De samenkomst niet nalaten….welke samenkomst?

Uit het archief en eerder geplaatst>>>

En laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar elkander vermanen; en dat zoveel te meer, als gij ziet, dat de dag nadert. Want zo wij willens zondigen, nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben, zo blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonden (Hebreeën 10:25,26)

De “gemeenschap der heiligen” is een groot goed, maar helaas moeten we constateren dat bijna niemand weet wat het is, althans het in praktijk brengt. Want gewoonlijk zoekt iedere gelovige zijn of haar eigen kerkje of clubje op en distantieert zich daarmee van zovele andere gelovigen. Natuurlijk, praktisch gesproken is dit niet te voorkomen. Dat weet ik ook wel. Maar ook in de verdere gedragingen lijkt het wel alsof niet beleefd wordt dat Christus de gelovigen werkelijk één gemaakt heeft.

Het gebed van de Here Jezus in Johannes 17:21 is namelijk wérkelijk verhoord:

Opdat zij allen één zijn, gelijkerwijs Gij, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons een zijn; opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt.

Dit vers roept gelovigen niet op om bestaande kerkmuren te slechten! Nee, dit vers veronderstelt dat de eenheid tussen de gelovigen er is! Als we dat nu eens gaan beseffen, dan komt de gewenste praktijk er eventueel vanzelf wel. Geen “samen op weg” zonder de juiste geestelijke basis!

Maar nu iets over Hebreeën 10:25. Gewoonlijk wordt dit vers zo uitgelegd dat de christen het bezoeken van de wekelijkse gemeentelijke samenkomsten niet mag verzuimen. Heel dikwijls heb ik deze tekst zien “hangen” in ruimten waar christelijke samenkomsten worden belegd.

Hebreeën 10:25 handelt echter helemaal niet over de wekelijkse gemeentelijke samenkomsten! Als we de context hadden bestudeerd, zouden we nooit tot deze conclusie zijn gekomen. Leest u maar vanaf Hebreeën 10:19

19Dewijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben, om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus,

20Op een versen en levenden weg, welken Hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is, door Zijn vlees;

21En dewijl wij hebben een groten Priester over het huis Gods;

22Zo laat ons toegaan met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten, en het lichaam gewassen zijnde met rein water.

23Laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop vast houden; (want Die het beloofd heeft, is getrouw);

24En laat ons op elkander acht nemen, tot opscherping der liefde en der goede werken;

25En laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten

(Hebreeën 10:19-25a)

Hebreeën 10:19-25 loopt parallel met een eerder gedeelte, te weten Hebreeën 4:14-16

14Dewijl wij dan een groten Hogepriester hebben, Die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, den Zoon van God, zo laat ons deze belijdenis vasthouden.

15Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar Die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, doch zonder zonde.

16Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot den troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen, en genade vinden, om geholpen te worden ter bekwamer tijd.

Hebreeën 10:25 roept ons op om te naderen tot de hemelse Hogepriester! Hij die nu Zijn werk doet in het hemelse heiligdom, roept ons op om te komen tot de genadetroon in de hemel. Dát is de bijeenkomst van de gelovige waartoe hij of zij wordt opgeroepen. Dus geen bijeenkomst op aarde, maar in de hemel.

Het woord dat wordt vertaald door “onderlinge bijeenkomst” [Gr. episunagoge] komt alleen nog maar voor in 2 Thessalonicenzen 2:1 met betrekking tot de opname van de Gemeente:

En wij bidden u, broeders, door de toekomst van onzen Heere Jezus Christus, en onze toevergadering tot Hem.

Straks zullen álle gelovigen worden opgenomen tot de Hemelse Hogepriester. Nu op aarde worden de gelovigen opgeroepen om geestelijk in te gaan in het heiligdom, om te naderen tot de troon der genade. Dit ingaan behoort tot de geestelijke levenswandel van de volwassen gelovige. Helaas, te veel christenen zijn op dit punt “traag in het horen” geworden (zie Hebreeën 5:11-14). Wellicht dat dit ook verklaart waarom Hebreeën 10:25 zo verkeerd wordt uitgelegd?

Volgens Hebreeën 10:35 heeft deze vrijmoedigheid een grote beloning. Verzuimt een christen namelijk om in te gaan in het heiligdom, dan valt hij of zij onder het oordeel van Hebreeën 10:26-31. Zoals we elders al hebben aangetoond, handelen deze verzen niet over de eeuwige behoudenis, maar over het verlies van loon.

Zie ook:

Over heilige koeien en kerkbezoek

9 gedachten over “De samenkomst niet nalaten….welke samenkomst?”

 1. Hallo Vader Jacob. Fijn en mooie uitleg om te lezen.
  Het valt steeds meer op, hoe Bijbelteksten die geïsoleerd worden een heel eigen leven gaan leiden. Men kan er een totaal andere draai aan geven als vaak de context aan geeft.
  Maar, ook ikzelf moet daar ook op letten, zo gemakkelijk één kleine verdraaiing, en men leest totaal iets anders als waar het oorspronkelijk over gaat.

  Laten we elkaar maar blijven aansporen, en waarschuwen.

  Fijne, gezegende zondag jullie beiden toegewenst, Vaders zegen en hartelijke groet van mij, Esther.

 2. Dag Esther,
  Niet zelden is het zo dat men eerst een gedachte of een mening heeft, en er vervolgens Bijbelteksten bij zoeken. Maar zo werkt het niet echt. Het is idd. van belang om altijd de context erbij te nemen en niet zo maar e e n vers eruit. Laten we ook maar waken voor eigengereidheid, en geen te grote schoenen aantrekken. Staande blijven dus. En tevens waakzaam, dat is meer nodig dan ooit.
  Ook nog een goede zondag voor jou (jullie) daar.Ook Gods zegen en hartelijke groet,
  Jaap

 3. Dank je wel Jaap, is waar hoor. Waken voor eigengereidheid. Betrap ik mij soms ook wel eens op, je kan soms zo overtuigd zijn van een bepaald iets uit de Bijbel… Terwijl het niet om mij gaat, maar om de Heere.

  Vriendelijke groet, Esther.

 4. Op elkander achtnemen… En elkander vermanen, …lijkt me vrij lastig als je elkaar nooit in levende lijve ontmoet….

 5. Ben ik het niet helemaal mee eens. Ik ken meerdere medegelovigen waarvan ik sommige nooit irl ontmoet heb, waar ik toch min of meer regelmatig contact mee heb. Of heb gehad. Dus er zijn meer mogelijkheden dan bij elkaar over de vloer komen of kerkje spelen.

 6. Tja Margo, als jij dat anders ervaart en je hebt er geen vrede mee, ben jij zelf degene die er wat aan kan doen. Iemand anders doet het niet voor je.

Plaats een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.