Sekteles van David Maasbach

Dat ik voorzichtig gezegd absoluut geen respect heb voor sekteleiders, danwel zelfbenoemde “godsmannen” mag duidelijk zijn voor de bezoeker die hier al wat langer meeleest. Van sommige sekteleiders is bekend dat ze naast hun verkniptheid akelig slim zijn. Dat laatste kan ik van David Maasbach, de erfgenaam van het Johan Maasbach imperium in elk geval niet zeggen.  Die spuit zijn manipulatieve wartaal gewoon zonder omwegen voor de camera. Een al wat oudere opname, maar zeker niet achterhaald
. Hier orakelt hij dat de leden banden met familie moeten doorsnijden (typisch sektarisch gedrag).

Een opname uit een kerkdienst waarin geestelijk leider David Maasbachnainpulatie zijn gemeenteleden duidelijk toespreekt om te breken met hun familie. Met name de familieleden die ooit de Maasbach gemeenschap (The Blessing Family) hebben verlaten. Ondanks dat David Maasbach wekelijks op tv te zien is in ingekochte zendtijd, was dit gedeelte van de dienst niet bedoeld om op tv te tonen of openbaar te maken buiten de kerkmuren. Laat het een waarschuwing zijn: Geestelijke leiders die eisen van de gelovigen in hun gemeenschap om te breken met ex-leden en familieleden komen alleen voor in sektes. Een gelikte tv-show op SBS 6 of de slogan “The Blessing Family is a happy family” maken de sekte van Maasbach niet minder gevaarlijk. David Maasbach verdraait betekenissen van Bijbelverhalen, manipuleert en zet zaken naar zijn hand om volgelingen afhankelijk te maken en te houden. Lees en bekijk meer over de misstanden bij de sekte van Maasbach op http://maasklacht.wordpress.com

Zie ook:

Sektarisme, manipulatie, kuddegedrag, kerkje spelen

Kop in het zand?

Pastor Brandon Holthaus geeft zeer regelmatig profetische updates en in dat licht hierbij zijn mening over hoe het grootste deel van de pastors en christenen met het profetische woord omgaan. Hij spreekt over de situatie in Amerika, maar die is hier precies zo. Vraag uw eigen pastor er naar als daar reden voor is. Nederlands ondertiteld.

De volledige originele video vindt u hier 

Misleiding in de Kerk

Bron: Marc Verhoeven

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling 1977 of  HSV

Vertaling/bewerking en voetnoten door M.V. Update 15-4-2018 (links)

Hierboven vier verschillende sterkten arseen[1] (gif) in de oplossingen 1%, 5%, 20% en 50%. Elk flesje brengt de dood, de hoge dosissen sneller maar de andere wat trager.

Vroeger was dit gif populair onder de vrouwen die op min of meer langere termijn hun man wilden vermoorden. Zij deden dat door het dagelijks toedienen van een kleine hoeveelheid arseen, gemengd in hun eten. Die mannen gingen uiteindelijk allemaal dood, en pas nadat er onraad vermoed werd, werden hun lijken opgegraven. De nodige pathologische testen, de neerslag van het gif in de nagel- en haarwortels, hebben dan de bewijzen geleverd en het gerecht is zijn gang gegaan.

Net zoals het innemen van een klein beetje gif, samen met gezond voedsel, uiteindelijk zal leiden tot de lichamelijke dood, zo leidt het innemen van valse leer, samen met gezonde leer, uiteindelijk tot de geestelijke dood.

Valse leraars in de Kerk zullen niet openlijk met een in het oog lopende valse leer de mensen misleiden. Nee, zij gaan subtiel tewerk en vermengen telkens kleine hoeveelheden valsheid (de 1% arseen) met ware leer (schoon water). Als een mens daar niet achterkomt loopt hij het risico zo misleid te worden dat hij er geen erg in heeft dat de valsheid steeds meer toeneemt. Hij raakt mettertijd gewoon aan de valse leer en wordt langzaam aan geestelijk blind, en hij beseft het niet wanneer de valsheid zich stevig verankert, en …uiteindelijk ‘sterft’ hij.

