Klimaathysterie

Bron: Franklin Ter Horst

Voormalig Greenpeace directeur noemt opwarming van de aarde de grootste zwendel in de geschiedenis.(Met dank aan Jochanan Jobse voor toezending van dit artikel)

De legendarische milieustrijder en Greenpeace oprichter Patrick Moore neemt nu het blad van zijn mond. In een interview met Breitbart News Tonight stelt hij dat de theorie van de door de mens veroorzaakte klimaatverandering “de grootste zwendel in de geschiedenis” is. In het interview gaat hij hard ten aanval op de klimaattheorie en degenen die ervan profiteren. Volgens hem gaat de klimaatcampagne over het verspreiden van angst en slecht geweten.– Angst is door de geschiedenis heen gebruikt om de geesten, portemonnees en al het andere van mensen onder controle te krijgen, de klimaatramp is strikt genomen een angstcampagne – nou ja, angst en schuldgevoelens – je bent bang dat je je kinderen vermoordt omdat je ze in je SUV rondrijdt en kooldioxide in de atmosfeer uitstoot. Er is geen sterkere motivatie dan die twee, zegt Moore.

Hij beschrijft de klimaatbeweging als de grootste bedreiging voor de Verlichting sinds de tijd van Galileo. De moderne klimaatbeweging is “een giftige mix van ideologie, fraudepolitiek en religie” die de wetenschap overneemt, aldus Patrick Moore.– Het neemt de wetenschap over met bijgeloof en een soort giftige mix van ideologie, politiek en religie. Er zit geen waarheid in. Het is een compleet bedrog en oplichterij. Moore beschrijft kooldioxide als het “manna van het leven” en verwerpt de bewering van moderne klimaatactivisten dat het natuurlijke levengevende gas eigenlijk een fatale verontreiniging zou zijn. Hij waarschuwt dat wetenschappers worden gecorrumpeerd door politici en bureaucraten die belang hebben bij het verspreiden van de klimaatclaim om hun eigen macht te centraliseren. De grote mediabedrijven hebben dan de taak om de klimaatclaims te verspreiden om de bevolking met beweringen dat de wereld ondergaat bang te maken.– De media herhalen keer op keer voor iedereen dat ze hun eigen kinderen vermoorden.

Patrick Moore voormalig Greenpeace directeur.

Patrick Moore trok eerder de aandacht toen hij Alexandria Ocasio-Cortez bekritiseerde op Twitter. Ocasio-Cortez is een geradicaliseerde linkse activistische politica die onlangs werd verkozen in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden en pleit voor een “nieuw groen geschenk” in de vorm van sterk verhoogde klimaatbelastingen. Moore is echter in het bijzonder kritisch over de klimaatorganisatie Sunrise Movement, die zou zijn ontstaan op initiatief van “jongeren” die zich zorgen maken over het klimaat.– Ze hersenspoelen de kinderen om te geloven dat de wereld in tien jaar zal vergaan. Daar moeten miljardairs achter zitten, zegt Patrick Moore.

Bron: Greenpeace Founder: Global Warming Hoax Pushed by Corrupt Scientists ‘Hooked on Government Grants’
‘Greatest scam in history’: Greenpeace co-founder thrashes global warming ‘brainwashing’ campaign.

Klimaatmars Amsterdam 10 maart 2019

Volgens de NOS gingen er op 10 maart 2019 tijdens de door Milieudefensie, de FNV, Oxfam Novib, Greenpeace, DeGoedeZaak en de Woonbond georganiseerde Klimaatmars in Amsterdam, 40.000 mensen de straat op voor wat men noemde een “goed en eerlijk klimaatbeleid.” Het werd grootste klimaatdemonstratie in Nederland ooit genoemd! “Veertigduizend” riepen de organisatoren in koor! ‘We vinden het geweldig dat al deze mensen naar Amsterdam zijn gekomen ondanks de stromende regen. Scholieren, studenten, docenten, vuilnismannen, verzorgers, gezinnen, grootouders, kleine ondernemers, boeren, huurders, huiseigenaren, maar ook wetenschappers en natuurliefhebbers. Samen lieten zij zien dat er draagvlak is voor een beter klimaatbeleid.’ Dat er 40.000 mensen aan de mars zouden hebben deelgenomen blijkt achteraf niets anders dan een fabel want vastgesteld is dat er niet meer dan 10.000 tot 15.000 mensen aan hebben deelgenomen. (*) Maar geen nood, de linkse media heeft deze informatie vanzelfsprekend niet overgenomen. En ook niet dat de deelnemers een onvoorstelbare berg rotzooi hebben achtergelaten. (*Telegraaf 12 maart 2019)

De Groene Klaverjugend marcheert . . .

