Wonderen in de Bijbel

‘Miracles in the Bible & What Jesus Taught About Them’ exposes several misconceptions about miracles. By examining miracles done by the apostles in Acts, as well as miracles in the Gospels (and Jesus’ teachings on the subject), we answer the question of what is a miracle? and we dare to challenge the false miracles of the institutional church.

Ben ik nou gek?

Wat is er in hemelsnaam aan de hand onder mensen die zeggen Christen te zijn?
Behalve dan het veelvuldig roepen van “Holy Spirit”en “Jesus”kan ik eerlijk gezegd weinig terugvinden wat me wijst op de levende Christus uit de Bijbel. Een massa spektakel compleet met rookmachines, lichteffecten, en snoeiharde muziek. Massa hysterie…in the name of Jesus…… Bijgaand filmpje kwam ik tegen op instagram. 

Als God daadwerkeliik vuur (oordeel) zendt op de aarde is de boot pas goed aan. Pas op waar je om vraagt!!!

Wat een complete waanzin.  Vallen, schokken, stuiptrekken, in de Geest? Voor mij is er niets heiligs aan. (vJ)

Charismatischen en degeneratie

09-01-2018 door Matthijn Doekes Bron: CIP

Het is opvallend te noemen hoe met name de pinksterkerk zo enorm de focus heeft op progressie van de mens en het onderwerp van degeneratie uit de weg gaat.
Elk jaar is het thema ‘dit is ons jaar’, waarbij ik me na een jaar of vijf weleens afvraag, of er ook eens een ‘woestijnperiode’ aangekondigd zou gaan worden: periodes waarin de gelovige apart wordt gezet om door een lastige tijd te gaan, om zodoende getest te worden en beproefd en gelouterd weer tevoorschijn komt. Maar nee, niets van dat alles.

Immers, zo lijkt het, de mens ontwikkelt slechts ten goede, verbetert in alle opzichten en de voorspoed is vast en zeker. We worden gezonder in lichaam en geest en ‘verdienen’ onze gezondheid door het te claimen en ‘autoriteit te nemen’. Zo is onze gezondheid, onze voorspoed, ons geluk en ons succes eigenlijk in onze eigen handen. God heeft het immers reeds klaar gelegd, wij hoeven er alleen maar in te wandelen.

Indien ‘succes’ uitblijft, is er iets mis. Word je ziek? Dan heb je zonde of te weinig geloof in je leven.
Immers de betreffende ‘geestelijke geneesheer’ kan het niet fout hebben. Nee, gebrek aan genezing ligt aan de zieke zelf. Ben je niet rijk? Misschien geef je te weinig aan de kerk en is je ‘oogst’ vervloekt. Berekenend geven? Nee, je moet uitstappen in geloof en geven wat je niet kan missen.
En zo kan ik nog wel doorgaan.

Het eerste probleem dat opdoemt in deze denkwijze, is het feit dat we allemaal dood gaan en dus uiteindelijk toch allemaal ‘verliezen’ van ziekte. En opvallend veel gebedsgenezers en dergelijke hebben zelf mankementen. Ik zag er eentje met een bril; kon hij niet eens zijn eigen ogen genezen van -2 of +4?
Het tweede issue is dat, indien we de discipelen als voorbeeld nemen, velen die wel degelijk in Gods wil wandelden, helemaal niet rijk werden, voorspoedig in aardse zin, ja zelfs een marteldood stierven. Hadden ze in deze tijd geleefd, dan zou hen gebrek aan geloof worden verweten. Of misschien dat ze niet claimden in de hemelse gewesten….

De denkfout is: wat is ‘succes’? Is succes in het geestelijke meetbaar? Is succes in de wil van God wel iets wat het vleselijke van de mens zou begrijpen? Ik denk het niet. Als ik weer kijk naar de discipelen, dan weten wij nu, 2000 jaar later, dat zij ontzettend succesvol zijn geweest en nog zijn, door hun voorbeelden, evangelieverkondiging en geschriften. Dat hadden zij zelf waarschijnlijk nooit kunnen voorzien in hun korte leventje op aarde. Zodoende is succes in Gods ogen geheel iets anders dan in wereldse ogen, mede omdat God kijkt vanuit eeuwigheidsperspectief. En laat dat nou iets zijn waar de pinkstergemeente ook minder oog voor heeft: het tijdelijke lijden richting een hoopvolle eeuwigheid.

Feit is: degeneratie is onderdeel van de zondeval, iedereen gaat achteruit en sterft. Ziekte is een gegeven in dit aardse bestaan, voor gelovigen en ongelovigen. Of je nu jong of oud sterft, dat is voor iedereen anders. En God bepaalt wanneer je gaat. Natuurlijk is het goed voor je te laten bidden als je ziek bent: je kunt de oudsten van je gemeente laten roepen en je zalven met olie. Je hoeft echt niet de halve wereld af te reizen om een of andere gebedsgoeroe te bezoeken, waarbij je ook nog eens geld uit je zak wordt geklopt. God is overal en Hij is altijd hetzelfde. En soms geneest Hij wel, en vaak ook niet.