De ironie van de zaak is dat deze leraars door hun valse leer (evangelie) zelf misleid zijn, en in veel gevallen doodserieus zijn met wat zij verkondigen. Zij geloven dat zij mensen naar Jezus toe leiden. Maar wij lezen in de Bijbel dat er sprake is van een “andere Jezus”, en bijgevolg kunnen mensen naar een “andere Jezus” en zijn “ander evangelie” toe geleid worden. Dit is mogelijk doordat er ook een “andere geest” is, als opponent van de bijbelse Heilige Geest:

“Doch ik vrees, dat niet enigszins, gelijk de slang Eva door haar arglistigheid bedrogen heeft, alzo uw zinnen bedorven worden, om af te wijken van de eenvoudigheid, die in Christus is. 4 Want indien hij, die komt, een andere Jezus predikte, die wij niet gepredikt hebben, of indien gij een andere geest ontvingt, die gij niet hebt ontvangen, of een ander Evangelie, dat gij niet hebt aangenomen, zo verdroegt gij hem met recht … 13 Want zulke valse apostelen zijn bedriegelijke arbeiders, zich veranderende in apostelen van Christus. 14 En het is geen wonder; want de satan zelf verandert zich in een engel des lichts” (2 Kor. 11:3, 4, 13, 14)

Het zijn deze leraars die gewoonlijk ook zeggen: “Tast Gods gezalfden niet aan, en doet Gods profeten geen kwaad” (1 Kron. 16:22; Psalm 105:15). Net zoals deze valse leraars deze Schriftgedeelten misbruiken en ze foutief op henzelf toepassen, omdat zij in de waan verkeren dat zij boven verdenking en kritiek verheven zijn, zo verwijzen ook hun aanhangers en vele christenen naar de woorden in de Bijbel die zeggen dat je niet mag oordelen (Zie Matt. 7:1; Luk. 6:36; Joh. 7:24). Wanneer deze Schriftplaatsen echter in hun context bestudeerd worden is het duidelijk dat ze helemaal niet betekenen wat ze toegedicht worden.

Duizenden mensen, van alle kanten, stromen naar de vermakelijkheidsopvoeringen van mannen zoals Benny Hinn, Kenneth Hagin, Kennet Copeland, Rodney Howard-Browne, enz. Hun boeken verkopen ook enorm en de misleiding daarin wordt door honderdduizenden gretig opgeslokt, en zo geven zij zich over aan het “arseen” dat door die mannen opgedist wordt, en worden vergiftigd, tot de dood erop volgt.

[1] Arseen of arsenicum: chemisch element, in zuivere vorm een staalgrijze, brosse metaalachtige stof. De witte arseen is een arseenoxide. Acute arseenvergiftiging wordt gekenmerkt door ernstige maag-darmklachten (hevige buikpijn, braken, diarree), spierkrampen, hevige dorst, snelle pols, hevige hoofdpijn, enz. Bij grote doses treedt de dood binnen het uur in, bij geringere meestal na 24 uur. (Encarta 2002).

Lees over hetzelfde thema:

 

“In een crisis”?

“De kerk (enkelvoud) verkeert in een crisis”. Maar voorganger en veel-boeken-schrijver Jan Pool gelooft dat “de kerken (meervoud) weer gaan bloeien. Volgens hem is er hoop. Het is me totaal niet duidelijk welke kerk er volgens hem in een crisis verkeert. Misvattingen en spraakverwarring buitelen over elkaar heen.

Waarschijnlijk is de bedoeling dat we zijn nieuwste boek gaan kopen, waarin we een en ander dan kunnen gaan lezen. Ik vrees echter dat wederom niet uit de verf gaat komen wat ‘de kerk’ eigenlijk is en wat ze niet is. Eenvoudig omdat men dat tegenwoordig algemeen niet meer lijkt te weten of niet wil weten.

