“Laat de leeuw brullen?!?”

Gelul van Cvandaag

Hans Maat, Matthew Helland en Esther Vorsterman blikken vooruit op conferentie over profetie

De Let the Lion Roar! Prophetic Conference wordt op 14 en 15 oktober georganiseerd bij Rafael Amersfoort. In onderstaande aflevering van Gesprek met de Profeten, gaat Matthew Helland in gesprek met Hans Maat en Esther Vorsterman over wat profetie is en wat we bij de conferentie kunnen verwachten.

Opmerkelijke naam voor een “profetie conferentie”. Nog los van de vraag of er nog wel profeten zijn vandaag.

1 Petr. 5:8  Zijt nuchter en waakt; want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw, zoekende wien hij zou mogen verslinden

1 gedachte over ““Laat de leeuw brullen?!?””

 1. Wat een walgelijk trio. Wat een vage shit. De vrouw pretendeert dat zij rechtstreeks van God woorden ontvangt voor willekeurige mensen in de zaal. ‘Die worden er dan even uitgelicht door God’. Dit lijkt op een medium, die zich laat gebruiken door duistere machten en krachten.

  Wat is een profeet?

  Profeet = Nabi = Mond van God. Een profeet is iemand die het Woord van God rechtstreeks van de Heere heeft ontvangen. Een profeet is eigenlijk een doorgeefluik. Door de profeten werd, mede, de Schrift voortgebracht. Het Woord dat de profeet ontving, werd toegevoegd aan de Schriften. Zijn titel als profeet bleef, maar zijn functie als profeet verdween, wanneer hij het ontvangen Woord van God citeerde of bestudeerde. Inmiddels is de Bijbel compleet en voltooid. Daarom is de gave van profetie en dus ook het ambt van profeet verdwenen. De Bijbel is ‘het profetisch Woord’; rechtstreeks van God ontvangen via inspiratie door Zijn Geest.

  De Heere bepaalt de zaken. Daarom staat er zo vaak in het Nieuwe Testament;… ‘opdat vervuld zou worden, hetgeen de Heere gesproken heeft’ of ‘hetgeen de profeten gezegd hebben’. In het Oude Testament vastgelegd en gesproken (vaak onder bedekte termen) en vervolgens vervuld en uitgelegd in het Nieuwe Testament. Enkele voorbeelden daarvan;

  Mattheüs 1
  21 En zij zal een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten JEZUS; want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.
  22 En dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden, hetgeen van den Heere gesproken is, door den profeet, zeggende:
  23 Ziet, de maagd zal zwanger worden, en een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten Emmanuël; hetwelk is, overgezet zijnde, God met ons.

  Mattheüs 2
  15 En was aldaar tot den dood van Herodes; opdat vervuld zou worden hetgeen van den Heere gesproken is door den profeet, zeggende: Uit Egypte heb Ik Mijn Zoon geroepen.

  23 En daar gekomen zijnde, nam hij zijn woonplaats in de stad, genaamd Nazareth; opdat vervuld zou worden, wat door de profeten gezegd is, dat Hij Nazarener zal geheten worden.

  Mattheüs 8
  16 En als het laat geworden was, hebben zij velen, van den duivel bezeten, tot Hem gebracht, en Hij wierp de boze geesten uit met den woorde, en Hij genas allen, die kwalijk gesteld waren;
  17 Opdat vervuld zou worden, dat gesproken was door Jesaja, den profeet, zeggende: Hij heeft onze krankheden op Zich genomen, en onze ziekten gedragen.

  Mattheüs 13
  34 Al deze dingen heeft Jezus tot de scharen gesproken door gelijkenissen, en zonder gelijkenis sprak Hij tot hen niet.
  35 Opdat vervuld zou worden, wat gesproken is door den profeet, zeggende: Ik zal Mijn mond opendoen door gelijkenissen; Ik zal voortbrengen dingen, die verborgen waren van de grondlegging der wereld.

  Mattheüs 27
  8 Daarom is die akker genaamd de akker des bloeds, tot op den huidigen dag.
  9 Toen is vervuld geworden, hetgeen gesproken is door den profeet Jeremia, zeggende: En zij hebben de dertig zilveren penningen genomen, de waarde des Gewaardeerden van de kinderen Israëls, Denwelken zij gewaardeerd hebben;

  ‘School van profetie’. Zij doen voorkomen dat we de Bijbel niet nodig hebben. God spreekt rechtstreeks met ons, volgens hen. Niks is minder waar. Alles wat God wil dat wij over Hem weten, kunnen we lezen in de Waarheid. Heel Zijn Werk en Zijn Wezen worden beschreven in Zijn Woord.

  De Geest van God is de Kracht van God en werkt via Zijn Woord. Waar wij het Woord tot ons nemen, nemen wij de Geest tot ons. Word vervuld met de Geest is hetzelfde als; word vervuld met het Woord.

  1 Johannes 4
  1 Geliefden, gelooft niet een iegelijken geest (= lering), maar beproeft de geesten(= leringen), of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld.

  Mattheüs 7
  15 Maar wacht u van de valse profeten, dewelke in schaapsklederen tot u komen, maar van binnen zijn zij grijpende wolven.

Plaats een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.