Het Nieuwe Verbond ter vervanging van het Oude Verbond

Uit: de verloren zoon

In Jeremia 31 wordt aangekondigd dat de Heer met Israël een Nieuw Verbond zou sluiten. Het Nieuwe Verbond is ter vervanging van het Oude Verbond, dat God met hen gemaakt had toen Hij hun hand had aangegrepen om hun uit Egypte uit te leiden. (Jeremia 31 : 32)

De huishouding/heerschappij/bedeling en het rentmeesterschap van de wet zal worden beëindigd.
In plaats daarvan zou de Heer met Israël en met Juda een Nieuw Verbond, een ander rentmeesterschap sluiten. De schrijver van de Hebreeën brief haalt in Hebreeën 8 de dan inmiddels 600 jaar oude woorden van Jeremia over het Nieuwe Verbond aan. Hij zegt dat wanneer er gesproken wordt over een Nieuw Verbond, het oude oud is en nabij de verdwijning.

Hebreeën 8 : 13 Als Hij zegt: Een nieuw verbond, zo heeft Hij het eerste oud gemaakt; dat nu oud gemaakt is en verouderd, is nabij de verdwijning

Het heeft dus niet zoveel zin om nog aandacht aan het Oude Verbond te besteden, want het verdwijnt toch. Het ironische is dat pas sinds de Heer gezegd heeft dat Hij een Nieuw Verbond zal sluiten ter vervanging van het oude, het Joodse deel van Israël (de twee stammen) de Wet redelijk serieus is gaan nemen en er min of meer naar is gaan leven.

Continue reading “Het Nieuwe Verbond ter vervanging van het Oude Verbond”

Een kroon voor de messias?

Dat wil Rabbi Yosef Berger voor elkaar krijgen en is een project gestart om een kroon te maken zodat die aan de verwachte Messias kan worden aangeboden als die op het toneel verschijnt en zich bij het Judaïsme komt melden. Veelzeggend nieuws….toch zou ik er geen cent aan geven.

Jezus Christus, de Zoon van God, de Messias die al zo’n 2000 jaar geleden gekomen is, de Immanuel, (=God met ons). Wordt tot op heden binnen én buiten het Judaïsme gelasterd en verworpen als de beloofde Messias.

Maar God doet wat Hij beloofd heeft. Zijn Messias zal op de troon van David zitten, en een eeuwig en onvergankelijk Koninkrijk vestigen.

Jesaja 7:14

Daarom zal de Heere Zelf ulieden een teken geven: Zie, een maagd zal zwanger worden, en zij zal een Zoon baren en Zijn Naam IMMÁNUËL heten.

Jesaja 9:1,5 en 6

Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien; degenen die wonen in het land van de schaduw des doods, over dezelve zal een licht schijnen.

Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst;

Der grootheid dezer heerschappij en des vredes zal geen einde zijn op den troon van David en in zijn koninkrijk, om dat te bevestigen, en dat te sterken met gericht en met gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid toe. De ijver des HEEREN der heerscharen zal zulks doen.

Sola Scriptura

Geen rare boekjes of boeken naast de Bijbel. Sola Scriptura, de Schrift alléén!


Sola scriptura (Latin: by Scripture alone) is a theological doctrine held by some Christian denominations that the Christian Scriptures are the sole infallible rule of faith and practice.

Thanks for visiting my channel and don’t forget to subscribe.
Never forget that JESUS LOVES YOU!

Romans 5:8
“But God commendeth his love toward us, in that, while we were yet sinners, Christ died for us.”

John13:34
“A new commandment I give unto you, That ye love one another; as I have loved you, that ye also love one another.”

Identiteitsconflict van Israël fans

Bart Repko is helemaal klaar met het verjoodsen van christenen uit de heidenen. Hij vertelt waarom (vJ).

Er is sprake van een toenemend aantal christenen dat het evangelie zoals dat verkondigd wordt in het Nieuwe Verbond aan de wilgen hangt en zich keert tot het judaïsme.
Van enthousiaste wachters die, soms jaren achtereen, op de muren Gods profetieën proclameerden, transformeren zij in religieuze mensen die de gezonde leer niet langer omhelzen en het Nieuwe Verbond domweg uitgummen.
Bij velen is sprake van een groot identiteitsconflict. Dat begrip staat a.h.w. in neonletters boven hun hoofd geschreven.
Hoewel veel christenen zich volgeling van Jeshua noemen blijkt slechts een beperkt aantal gelovigen zich te realiseren dat Hij degene is, die ons onze werkelijke identiteit aanreikt.

God aan de kant gezet

Debunking the rabbinic authority

Door mensen die het kunnen weten.

Rabbis vs. God. Have you ever wondered where the authority, the power and the control of the rabbis came from? 3 minutes about “The Oven of Akhnai”, the most famous ancient Talmudic story that transferred the power and authority from God to the Jewish Rabbis, after winning in a debate against Him, making them the new gods of Israel. Eitan Bar​ & Moti Vaknin​ debunking the rabbinic authority: www.oneforisrael.org/oral