In de Bijbel ben ik het niet tegengekomen. Die spreekt wél over de Gemeente, de verzameling gelovigen in Christus wereldwijd, niet gehinderd door muren of dogma’s. Het lichaam van Christus, die “ene algemene Christelijke kerk” met Christus zelf als Hoofd, waarvan Jan Pool toch hopelijk niet zal durven beweren dat die “in een crisis” is.

Maar ja, hij heeft weer een boek, en dat moet de deur uit, nietwaar?

Dan nog afgezien van de taak van die ene kerk, die toch echt iets anders behelst dan “de vragen van de samenleving beantwoorden.”

Wat een droevig gedoe toch. Waarom nou wéér een boek? “Leiders” die veel praten maar zo weinig zeggen zijn er al zoveel.  Ik heb trouwens al een Boek. Die krijg ik niet uit. Ik beschouw mezelf overigens als buitenkerkelijk. Dat scheelt een jas. (vJ)

 

Gelezen op cip.nl

De Kerk in Nederland verkeert in een crisis, maar er is hoop. Dat vindt schrijver en spreker Jan Pool. De kerken lopen leeg, doordat de samenleving seculariseert en de kerk niet relevant lijkt te zijn. Pool voelt de urgentie en heeft daarom het boek ‘De Kerk Gods meesterwerk’ geschreven. “De kerk van Nederland kan weer tot bloei komen. Ik geloof dat er een verandering op komst is.”

Pool neemt ons in zijn nieuwe boek mee langs twaalf tijdloze kernwaarden die een kerk springlevend maken. Met zijn boek houdt hij een pleidooi om de lokale kerk weer te omarmen. “Ik heb een enorm hart voor de lokale kerk”, vertelt Pool in zijn Haarlemse kantoor. Zo’n 28 jaar was hij voorganger, waaronder bij Haarlemse gemeente The Shelter. “Ik vind gezonde kerken belangrijk, omdat ik geloof dat de kerk een antwoord heeft op vragen in de maatschappij.”

Zie ook:

Eén algemene christelijke kerk

Ze hebben allemaal (weer) een nieuw boek deel 1- Martin Koornstra

Ze hebben allemaal (weer) een nieuw boek deel 2- Wilkin van de Kamp

Opgewekte brokkenmakers

Met stijgende verbazing heb ik het verhaal over Simon Ekkelboom en diens vermeende ‘genezing’ in 2014 tijdens Opwekking gelezen. De genezing die geen genezing bleek te zijn.  CIP.nl berichtte eerder deze week:

Simon Ekkelboom gelooft niet meer in zijn eigen wonderbaarlijke genezing
Het was een van de opmerkelijkste gebeurtenissen tijdens Opwekking 2014. Christenen op het festivalterrein baden voor Simon Ekkelboom, die met spierdystrofie in een rolstoel zat. Er gebeurde een wonder. Na het gebed kon hij namelijk opeens lopen. De pijn was weg. Z’n kleinzoon was zichtbaar aangeslagen. Toen Simon geen christen bleek te zijn werd hij bovendien terstond gedoopt.

En Simon moest het podium op:

Na zijn genezing maakte CIP.nl in 2014 dit verhaal.

Maar hoe is het nu met hem? CIP :

“Het geloof dat ik had gevonden, het geloof in gebedsgenezing, zoals het werd verteld in de kerk hier in Zaandam… Daar geloof ik niet meer in. Maar andere dingen zullen gerust waar zijn van het geloof, hoor. Daar kan ik niet over oordelen. Ik denk dat God wel bestaat. Maar of dat nou de God van de Bijbel is…”

En tenslotte trapt de voorganger nog even na: (charismatisch leiderschap in actie)

Pastor Jan Barendse, een pinkstervoorganger, insinueert dat het wel eens Simon z’n eigen schuld zou kunnen zijn dat hij weer ziek is geworden.

