Boosheid, kwaad en krankzinnigheid in de laatste dagen

Er gebeuren heel veel dingen in deze wereld, in deze laatste dagen, die ons ontzettend boos en gefrustreerd kunnen maken. Pastor Brandon Holthaus bespreekt er een aantal. Hoe moeten met met die frustratie en boosheid omgaan? Dit zal velen van ons aanspreken en pastor Holthaus komt met hele duidelijke en Bijbelse antwoorden. Nederlands ondertiteld.

 

Gods stem of een imaginair vriendje?


In de serie “Charismania” van Robbert Veen deze keer een bespreking van een preek van Peter Paauwe van “Doorbrekers” over het horen van Gods stem.

Niet bedoeld om af te breken, maar wel om kritisch te verhelderen wat hier gebeurt en waarom – dat is mijn conclusie – het uiteindelijk toch valse leer is die we hier horen.

(In de video is zijn naam abusievelijk als “Pauw” gespeld, daarvoor mijn excuses.)

Pope Francis And The Push For The One World Religion

We have seen a major uptick from Pope Francis recently pushing for a One World Religion… This One World Religion is going to be one of the big deceptions the Antichrist and the False Prophet will be running during the tribulation period… Make no mistake about it..we are currently seeing the precursors to the New World Order and the One World Religion in our face right now!!! If you don’t have Jesus Christ in your life…now is the time to make the best decision of your eternity!!! Links to articles used in the video: https://prophecyinthenews.com/world_n… https://www.jpost.com/Middle-East/Pop…

Geen tienden betalen

Waarom tienden afdragen niets met de kerk/gemeente te maken heeft

Geven is goed, zelfs een opdracht kan je wel stellen. Tienden betalen zoals ooit ingesteld is door God is een ander ding. Zie video. (vJ)

Er zullen vandaag de dag veel voorgangers zijn, die tegen je zegen dat je zondigt als je je tienden niet aan de kerk geeft. (Geldzuchtige types, vJ)Maar we kunnen helemaal geen tienden afdragen zoals dat in de Bijbel wordt opgedragen. Het is letterlijk onmogelijk. Deze studie behandelt de vier basistypes van tienden die in de Bijbel worden genoemd. Men moet weten dat alle tienden bedoeld waren voor priesters en/of Levieten of om naar de tempel te worden gebracht voor andere doeleinden. Omdat er op dit moment geen priesters noch Levieten noch een tempel zijn, kunnen we als we de Bijbelse voorschriften letterlijk willen opvolgen, geen tienden afdragen. Bekijk bovenstaande studie om daar meer over te leren!

 

Charismania #5 Randy Clark

De woestenij van de Charismatische Beweging

Reactie en commentaar op het optreden van Randy Clark tijdens de conferentie “Er is meer (There is More)” van het Evangelisch Werkverband.
“…en de tegensprekers te weerleggen”- Titus 1:9

Al vaker heb ik materiaal van Robbert Veen gepost. Hij heeft een zeer heldere blik op de bedrieglijke en valse wonderwerk en genezingspraktijken binnen het charismatische wereldje. Ik heb ook eerder over Randy Clark en het Evangelisch Werkverband geschreven. Mensen vallen voor moderne charlatans. Ook hierdoor wordt steeds beter zichtbaar dat we in de eindtijd leven. Bijzonder schrijnend….(vJ)

zie ook:

De charismatische beweging – deel 1

Er is meer?

Kundalini, heel charismatisch

Demonic Infiltration of the Church

Impartatie en de gevolgen

Nogmaals genezingen

Randy Clark en de Toronto Blessing – Charismania #3

Randy Clark en de Toronto Blessing – Charismania #3

We gaan het boek bespreken van Randy Clark – There is More – waar ook de conferenties in Nederland van het Charismatisch, pardon Evangelisch Werkverband naar genoemd zijn. Randy Clark was daar al minstens twee keer te gast. (Hoewel het erop lijkt dat het hier niet echt wil lukken…)
In deze eerste bijdrage luisteren we ook naar enkele (Engelstalige) fragmenten van Randy Clark.
De muziek in deze aflevering komt van Scott Holmes, te vinden op:
scottholmesmusic.com

Misleiding in de Kerk

Bron: Marc Verhoeven

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling 1977 of  HSV

Vertaling/bewerking en voetnoten door M.V. Update 15-4-2018 (links)

Hierboven vier verschillende sterkten arseen[1] (gif) in de oplossingen 1%, 5%, 20% en 50%. Elk flesje brengt de dood, de hoge dosissen sneller maar de andere wat trager.

Vroeger was dit gif populair onder de vrouwen die op min of meer langere termijn hun man wilden vermoorden. Zij deden dat door het dagelijks toedienen van een kleine hoeveelheid arseen, gemengd in hun eten. Die mannen gingen uiteindelijk allemaal dood, en pas nadat er onraad vermoed werd, werden hun lijken opgegraven. De nodige pathologische testen, de neerslag van het gif in de nagel- en haarwortels, hebben dan de bewijzen geleverd en het gerecht is zijn gang gegaan.

