De opname van de gemeente

Bron: Vlicthus.nl

Zondermeer is de “opname van de Gemeente” een van de meest besproken onderwerpen onder degenen die uitzien naar de “dag dat ik Hem ontmoeten mag”. Er wordt veel over “de opname” gesproken, geschreven en zelfs op film gezet. Uiteraard staat het moment van deze gebeurtenis in de belangstelling; de Bijbel laat ons immers niet in het ongewisse over de tijd waarin wij nu verkeren. Is het voor, tijdens of na de Grote Verdrukking dat wij “de Heer tegemoet zullen gaan in de lucht”?

Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen te zamen met hen opgenomen worden in de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met den Heere wezen. 1 Thessalonicenzen 4 : 17

Deze discussies omtrent het hoe en het tijdstip, vertroebelen helaas vaak waar het echt over zou moeten gaan. Wat is “de opname” eigenlijk? Hoe ziet “de opname” eruit en wie zijn erbij betrokken? Waartoe dient deze gebeurtenis? Deze vragen vergen Bijbelstudie, omdat er alleen in het bovenstaande vers gesproken wordt over “opgenomen worden in de wolken”. De “opname” van de Gemeente

De andere Schriftgedeelten wijzen ons echter heel duidelijk waar het echt om gaat. Dat is “onze openbaring voor de rechterstoel van Christus”. Die zaligheid met eeuwige heerlijkheid, brengt met zich mee dat wij het aardse lichaam in een “flits” zullen afleggen ten gunste van een veranderd en verheerlijkt hemels lichaam. Daarmee mogen wij verder in de positie waarin wij sinds onze wedergeboorte gezet zijn. Dit onvergankelijke leven ín Christus, ín de hemel, zal bij de wederkomst van Christus uit de lucht, getoond worden aan Israël en de volken. Lees verder PDF

Langste totale maansverduistering van deze eeuw en bloedmaan aanstaande vrijdag


Ik ga zeker kijken en zet de camera klaar ;-) Een mooi begin van mijn vakantie…

Vrijdagavond krijgt Nederland te maken met een maansverduistering. De maan komt om 21.30 uur in het oosten op en valt vanaf dat moment geheel in de schaduw van de aarde. Ze begint dan al te verkleuren. Na 50 minuten komt het hoogtepunt van de verduistering en is de maan veranderd in een roodoranje bloedmaan. Doordat het rond 22.30 uur donker wordt is de maan goed zichtbaar. Tot 23.15 uur schijnt de bloedmaan en daarna krijgt de volle maan weer haar witte kleur. Het beste kijkmoment is van 22.30 tot 23.30 uur. De kans dat we de maan kunnen zien is vrij groot en de temperatuur is aangenaam. Bron: weeronline

Vulkanen en profetie


Pastor J.D. Faraq spreekt over de toenemende vulkaanuitbarstingen en aardbevingen. Zij vormen een apart stukje van de profetie puzzel van vandaag, de eindtijd. Het geeft nog maar eens aan hoezeer de tijd dringt nu een keus voor Jezus te maken. Nederlands ondertiteld.

Hij staat voor de deur

Ten overvloede merk ik nog maar eens op dat onderscheidingsvermogen hard nodig is. Dat geldt voor alles op deze site, dus ook voor onderstaande video (vJ)

Broeder Steve van ‘Blessed Hope 2018’ vertelt het volgende: Wist u dat premier Netanyahu de 70e herder van Israël is? En dat hij de 12e premier van Israël is? Bijzonder getallen, bijzondere feiten. Onze Heer staat voor de deur! Vertel het anderen! Nederlands ondertiteld.