In het land der blinden is éénoog koning. Een ding is me wel heel duidelijk; het was geen genezing in Bijbelse zin. Als God geneest, genéést Hij.  Volledig.

Het is veel te makkelijk en zeer ondoordacht om Simon verwijten te maken; hij is verkeerd voorgelicht, op het verkeerde been gezet, etc.

Dit is een heel droevig verhaal, veroorzaakt door onkunde en onwetendheid. Charismatische brokkenmakerij.  En zie de vrucht ervan. Charismatisch? Blijf er maar vandaan, het doet meer kwaad dan goed.

 

 

Het taboe van geestelijke helden

Er worden flink wat taboes aan de kaak gesteld in onderstaand interview. Het beluisteren waard. Heel erg herkenbaar. (vJ)

Bron: Grootnieuwsradio

Hoe kijk jij naar mensen die een functie hebben in de kerk? Bijvoorbeeld een voorganger, de muzikanten of een spreker? Misschien dicht je hem of haar wel onbewust een heldenrol toe. Als de leider succes heeft, dan heb jij dat ook een beetje, omdat je je optrekt aan zijn geestelijkheid. Maar als hij valt, val jij dan ook? Spreken over schrijven over de heldencultus in de kerk is nog één van de weinige taboes die er binnen de kerk zijn.

Matthijs Vlaardingerbroek doorbreekt dit taboe en vertelt er donderdag over in Bij Jorieke. “Een geestelijke held is iemand waarvan we denken dat hij heel dicht bij God leeft. En als wij ons aan hem optrekken, straalt dat door naar ons eigen leven”, vertelt Matthijs op Groot Nieuws Radio. “Er is een verschil tussen waardering en mensen iets toe-eigenen wat niet goed is. Je waardeert iemand voor wat hij doet, maar een held is iemand die apart is, en anders dan jou. Dus als hij iets verkeerd doet, mag je het eigenlijk niet aankaarten, want hij is beter dan jij. Hij heeft een zalving, een speciale geestelijke gave waardoor hij boven de rest van de gemeente staat.”

Het gesprek met Matthijs Vlaardingerbroek kun je hier terugluisteren.

“Iemand die een inspirator is, heeft hopelijk ook een schaduwkant”, vertelt Matthijs Vlaardingerbroek. “We hebben de neiging om de goede talenten naar een nog hoger niveau te tillen waarop we kunnen zeggen dat hij een geestelijke held is. Maar ieder mens doet goede en slechte dingen. We maken een aura van licht om een persoon heen, terwijl dat niet terecht is. Ik denk dat mensen tot geestelijke helden worden gemaakt.”

Zijn er verschillen tussen traditionele gemeentes en charismatische gemeentes als het gaat om geestelijke helden? De heldenrol is inherent aan de mens, stelt Matthijs Vlaardingerbroek. “De traditionele gemeenten hebben een script geschreven. We staan allemaal op als hij binnenkomt en heet een kleed aan. Als de dienst klaar is, is hij bij de koffie weer gewoon Jan, de dominee. Als je er geen script van maakt en je laat de held onbewust zijn gang gaan, heeft het grote gevolgen.”

Lees ook dit artikel op CIP.nl: Het gevaar van de heldencultus binnen christelijk Nederland

Er is meer?

Het is weer bijna zover. Een eigentijdse conferentie waarvoor Bekende Sprekers worden opgetrommeld. “There is More” (In het Engels klinkt het blijkbaar aantrekkelijker dan in onze moerstaal). Bedoeld voor het “leidende” deel van de mensheid. Dat “leiden” kan volgens de organisatoren overal zijn, kerken, christelijke organisaties, het bedrijfsleven of het publieke domein, dat maakt blijkbaar geen enkel verschil. De kerk is in deze visie niet anders dan een organisatie, bedrijf, of instelling, die blijkbaar leiding van “krachtige leiders” nodig heeft.

