Pandemie: Begin van de grote verdrukking, of….?


Pastor Tom Hughes laat zien dat we nog niet in de grote verdrukking zijn. Alles wat er nu gebeurt zijn wel tekenen dat we er heel dichtbij zijn, maar het is er nog niet! Het lijkt er op dat deze dingen gebruikt gaan worden om tot een wereld te komen zoals die in het boek Openbaring beschreven wordt. Let op! De opname kan elk moment komen!
Nederlands ondertiteld

Meer

Het lot van Iran 2600 jaar geleden voorzegd

De profetie in Jeremia 49 gaat over het lot van Elam. Elam is een deel van het huidige Iran, juist ook het deel waar Iran zijn nucleaire installatie heeft staan. Het lijkt er op de Jeremia zo’n 2600 jaar geleden al voorzegd heeft wat daarmee zal gebeuren in onze tijd. Zeer interessant. Nederlands ondertiteld.

Boosheid, kwaad en krankzinnigheid in de laatste dagen

Er gebeuren heel veel dingen in deze wereld, in deze laatste dagen, die ons ontzettend boos en gefrustreerd kunnen maken. Pastor Brandon Holthaus bespreekt er een aantal. Hoe moeten met met die frustratie en boosheid omgaan? Dit zal velen van ons aanspreken en pastor Holthaus komt met hele duidelijke en Bijbelse antwoorden. Nederlands ondertiteld.

 

De opname van de gemeente

Bron: Vlicthus.nl

Zondermeer is de “opname van de Gemeente” een van de meest besproken onderwerpen onder degenen die uitzien naar de “dag dat ik Hem ontmoeten mag”. Er wordt veel over “de opname” gesproken, geschreven en zelfs op film gezet. Uiteraard staat het moment van deze gebeurtenis in de belangstelling; de Bijbel laat ons immers niet in het ongewisse over de tijd waarin wij nu verkeren. Is het voor, tijdens of na de Grote Verdrukking dat wij “de Heer tegemoet zullen gaan in de lucht”?

Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen te zamen met hen opgenomen worden in de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met den Heere wezen. 1 Thessalonicenzen 4 : 17

Deze discussies omtrent het hoe en het tijdstip, vertroebelen helaas vaak waar het echt over zou moeten gaan. Wat is “de opname” eigenlijk? Hoe ziet “de opname” eruit en wie zijn erbij betrokken? Waartoe dient deze gebeurtenis? Deze vragen vergen Bijbelstudie, omdat er alleen in het bovenstaande vers gesproken wordt over “opgenomen worden in de wolken”. De “opname” van de Gemeente

De andere Schriftgedeelten wijzen ons echter heel duidelijk waar het echt om gaat. Dat is “onze openbaring voor de rechterstoel van Christus”. Die zaligheid met eeuwige heerlijkheid, brengt met zich mee dat wij het aardse lichaam in een “flits” zullen afleggen ten gunste van een veranderd en verheerlijkt hemels lichaam. Daarmee mogen wij verder in de positie waarin wij sinds onze wedergeboorte gezet zijn. Dit onvergankelijke leven ín Christus, ín de hemel, zal bij de wederkomst van Christus uit de lucht, getoond worden aan Israël en de volken. Lees verder PDF

De misleiding is begonnen


Pastor Tim Thompson spreekt over de grote misleiding, de sterke dwaling die over de wereld komt. Die misleiding is al begonnen en het is ongelofelijk te zien wat mensen als waarheid zien. Het zijn sterke tekenen van deze tijd. Nederlands ondertiteld.

Langste totale maansverduistering van deze eeuw en bloedmaan aanstaande vrijdag


Ik ga zeker kijken en zet de camera klaar ;-) Een mooi begin van mijn vakantie…

Vrijdagavond krijgt Nederland te maken met een maansverduistering. De maan komt om 21.30 uur in het oosten op en valt vanaf dat moment geheel in de schaduw van de aarde. Ze begint dan al te verkleuren. Na 50 minuten komt het hoogtepunt van de verduistering en is de maan veranderd in een roodoranje bloedmaan. Doordat het rond 22.30 uur donker wordt is de maan goed zichtbaar. Tot 23.15 uur schijnt de bloedmaan en daarna krijgt de volle maan weer haar witte kleur. Het beste kijkmoment is van 22.30 tot 23.30 uur. De kans dat we de maan kunnen zien is vrij groot en de temperatuur is aangenaam. Bron: weeronline

Vulkanen en profetie


Pastor J.D. Faraq spreekt over de toenemende vulkaanuitbarstingen en aardbevingen. Zij vormen een apart stukje van de profetie puzzel van vandaag, de eindtijd. Het geeft nog maar eens aan hoezeer de tijd dringt nu een keus voor Jezus te maken. Nederlands ondertiteld.