Dagelijks Woord 26 maart

Nieuwe blog van Jolande

Een overdenking over Gen.2:7. Adam is uit het stof van de aarde genomen maar heeft van God zijn levensadem gekregen. We zijn kwetsbaar als mens, maar ook kostbaar. Paulus haalt deze tekst aan in 1 Korinthe 15:45. Daar legt hij uit dat de laatste Adam (Jezus Christus) een levendmakende Geest is. Zoals we nu het stoffelijke beeld van de eerste Adam dragen, zullen we, als we geloven, het beeld van de hemelse dragen. Dat en meer in deze video.

Luister en kijk hier naar de overdenking.

Dagelijks Woord 25 maart

Jolande heeft vandaag geblogd:

Een nieuwe overdenking over Kol.1:19 en 20. We lezen over de Zoon van Gods liefde. Wie is Hij?

  • Hij is het beeld van de onzichtbare God
  • Hij is de eerstgeborene van heel de schepping
  • Door Hem zijn alle dingen geschapen
  • Hij is het hoofd van de gemeente
  • Hij is de eerstgeborene uit de doden (dus de eerstgeborene van de nieuwe schepping)

En door Hem zijn wij, als we geloven, verzoend met God.
Luister en kijk hier  naar de overdenking.

Goede voornemens?

Jolande heeft op haar blog een nieuwe overdenking gezet

Heb jij ook goede voornemens voor het nieuwe jaar? Bijna niemand ontkomt er aan. Het is zo’n aantrekkelijk idee dat je een frisse start kan maken.

Voor de één is dat het voornemen om af te gaan vallen, of gezonder te eten. Voor de ander om te stoppen met roken of vaker de fiets te pakken. Ook als gelovigen kunnen we onze voornemens hebben. Lees verder>>>>>

Werken aan je redding? (1)

Een nieuwe studie op debijbeloverdenken.nl over bovenstaand onderwerp

Hoe zit het met de redding van de gelovige? Is mijn redding het werk van God en volledig afhankelijk van Zijn genade, of moet ik zelf (mee)werken aan mijn redding?

“Werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven” schrijft Paulus aan de Filippenzen. Wat bedoelt hij daarmee? Mag het ook gelezen worden als werken vanuit je gered zijn? Of je redding uitwerken? En zegt vers 13 juist niet het tegenovergestelde, namelijk dat het toch God is die het doet? Lees verder >>>>

Gesterkt door Genade

Een nieuwe overdenking van Jolande op Bijbeloverd8

Want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade, niet door voedsel; zij die het daarin zochten, hebben daar geen baat bij gevonden.

-Hebreeën 13:9- 

In deze overdenking legt zij uit wat de schrijver van de Hebreeën brief met deze woorden bedoelt en hoe hij de offerdienst uit het Oude Testament toepast op de verzoening die de Here Jezus tot stand heeft gebracht.

Luister hier

Het Huwelijk

Een nieuwe posting van Jolande op bijbeloverd8

Een wat langer artikel deze keer over het huwelijk en wat Paulus daarover zegt.

Paulus schrijft in verschillende brieven over het huwelijk.
In 1 Corinthe 7 wijdt hij bijna een heel hoofdstuk aan de praktische kanten van het huwelijk. Hij doet dit naar aanleiding van vragen die de Corinthiërs hem gesteld hadden over huwelijk en echtscheiding.
In Efeze 5:21-33 schrijft Paulus over de verhouding tussen man en vrouw in het huwelijk.

Bij oppervlakkige lezing lijkt het alsof Paulus in de beide gedeelten een totaal verschillend beeld oproept van het huwelijk. In 1 Corinthe 7 lijkt hij het huwelijk niet zo hoog aan te slaan en laat hij een duidelijke voorkeur blijken voor het ongehuwd zijn. In Efeze 5 legt Paulus uit dat het huwelijk een uitbeelding is van Christus en de gemeente en wekt daarmee de indruk dat het huwelijk begerenswaardig is om na te streven. In deze studie zal ik beide Schriftgedeelten kort bespreken en laten zien dat Paulus weldegelijk een consequente visie heeft op het huwelijk en dat de gedeelten elkaar goed aanvullen. Lees verder>>>>>