Net zoals het innemen van een klein beetje gif, samen met gezond voedsel, uiteindelijk zal leiden tot de lichamelijke dood, zo leidt het innemen van valse leer, samen met gezonde leer, uiteindelijk tot de geestelijke dood.

Valse leraars in de Kerk zullen niet openlijk met een in het oog lopende valse leer de mensen misleiden. Nee, zij gaan subtiel tewerk en vermengen telkens kleine hoeveelheden valsheid (de 1% arseen) met ware leer (schoon water). Als een mens daar niet achterkomt loopt hij het risico zo misleid te worden dat hij er geen erg in heeft dat de valsheid steeds meer toeneemt. Hij raakt mettertijd gewoon aan de valse leer en wordt langzaam aan geestelijk blind, en hij beseft het niet wanneer de valsheid zich stevig verankert, en …uiteindelijk ‘sterft’ hij.

De ironie van de zaak is dat deze leraars door hun valse leer (evangelie) zelf misleid zijn, en in veel gevallen doodserieus zijn met wat zij verkondigen. Zij geloven dat zij mensen naar Jezus toe leiden. Maar wij lezen in de Bijbel dat er sprake is van een “andere Jezus”, en bijgevolg kunnen mensen naar een “andere Jezus” en zijn “ander evangelie” toe geleid worden. Dit is mogelijk doordat er ook een “andere geest” is, als opponent van de bijbelse Heilige Geest:

“Doch ik vrees, dat niet enigszins, gelijk de slang Eva door haar arglistigheid bedrogen heeft, alzo uw zinnen bedorven worden, om af te wijken van de eenvoudigheid, die in Christus is. 4 Want indien hij, die komt, een andere Jezus predikte, die wij niet gepredikt hebben, of indien gij een andere geest ontvingt, die gij niet hebt ontvangen, of een ander Evangelie, dat gij niet hebt aangenomen, zo verdroegt gij hem met recht … 13 Want zulke valse apostelen zijn bedriegelijke arbeiders, zich veranderende in apostelen van Christus. 14 En het is geen wonder; want de satan zelf verandert zich in een engel des lichts” (2 Kor. 11:3, 4, 13, 14)

Het zijn deze leraars die gewoonlijk ook zeggen: “Tast Gods gezalfden niet aan, en doet Gods profeten geen kwaad” (1 Kron. 16:22; Psalm 105:15). Net zoals deze valse leraars deze Schriftgedeelten misbruiken en ze foutief op henzelf toepassen, omdat zij in de waan verkeren dat zij boven verdenking en kritiek verheven zijn, zo verwijzen ook hun aanhangers en vele christenen naar de woorden in de Bijbel die zeggen dat je niet mag oordelen (Zie Matt. 7:1; Luk. 6:36; Joh. 7:24). Wanneer deze Schriftplaatsen echter in hun context bestudeerd worden is het duidelijk dat ze helemaal niet betekenen wat ze toegedicht worden.

Duizenden mensen, van alle kanten, stromen naar de vermakelijkheidsopvoeringen van mannen zoals Benny Hinn, Kenneth Hagin, Kennet Copeland, Rodney Howard-Browne, enz. Hun boeken verkopen ook enorm en de misleiding daarin wordt door honderdduizenden gretig opgeslokt, en zo geven zij zich over aan het “arseen” dat door die mannen opgedist wordt, en worden vergiftigd, tot de dood erop volgt.

[1] Arseen of arsenicum: chemisch element, in zuivere vorm een staalgrijze, brosse metaalachtige stof. De witte arseen is een arseenoxide. Acute arseenvergiftiging wordt gekenmerkt door ernstige maag-darmklachten (hevige buikpijn, braken, diarree), spierkrampen, hevige dorst, snelle pols, hevige hoofdpijn, enz. Bij grote doses treedt de dood binnen het uur in, bij geringere meestal na 24 uur. (Encarta 2002).

Lees over hetzelfde thema:

 

Misleiders, misleiding, Bijbelse profetie, eenzaamheid, de kerk en de laatste dagen

Tekenen! Wonderen! Genezingen! Sociale gerechtigheid! Koffiebars en gitaarsolo’s! Veel van onze moderne kerken lijken de weg kwijtgeraakt te zijn. Waarom wordt er in onze kerken niet meer over profetie onderwezen? Waarom leren nog maar zo weinig pastors hun gemeente over Israël en haar rol in de eindtijd? Kijkt iedereen nog wel uit naar de wederkomst van de Koning? Zal Jezus nog geloof vinden als Hij terugkomt? Wat is er gebeurd met de eenvoudige boodschap van verlossing en hemel en hel? Schrijfster en radiomaakster Jan Markell is gast bij Gary Stearman en laat de agenda van de hedendaagse moderne kerken zien en het verzet tegen een opname voor de grote verdrukking. Leven we in de laatste dagen? Het antwoord van Jan Markell zal u verbazen! Nederlands ondertiteld.