drogreden om tot een wereldregering te komen. Nederlands ondertiteld.
De Canadese wetenschapper Patrick Moore, waar Amir over spreekt, vertelt hier meer over in een interview dat u hier kunt vinden

Hidden in plain view

The New World Order in Bible Prophecy – Jan Markell

How is antichrist’s kingdom forming even now? Who are the major players trying to bring it about? Donald Trump threw them a roadblock in November of 2016 so their plan is delayed, but it will not be denied. Jan Markell explains the efforts to establish one world and how it blossoms after the Church is gone. These efforts are hidden in plain view.

Rome, religie , jezuïeten en islam

Een vieze gore stinkende pot nat. Dat er van bovenstaande niets deugt wist ik al, maar werd weer eens bevestigd door het uitgebreide relaas van Alberto Rivera, een ex-Jezuïtisch priester, die al op vrij jonge leeftijd ernstige twijfels had over het officiële verhaal van de zgn. Rooms Katholieke Kerk, en die twijfels al snel bevestigd zag worden. Uiteraard werd en wordt de persoon van Rivera links en rechts verketterd en zwart gemaakt, en zonder meer in de hoek van zogenaamde “complottheorieen” getrapt. want wat hij te vertellen had is ronduit schokkend. (vJ)

Zes stripboeken in één PDF (50Mb)  die zijn verhaal vertellen.

lees meer:

http://spirituallysmart.com/alberto.html

http://revelation12.ca/?p=1992

De Jezuïeten eed (youtube) Hier de tekst van die eed uit een boek uit 1848 (Google Books)

De Jezuïeten misleiding (youtube)

De Pias van Rome laat weer een wind

Wiens brood men eet

Dat gezegde is zeker ook van toepassing op de “onheilige vader”/charlatan (lees: valse profeet) uit Rome. De Telegraaf bericht vandaag:

BARI – Paus Franciscus heeft zaterdag opgeroepen tot grotere inspanningen om vrede te bereiken in het Midden-Oosten. De regio is momenteel „bedekt door donkere wolken”, zei het hoofd van de katholieke kerk zaterdag tijdens een oecumenische bijeenkomst met religieuze leiders uit het Midden-Oosten in de Italiaanse stad Bari.

Geen woord uiteraard over de Vredevorst Jezus Christus, de enige die in de toekomst blijvende vrede kan en zal realiseren. Nee de Pias doet het liever, oecumensich en interreligieus, met vreemde goden, en loopt al doende warm voor een andere “christus”…. Het is zeker geen genadebrood wat meneer vreet, al doet hij zich als een uiterst nederige dienaar voor. Zijn ogen maar ook zijn woorden vertellen een heel ander verhaal.

Hidden in Plain View: The New World Order in Bible Prophecy

For more Olive Tree Ministries Resources click here: http://www.olivetreeviews.org. How is Antichrist’s kingdom forming even now? Who are the major players trying to bring it about? Donald Trump threw them a roadblock in November of 2016 so their plan is delayed, but it will not be denied. Jan Markell explains the efforts to establish one world and how it blossoms after the Church is gone. These efforts are hidden in plain view. We use the mobile app found at http://www.oneplace.com.

De komende valse eenheidskerk

Bron: toetsalles

De bijbel voorzegt dat er een tijd komt dat de christenen de gezonde leer niet meer zullen verdragen. Dit zal uiteindelijk uitlopen op een gebeurtenis die in de bijbel “de afval” wordt genoemd. Uit die afval zal de komende valse eenheidskerk ontstaan.

 Afkeren van de waarheid

“Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar, omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren ” (2 Tim. 4:3,4)

Dit zal gebeuren in de eindtijd. Vele christenen zullen de gezonde leer niet meer verdragen.

De mensen zijn wel religieus (zelfs christelijk), ze houden zich nog wel bezig met religie. Ze halen zich immers “tal van leraars” bijeen. Het zijn echter leraars naar hun eigen begeerten, die hen vertellen wat zij graag willen horen. In plaats van de leraars die de waarheid van Gods woord, met gezag, niet vrijblijvend verkondigen (2 Tim. 4:1-2), brengen zij leraars bijeen die hen bezig houden met “verdichtsels”, met eigen menselijke en occulte speculaties, psychologische praatjes overgoten met een christelijk sausje, enzovoorts.

De huidige anti-leerstemming binnen de evangelische wereld, en vooral binnen de charismatische wereld, komt al griezelig overeen met wat hier in 2 Tim 4:3,4 wordt voorzegd.

De afval

“eerst moet de afval komen” (2 Thess. 2:3)

De bijbel spreekt over een gebeurtenis die “de afval” wordt genoemd. Om af te vallen van het geloof moet je eerst het ware geloof hebben aangehangen. Hier wordt dus voorzegd dat er een tijd zal komen dat vele christenen zullen afvallen van het geloof. Ze zullen afvallen van het geloof in het bijbelse evangelie. Dat betekent dus niet dat ze niet meer religieus, of zelfs christelijk zullen zijn.

In alle tijden zijn er mensen van het geloof afgevallen, maar dat is niet DE afval. Er komt een tijd dat de belijdende christenheid massaal van het ware evangelie zal afvallen, dat de overgrote meerderheid van de christenen zich van de waarheid van het evangelie af zullen keren. Dat zal zo algemeen en massaal zijn dat de bijbel dit “de afval” noemt.

De afval is één van de tekenen die moeten gebeuren voor de komst van Jezus in heerlijkheid, voordat hij terugkomt als koning om de heerschappij van de aarde over te nemen.

De bijbel kondigt met betrekking tot de eindtijd nergens een grote wereldwijde opwekking aan, er wordt juist een wereldwijde tijd van afval voorzegd. (Zie hieronder  )

Continue reading “De komende valse eenheidskerk”