Het Huwelijk

Een nieuwe posting van Jolande op bijbeloverd8

Een wat langer artikel deze keer over het huwelijk en wat Paulus daarover zegt.

Paulus schrijft in verschillende brieven over het huwelijk.
In 1 Corinthe 7 wijdt hij bijna een heel hoofdstuk aan de praktische kanten van het huwelijk. Hij doet dit naar aanleiding van vragen die de Corinthiërs hem gesteld hadden over huwelijk en echtscheiding.
In Efeze 5:21-33 schrijft Paulus over de verhouding tussen man en vrouw in het huwelijk.

Bij oppervlakkige lezing lijkt het alsof Paulus in de beide gedeelten een totaal verschillend beeld oproept van het huwelijk. In 1 Corinthe 7 lijkt hij het huwelijk niet zo hoog aan te slaan en laat hij een duidelijke voorkeur blijken voor het ongehuwd zijn. In Efeze 5 legt Paulus uit dat het huwelijk een uitbeelding is van Christus en de gemeente en wekt daarmee de indruk dat het huwelijk begerenswaardig is om na te streven. In deze studie zal ik beide Schriftgedeelten kort bespreken en laten zien dat Paulus weldegelijk een consequente visie heeft op het huwelijk en dat de gedeelten elkaar goed aanvullen. Lees verder>>>>>

 

David en Jonathan

Nieuwe overdenking van Jolande op Bijbeloverd8

De liefde en vriendschap tussen Jonathan en David is een prachtige illustratie van de liefde zoals Paulus die beschrijft in 1 Corinthe 13. In deze overdenking bespreek ik alle Bijbelteksten waar de vriendschap tussen deze twee mannen beschreven wordt. De liefde van Jonathan voor David heeft alle kenmerken in zich die we in 1 Corinthe 13 vinden over de liefde. Opvallend is dat bij elke ontmoeting het verbond tussen hen genoemd of vernieuwd wordt. Hun vriendschapsband is zo sterk omdat God er bij betrokken is. Luister hier>>>

De Liefde verheugt zich over de waarheid

Nieuwe overdenking van Jolande

Opnieuw een overdenking over het prachtige gedeelte in 1 Corinthe 13. Dit keer de verzen 5b-8

De Liefde zoekt zichzelf niet
Ze laat zich niet uitdagen
Ze houdt geen “foutenlijstjes” bij
Ze is niet blij met onrecht maar is blij met de waarheid
Alles verdraagt zij
Alles gelooft zij
Alles hoopt zij
Alles verduurt zij
De Liefde gaat nooit voorbij

luister op bijbeloverd8

De liefde is vriendelijk

Een nieuwe overdenking van Jolande:

Opnieuw een overdenking over 1 Corinthe 13. Deze keer vertel ik iets over de structuur van deze Corinthe brief. Paulus beantwoordt vanaf hoofdstuk 7 vragen van de Corinthiërs. Hun vraag over de genadegaven beantwoordt hij uitgebreid. Maar hij gebruikt het ook als aanleiding om hen te wijzen op iets dat nog belangrijker is: de liefde!  Luister hier >>>

Psam 130 Verwachting en hoop!

Nieuwe overdenking van Jolande

Opnieuw een overdenking over Psalm 130. De vorige keer stonden vooral vers 3 en 4 centraal. “Bij U is vergeving, opdat U gevreesd wordt”. Nog niet geluisterd? Bij U is vergeving!Deze keer zien we hoe de dichter opklimt vanuit een diep dal. De Heer staat centraal in Psalm 130 en de psalmist ontdekt dat bij de Heer vergeving is. Dat leidt tot een leven in ontzag en verwachting en hoop op Zijn woord. Daar wil hij vervolgens anderen mee bemoedigen. Luisteren?

Psalm 130

Bij U is vergeving!

Nieuwe overdenking van Jolande

Psalm 130:3 en 4
3 Als U, HEERE, op de ongerechtigheden let,
Heere, wie zal bestaan?
4 Maar bij U is vergeving,
opdat U gevreesd wordt.

Vlak voor kerst een overdenking over deze woorden in Psalm 130. Laten we niet vergeten dat het lieve kerstkindje Jezus kwam om ons te redden en vergeving mogelijk te maken.  Voor ons een reden om vol ontzag Hem te aanbidden.

luister op https://bijbeloverd8.wordpress.com