Gods stem of een imaginair vriendje?


In de serie “Charismania” van Robbert Veen deze keer een bespreking van een preek van Peter Paauwe van “Doorbrekers” over het horen van Gods stem.

Niet bedoeld om af te breken, maar wel om kritisch te verhelderen wat hier gebeurt en waarom – dat is mijn conclusie – het uiteindelijk toch valse leer is die we hier horen.

(In de video is zijn naam abusievelijk als “Pauw” gespeld, daarvoor mijn excuses.)

Pope Francis And The Push For The One World Religion

We have seen a major uptick from Pope Francis recently pushing for a One World Religion… This One World Religion is going to be one of the big deceptions the Antichrist and the False Prophet will be running during the tribulation period… Make no mistake about it..we are currently seeing the precursors to the New World Order and the One World Religion in our face right now!!! If you don’t have Jesus Christ in your life…now is the time to make the best decision of your eternity!!! Links to articles used in the video: https://prophecyinthenews.com/world_n… https://www.jpost.com/Middle-East/Pop…

Geen tienden betalen

Waarom tienden afdragen niets met de kerk/gemeente te maken heeft

Geven is goed, zelfs een opdracht kan je wel stellen. Tienden betalen zoals ooit ingesteld is door God is een ander ding. Zie video. (vJ)

Er zullen vandaag de dag veel voorgangers zijn, die tegen je zegen dat je zondigt als je je tienden niet aan de kerk geeft. (Geldzuchtige types, vJ)Maar we kunnen helemaal geen tienden afdragen zoals dat in de Bijbel wordt opgedragen. Het is letterlijk onmogelijk. Deze studie behandelt de vier basistypes van tienden die in de Bijbel worden genoemd. Men moet weten dat alle tienden bedoeld waren voor priesters en/of Levieten of om naar de tempel te worden gebracht voor andere doeleinden. Omdat er op dit moment geen priesters noch Levieten noch een tempel zijn, kunnen we als we de Bijbelse voorschriften letterlijk willen opvolgen, geen tienden afdragen. Bekijk bovenstaande studie om daar meer over te leren!

 

Hidden in plain view

The New World Order in Bible Prophecy – Jan Markell

How is antichrist’s kingdom forming even now? Who are the major players trying to bring it about? Donald Trump threw them a roadblock in November of 2016 so their plan is delayed, but it will not be denied. Jan Markell explains the efforts to establish one world and how it blossoms after the Church is gone. These efforts are hidden in plain view.

College over het Universalisme, de leer van Alverzoening

Eerder geplaatst op deze site.

In het verleden maar ook nu nog steeds zorgt deze leer voor verwarring. Ab Klein Haneveld behandelde het onderwerp tijdens 2 collegedagen. De link naar opnamen van deze studiebijeenkomsten staan onder het artikel.

De bijsluiter bij deze studie:

Hoewel de Heere Jezus Christus Zijn werk deed voor alle mensen, wordt niet iedereen behouden. Die boodschap wordt bestreden door degenen die de leer van de Alverzoening “het universalisme”aanhangen. Zij menen dat uiteindelijk heel de mensheid uit verleden, heden en toekomst wordt verlost, zij het voor sommigen na een periode van straf. Varianten van de opvatting dat het uiteindelijk met ieder mens wel goed komt, vindt men overigens ook bij alle oosterse godsdiensten. De christelijke versie ervan interpreteert daarvoor vaak bijbelteksten op een wijze die haaks staat op wat zij bedoelen te zeggen. De leer is vooral gestoeld op gevoel, waarbij uit de context gelichte teksten worden gezocht om het te legitimeren. Zij gaan er aan voorbij dat het behoud van de mens niet ligt in de dood van de Heere Jezus, die de juridische genoegdoening was voor de zonde, maar in Zijn op standing. Dat God liefde is, zoals door hen wordt benadrukt, laat zijn rechtvaardigheid onverlet. Weliswaar leed en stierf de Heer voor allen, maar Hij leeft alleen voor de in Hem uitverkoren gelovigen. “De bezoldiging van de zonde is de dood.”

Beluisteren serie 1
Beluisteren serie 2

Namaak christendom

Alan Horvath (Must use “kodesh” names to be saved or make rapture; give me lots and lots of your money)

Jerry Toney (works and just plain angry) 9Nania (mysticism, says to remove books of Paul) Informed Christian (Gnostic, works to “make” rapture – has nice .pdf file for how to be perfect according to him)

Kleck (Eve and the snake had intercourse to create humans, heavy Gnostic)

Joy of the Lord Channel (must speak in tongues to be saved / make rapture) James 3:1 [Full Chapter] [ The Tongue Is a Fire ] Let not many of you become teachers, my brethren, knowing that as such we will incur a stricter judgment.

REAL GOSPEL Romans 10 9 [e]that if you confess with your mouth Jesus as Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved; 10 for with the heart a person believes, [f]resulting in righteousness, and with the mouth he confesses, [g]resulting in salvation. 11 For the Scripture says, “Whoever believes in Him will not be [h]disappointed.” 12 For there is no distinction between Jew and Greek; for the same Lord is Lord of all, abounding in riches for all who call on Him; 13 for “Whoever will call on the name of the Lord will be saved.”