Citaat van de website

Van donderdag 7 tot en met zaterdag 9 september 2017 zal de tweede There is More leidersconferentie plaatsvinden in De Basiliek in Veenendaal. ‘Op weg naar een krachtige bediening’ is het doel van drie dagen bijbels en theologisch onderwijs, ruimte om ervaring op te doen met het bijzondere werk van de Geest en persoonlijk gebed. Want er ís meer!

Een conferentie voor leiders in kerken, christelijke organisaties, het bedrijfsleven of het publieke domein. Voor jou als je verlangt naar méér van de Geest in je persoonlijke leven en je bediening. Voor jou als je je wilt inzetten voor geestelijke vernieuwing in de kerk en voor Gods missie in deze wereld. Voor jou als je ons verlangen deelt naar een kerk waarin Jezus Christus centraal staat en die zich stelt onder directe regie van de Heilige Geest.

Dr. Randy Clark (Global Awakening) en Dr. Sam Storms (Desiring God / The Gospel Coalition) zijn de hoofdsprekers. Beiden kennen een lange staat van dienst en een krachtige bediening van Woord en Geest. We zien uit naar deze drie bijzondere dagen en wat de vrucht zal zijn in de kerk en voor Nederland.

Dat zo’n bijzonder evenement met zulke hoofdsprekers met een lange staat van dienst en een krachtige bediening van Woord en Geest ook wat moet kosten is natuurlijk onontkoombaar.
De hele conferentie bijwonen mag voor € 249,-, de daggast mag € 99,- aftikken. Exclusief overnachting, maar er is korting beschikbaar om bij Van der Valk te overnachten, dat dan weer wel.

Citaat:

Vernieuwd programma
Ten opzichte van de conferentie vorig jaar is er een vernieuwd programma. Meer dan vorig jaar is de focus hoe je in de plaatselijke gemeente als christen functioneert in een leven door de Geest.

Sprekers
De sprekers zijn zeer ervaren, theologisch goed onderlegd en kennen elk een krachtige bediening. Sam Storms zal veel aandacht besteden aan profetie en zal getuigen van de reis die hij als calvinist maakte in het ontdekken naar het méér van de Geest. Randy Clark zal ingaan op de theologie van de gaven van de Geest, genezing en bevrijding en op het werken onder de zalving van God. Ook zullen zij leiding geven aan de ministry. Wij zien enorm uit naar de combinatie van de sprekers die elkaar zullen verrijken en er naar uitzien om met elkaar samen te werken

Ik lees over opgeklopte verwachtingen, veel theologie, peptalk, en weinig Woord. Wat me ook hier weer opvalt is dat “meer Geest” blijkbaar hetzelfde is als genezing, bevrijding en zalving. Moet blijkbaar allemaal zichtbaar en ervaarbaar worden.

Ik ben blij dat ik er niet heen hoef. En zelfs niet mág… Zou zonde (letterlijk) van tijd en geld zijn, maar het allerbelangrijkste is natuurlijk dat de Heilige Geest nooit naar zichzelf verwijst, over zichzelf spreekt, maar altijd en uitsluitend naar en over de Here Jezus Christus, Die Zelf het Hoofd is van Zijn Lichaam en daar perfect Leiding aan geeft. Waar komt toch de behoefte vandaan om dat met zoveel omhaal te negeren?  Waar gelovigen zijn IS de Heer in hun midden, zoals Hij beloofd heeft. Hij geeft de Geest aan iedere gelovige, niet met mate. Geloof is uit het gehoor van het Woord van God, niet in zichtbaar spektakel. En ook niet in ervaringen en of gevoelens.

Diep triest dat er blijkbaar zoveel theologie en theorie aan Gods Woord moet worden toegevoegd. (vJ)

Dit schreef een bezoeker van een eerdere “There is More” conferentie:

Mijn probleem is dat ik te veel charismatischen tegenkom. Dat klinkt een beetje grof, vooral als je bedenkt dat dit doorgaans heel aardige en diepgelovige broeders en zusters zijn. We hebben goede gesprekken over geestelijke zaken. Maar goede gesprekken vinden ze vaak niet genoeg. Want ze willen ‘ministry’ doen.