Maar ten opzichte van de eeuwigheid is al dan niet genezen worden in dit korte stukje leven van niet zo heel veel betekenis. We moeten onze focus niet verliezen en niet afhalen van eeuwigheidszaken, zoals karaktervorming door onder meer lijden heen, het verkondigen van de genade van Jezus en de ander lief te hebben als onszelf. Daarom zie ik de pinksterkerk in dit opzicht althans, als een klein kind, dat nog moet opgroeien tot ware wasdom en volwassenheid in leer en ervaring.

Matthijn Doekes is een voormalig gospelrapper en is voor vragen of opmerkingen per e-mail bereikbaar. Bezoek hier zijn weblog.

Zeg mij wie je vrienden zijn

Dan zeg ik wie je bent

Tell me your company and I’ll tell you your manners
Sage mir , mit wem du umgehst, und ich sage dir wie du bist.
Dis-moi qui tu hantes (frequentes), (et) je te dirai qui tu es

David de Vos (@David deVos) voelde zich vereerd om Dr. Rodney Howard Browne (@rhowardbrowne) te ontmoeten. Dat is een tovenaar uit Zuid-Afrika die aan de wieg stond van de zgn. Toronto-Blessing. Overal waar hij komt legt hij mensen de handen op, door zijn ‘zalving’ verandert de zaal vervolgens in een dependance van een kliniek met geesteszieken. Vrucht, ja dat wel. Maar zeker te weten niet van de Heilige Geest. Zie onderaan dit bericht voor enkele verwijzingen.


Rodney Howard Browne met David de Vos. 

En dit slingerde de Vos daags daarna de wereld in. En zie wie het een mooie foto en een mooie ontmoeting vond…

Het kwalijke is dat met name David de Vos een graag gezien en veelgevraagd spreker is voor en bij jongeren. Wim Hoddenbagh ook trouwens. Zo kan de onheilige geest, door impartatie en toverij ingang vinden in vele hoofden en harten. Dat deze lieden veelvuldig de naam ‘Jezus’ noemen, soms gelijkend op een mantra, is geenszins bewijs dat hun boodschappen van God komen. Om daar achter te komen moet je zelf gelovig zijn en goed onderlegd in de Bijbel, anders word je een charismatisch oor aangenaaid.

Mijn kinderen mogen in elk geval nooit meer naar gelegenheden waar een of meer van deze dwaallichten voorgaan. En ik raad iedereen aan hetzelfde te doen….

Aanvullend, eerder geplaatst. “Mooie ontmoeting”, nietwaar?

Nul komma nul onderscheidingsvermogen

20 minuten bezetenheid

Holland in de hens

Holland in de hens (2)

Kundalini, heel charismatisch

O, kom er eens kijken

Het is natuurlijk allang 5 december geweest, maar vooruit…

Waar ik onder schreef:

Wat is er toch gebeurd met Joh. 20:29? Niet zien en toch geloven? Het ONGELOVIGE volk verlangt een teken. Het GELOOF is uit het GEHOOR en het gehoor door het Woord van God Rom. 10:17 Het GELOOF is het bewijs van de dingen die men NIET ziet Hebr 11:1 enz enz

En dat wordt ons geheel gratis verstrekt. Aanmelden is ook al niet nodig ;-)

De invasie van een andere geest

Alweer een artikel over de (neo) charismatische praktijk van vandaag de dag. Waarom dat dan, vraag je je wellicht af. Wel het houdt me nogal bezig. Ik bemerk het verkondigen van een andere ‘Jezus’ (vrijwel altijd genoemd zonder Zijn titels) dan Degene die ons bekend wordt gemaakt in de Bijbel. Kennis wordt ondergeschikt gemaakt aan een hang naar ‘tekenen en wonderen’ gevoel en ervaring. Mijn bedoeling is niet een algemene verdachtmaking te uiten, maar wel om ernstig te waarschuwen. Let wel, de verpakking van de boodschap is ondergeschikt aan de inhoud. Een ieder heeft zelf de verantwoording de geesten te beproeven. (vJ)

Markus 13:22 Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan, en zullen tekenen en wonderen doen, om te verleiden, indien het mogelijk ware, ook de uitverkorenen.

1 Petrus 5:8 Zijt nuchter [en] waakt; want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw, zoekende wien hij zou mogen verslinden;

Met toestemming overgenomen van de website van Dirk Jan Jansen

Het is voor veel gelovigen overduidelijk dat we leven in de laatste dagen (2Tim3:1). Helaas zijn zeer veel gelovigen zich totaal niet bewust van dit feit. Paulus schreef al aan de Romeinen dat de nacht ver is gevorderd (Rm13:12) en dat het tijd is om wakker te worden. De ‘nacht’ is de hele periode dat Christus afwezig is en wij door geloof leven. Straks gaat de ‘zon der gerechtigheid’ (Mal4:2) op, dat is Christus, en wordt het zijn dag! Maar let op; net zoals het laatste stuk van de natuurlijke nacht ook het donkerst is, zo zal dit geestelijk ook zijn. Vlak voordat Christus terugkomt, en de dag aanbreken zal, wordt het eerst nog pikdonker. Het zal inktzwart worden. Jezus zegt zelfs: ‘Er komt een nacht, waarin niemand meer werken kan (Jh9:4)’. Vanuit de Bijbel weten we dat de mens van de zonde, de antichrist, in deze wereld gaat komen.

Continue reading “De invasie van een andere geest”