Het lot van Iran 2600 jaar geleden voorzegd

De profetie in Jeremia 49 gaat over het lot van Elam. Elam is een deel van het huidige Iran, juist ook het deel waar Iran zijn nucleaire installatie heeft staan. Het lijkt er op de Jeremia zo’n 2600 jaar geleden al voorzegd heeft wat daarmee zal gebeuren in onze tijd. Zeer interessant. Nederlands ondertiteld.

Blij met de Bijbel

 

De campagnes zijn vooral bedoeld om ongelovigen en randkerkelijk publiek te bereiken. “Wij willen de mensen met de Waarheid, Gods Woord, in aanraking brengen”, zegt Ab Klein Haneveld. “In de praktijk blijken ook mensen in kerken en evangelische gemeenten schrikbarend weinig te weten van de Bijbel, waarin Christus centraal staat. In veel kringen heeft de prediking haar inhoud verloren door het huidige streven naar laagdrempeligheid. Onze tent heeft letterlijk helemáál geen drempel, maar wij kunnen om de scherpte van Gods Woord, dat zichzelf een tweesnijdend zwaard noemt, niet heen. Wij merken dat veel mensen die werkelijk de Waarheid zoeken, daar juist op afkomen.”

Continue reading “Blij met de Bijbel”

Kop in het zand?

Pastor Brandon Holthaus geeft zeer regelmatig profetische updates en in dat licht hierbij zijn mening over hoe het grootste deel van de pastors en christenen met het profetische woord omgaan. Hij spreekt over de situatie in Amerika, maar die is hier precies zo. Vraag uw eigen pastor er naar als daar reden voor is. Nederlands ondertiteld.

De volledige originele video vindt u hier 

Lee Strobel – De zaak van Christus

Nederlands ondertiteld: Lee Strobel – Naar zijn boek  ‘Case for Christ’ in Nederlands “Bewijs genoeg”.

Lee, een atheïstische rechtbankjournalist, onderzoekt of er bewijs is voor de betrouwbaarheid van het Nieuwe Testament en de claims van Jezus Christus. Hij komt tot een wel zeer verrassende conclusie.

Het Woord is en brengt leven

In tegenstelling tot de tijdgeest, de heersende theologische opvattingen en Schrift kritieken die de ronde doen, houden wij vast aan de betrouwbaarheid van het Woord van God. Dat Woord wat leven geeft. We geloven in het Woord wat vlees is geworden in de persoon van Here Jezus Christus. Heel de Bijbel getuigt van Hem. (vJ)

Romeinen 10 : 17 – Matthéüs 4 : 4
17 Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het
Woord Gods.
4 Doch Hij, antwoordende, zeide: Er is geschreven: De mens zal bij
brood alleen niet leven, maar bij alle woord, dat door den mond
Gods uitgaat.

Het Woord van God ís en brengt leven. Een ieder die gelooft, wordt zalig door het Woord van God; niet door zómaar een woord, maar Góds Woord. Daarvoor moet de natuurlijke mens eerst de Heer aanroepen en vervolgens Zijn Woord geloven (aanvaarden en vertrouwen). Dan openbaart Christus Zich en spreekt tot de wedergeboren mens. Zo brengt Hij blijvend nieuw leven. Die nieuwe mens hoeft alleen maar gemeenschap aan dat Woord te hebben, door ervan te eten en eruit te leven. Want waardoor kan dat nieuwe leven anders groeien? Nergens door; er is niets anders! Al ons werken, zwoegen enzovoorts, dient tot niets. Het bouwt ons leven niet op. Integendeel! Het put ons leven uit. Het is net als met de natuurlijke mens. Als men alleen maar hard werkt en niet eet, gaat het fout. Met de wedergeboren mens is dat net zo. De Schrift vertelt ons herhaaldelijk dat het blijven nuttigen van het Woord het enige is dat een gelovige moet doen om in de praktijk een gezond nieuw leven te kunnen leven.

Download pdf 

 

Geen tienden betalen

Waarom tienden afdragen niets met de kerk/gemeente te maken heeft

Geven is goed, zelfs een opdracht kan je wel stellen. Tienden betalen zoals ooit ingesteld is door God is een ander ding. Zie video. (vJ)

Er zullen vandaag de dag veel voorgangers zijn, die tegen je zegen dat je zondigt als je je tienden niet aan de kerk geeft. (Geldzuchtige types, vJ)Maar we kunnen helemaal geen tienden afdragen zoals dat in de Bijbel wordt opgedragen. Het is letterlijk onmogelijk. Deze studie behandelt de vier basistypes van tienden die in de Bijbel worden genoemd. Men moet weten dat alle tienden bedoeld waren voor priesters en/of Levieten of om naar de tempel te worden gebracht voor andere doeleinden. Omdat er op dit moment geen priesters noch Levieten noch een tempel zijn, kunnen we als we de Bijbelse voorschriften letterlijk willen opvolgen, geen tienden afdragen. Bekijk bovenstaande studie om daar meer over te leren!

 

Kort en krachtig

Sommige mensen hebben de gave om heel kernachtig zaken samen te vatten. Klare taal, zonder omwegen. Onderstaand citaat vond ik een mooi voorbeeld daarvan;

Alles wat mensen vervreemdt van hun vertrouwen op het Woord van God is niet het werk van de Auteur van het Woord van God. Alles wat onze aandacht afleidt van de Schrift (Bijbel), komt niet van de Auteur van de Schrift. Het komt van de vijand. -Justin Peters-

Ik moest hieraan denken:

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods. -Romeinen 10:17-

Kort en krachtig. Duidelijker had ik het zelf nooit kunnen zeggen.

Sodom en Gomorra zijn er nog

Het logos instituut slingert op haar website de discussie over het wel/niet gevonden zijn van Sodom en Gomorra weer eens aan.

Een overbodige poging, want je kunt er vandaag de dag gewoon gaan kijken. Iets wat een groep landgenoten en medegelovigen 11 jaar geleden gedaan heeft. Op de site van Vlichthus kun je er meer over lezen

Bekijk foto’s hier

En tot slot prachtige opnamen (met een drone :-) )

Gamorrah,Masada and Sdom from Amir Aloni on Vimeo.