En als ze vervolgens vol op het profetisch orgel gaan, verbleekt al mijn stiekeme hoop op de mogelijkheid van een waarachtige, bovennatuurlijke charismatische vernieuwing weer. Want de profetieën die ik, ongevraagd, over me heen gestort krijg zijn – vergeef me – altijd dezelfde onzinriedeltjes. De Heer gaat iets geweldigs voor me doen, ik word een held in het koninkrijk of mijn (trouwens uitstekende) huwelijk zal eindelijk worden vernieuwd. Halverwege de profetie moeten ze dan even stoppen om mijn naam te vragen. Is het te cynisch van mij om te denken dat de Heer best even mijn naam kan doorgeven, als Hij dan toch een belangrijke boodschap voor mij heeft?

EDIT:  Dit oude lied kwam in mijn gedachten (Joh. de Heer 145)

Kom daar nog eens om tegenwoordig….

Vroeger was ’t de zegen, nu is het de Heer;
Vroeger zien en voelen, nu geloof, niets meer,
Vroeger was ’t de gave, nu de Gever ’t meest;
Vroeger de genezing, nu Hij Die geneest.

Koor:
Christus al in alles, Hij alleen, daar wil ‘k heen;
Enig alles Jezus, Jezus, Hij alleen.

Vroeger was ’t een pogen, nu een rust in Hem;
Vroeger twijf’len, dralen, nu volg ik Zijn stem,
Vroeger hield ik Jezus, nu houdt Hij mij vast;
Vroeger angstig zorgen, nu draagt Hij mijn last.

Vroeger was ’t mijn werken, nu Zijn werk in mij;
Vroeger half gebonden, nu volkomen vrij,
Vroeger eigen plannen, nu alleen Zijn wil;
Vroeger vaak vreesachtig, nu gerust en stil.

 Vroeger angstig vragen, nu steeds dankbaarheid;
Vroeger trots op ere, nu slechts need’righeid.
Vroeger hielp ik Jezus, nu gebruikt Hij mij;
Vroeger vast in vormen, nu volkomen vrij.

Vroeger op Hem hopen, nu heb’k zekerheid;
Vroeger was ik slaap’rig, nu is mijn lamp bereid.
Vroeger wilde ik sterven, nu verwacht ‘k Hem dra;
Vroeger zuchtend klagen, nu Hallelujah!

en een broeder voegde daar een couplet aan toe om de “opwekkingspraktijk” van vandaag de dag te schetsen

Vroeger was ik zeker, nu tast ik wat rond,
Vroeger vast in Jezus, nu ben’k zonder grond;
Vroeger was ‘k een werktuig in Zijn sterke hand,
Nu zijn al mijn werken voor de Heer gestrand.

Verder lezen (aanrader!):
Dirk van Genderen over “There is More”

Kijken:

Randy Clark en Todd Bentley

De charismatische beweging – deel 1

Dominee Robbert Veen van een traditionele kerk bespreekt de charismatische beweging, uitspraken van Hans Maat van het Evangelisch Werkverband. Terecht kritisch, inhoudelijk sterk. Bedankt , dominee ;-)

Persoonlijk gemopper van een “traditionele voorganger”, die meer waarde hecht aan het werk van de Geest in de Schrift dan aan het spektakel van de zogenaamde geestesgaven. De Amerikaanse gekte daalt over ons neer – onheilspellende ontwikkeling.

Ook een eerste reeks opmerkingen over “Er is meer”, van Randy Clark, dat door het EW aan al haar leden werd geschonken en de opmars van de charismatische beweging in de PKN, via het Evangelisch Werkverband van Hans Maat.

Het bewuste artikel op de site van het ND 

Edit: 15-08

Dit orakelt prof.dr. Ouweneel erover ( “De grote fout van de streeptheologie”….kuch)

Ze hebben allemaal (weer) een nieuw boek deel 1- Martin Koornstra

We hebben vandaag de dag in de Evangelisch-Charismatische christenheid een selecte groep Bekende Predikers, (vrij naar Bekende Nederlanders) Gezalfde Godsmannen, Krachtige Leiders (kuch…als u enig cynisme signaleert dan klopt dat) die een redelijk vast circuit van sprekers vormt. Dat spreken gebeurt dan op allerlei conferenties en speciaal belegde weekenden etc. waar ze dan hun ding mogen doen.

Ze hebben ook gemeenschappelijk dat ze aan de lopende band “heel bijzondere” boeken schrijven die dan min of meer “toevallig” net voor de conferentie beschikbaar zijn gekomen en daar uiteraard op de boekentafel te vinden zijn. Men belooft niet zelden onthulling van bijzondere kennis, krachtig en gezalfd onderwijs etc. etc. Blijkbaar geeft de Bijbel niet genoeg handvaten en houvast voor de moderne gelovige van de 21e eeuw, en zijn er steeds nieuwe boeken maar ook bijvoorbeeld DVD’s nodig om dat hiaat te vullen. Ik ga voor de verandering toch eens wat mannen en paarden noemen. De meest recente kreeg ik zojuist onder ogen op de website van CIP. Het grootste deel van het artikel zit achter een betaalmuur, maar vooruit.

“Waarom tekenen en wonderen in Gods koninkrijk broodnodig zijn”

Als God wonderen doet, komen er massa’s mensen op af, merkt Martin Koornstra op. “Het is toch opvallend dat we in Europa zo weinig wonderen hebben en dus ook zo weinig massa’s,” zegt hij in gesprek met Rik Bokelman. In deze vijfdelige videoserie gaat de directeur van Royal Mission in gesprek over wonderen en tekenen naar aanleiding van zijn nieuwe boek ‘Wonderen van het Koninkrijk’.

Voor hem persoonlijk waren wonderen en tekenen altijd erg belangrijk. “Ik groeide op in een gezin van zendelingen. Daar is iets geboren in mijn hart over wonderen. Dat verlangen werd alleen maar sterker.” Ze hadden een groot huis, met veel gras. Het grasmaaien was zijn stille tijd, hij kon tijd met God doorbrengen. “Ik bad dat de kracht van God over mijn leven zou komen.”

En wat gelooft Martin Koornstra zoal?

Gods plan met deze wereld is geen ‘evacuatieplan’ waarbij zoveel mogelijk mensen naar de hemel moeten. Gods project, dat Koninkrijk van God heet, is een ‘herstelplan’ van deze wereld waarbij hij ons inzet als uitvoerders van dat plan. Onze focus is dus niet ‘naar de hemel’, maar de hemel op aarde. God heeft de opbouw van zijn Koninkrijk in handen van mensen gelegd.

Het ‘evangelie van redding’ focust op je tekortkomingen, bekering, verootmoediging en steeds weer ‘opnieuw beginnen’. Het roept je op om af te rekenen met zonde en het richt je aandacht op jezelf en hoe zwak je wel bent. Terwijl het ‘evangelie van het koninkrijk’ je blik richt op Jezus als Voorbeeld, dat je wilt navolgen. Hij is niet alleen je Redder, maar ook je Koning. Je wordt uitgedaagd om op Hem te gaan lijken en je als Koningskind in te zetten voor anderen.

Niet zoveel op tegen dat er boeken geschreven worden, en DVD’s geproduceerd worden. Hoewel…Sola Scriptura hoor je deze mannen nooit over…. Maar als de inhoud een ander Evangelie brengt dan zet ik me schrap!!! (vJ)

Zie bijvoorbeeld hier hoe een preek voorafgegaan wordt door reclame voor een paar nieuwe boeken, “toevallig” precies op tijd gedrukt voor Opwekking geeft hij zelf toe.