Overgenomen van https://ejbron.wordpress.com/2019/02/21/omdat-er-verder-niemand-kamervragen-stelt/

Heden ten dage wordt GroenLinks veelvuldig vergeleken met Nazi Duitsland. Ik heb daar echter nog een sterk vergelijkende aanvulling op: aldus Drs E.N. Schilder. Hier volgt zijn verhaal: ‘Buiten de bevordering van illegale immigratie en de zorg-genocide op ouderen speelt GroenLinks onder het mom “wie de jeugd heeft, heeft de toekomst”, namelijk op nóg een facet van Adolf Hitler: de klimaatspijbelaars! 

De gehele klimaat ‘verandering’ is uitsluitend gebaseerd op keiharde leugens, ronduit smerige manipulatietechnieken, indoctrinatie (van kinderen) op scholen en pure bangmakerij. En dat is met een geregisseerd doel (!), want het is dit misbruik dat gevoed wordt door grote bedrijven die er miljarden winst mee maken en politici/hypocrieten (als Klaver en Jetten) die er met de groeiende jeugdige aanhang een gegarandeerd riant inkomen aan hebben. Dit alles ‘onderbouwd’ met de 97% leugen!

U hoort ze in de politiek en bij de NPO’s/NOS veelvuldig de term ‘97% van de wetenschappers’ gebruiken, maar klaarblijkelijk is er níemand die vraagt op basis van welk onderzoek dit gebaseerd is en hoe men aan die 97% komt. Dat wilde ik dus zelf eens uitzoeken en ik stuitte op het volgende: Wel, in 2009 heeft de Amerikaanse Professor Peter. T. Doran (op basis van een onderzoek uit april 2008) van zijn inmiddels afgestudeerde studente Margaret R. K. Zimmerman) geclaimd dat 97% van alle klimaatwetenschappers vindt dat de klimaatverandering aan de mens ligt – en derhalve als zodanig beïnvloed kan worden door ‘ingrijpen’ van de mens. Dit gehele ‘onderzoek’ was slechts gericht op een paar vragen, waarvan er overigens uiteindelijk maar 2 (!) daadwerkelijk zijn meegewogen.

Maar het wordt nóg dubieuzer! Vraag 1: In vergelijking met de niveaus (waarvan o.a. de globale temperatuur in verhouding tot CO2) van de pre-1800 (let op: in vergelijking met: de kleine IJstijd!) denkt u dat de gemiddelde temperatuur over het algemeen is gestegen, is gedaald of relatief constant is gebleven? Vraag 2: Denkt u dat elke (!) menselijke activiteit van aanzienlijke invloed is op de mondiale temperatuur? (Zowel BKG-gedreven – opwarming (uitstoot van broeikasgas/ CO2) van de aarde – als deeltjes/aërosol-aangedreven koeling. Dit is mijns inziens een uitermate vage vraagstelling die zeer breed maar vooral multi-voudig interpreteerbaar is.

Van de 10.257 klimaatwetenschappers (waarvan 96%! Nota bene Amerikaans) die benaderd zijn voor dit onderzoek hebben er echter slechts 3146 gerespondeerd. Van deze 3146 wetenschappers heeft mevrouw Zimmerman eigenhandig 3067 antwoorden/wetenschappers gewist – blijkbaar bevielen de antwoorden haar niet – waardoor er nog maar 79! overbleven. Van deze ‘overgebleven’ 79 wetenschappers waren er slechts 2 die negatief antwoordden op haar stelling. Laat u deze getallen even op u inwerken. Zó is deze compleet gemanipuleerde waarde van ‘97% van de wetenschappers’ die het eens zouden zijn met de menselijke invloed op de klimaatverandering, dus ontstaan. Scroll bij deze link naar Doran 2009.

Inmiddels is duidelijk dat de kinderen op school door hun leraren en GroenLinks en D66-ouders dood-en-doodsbang gemaakt worden voor compleet vals gemanipuleerde klimaatonzin. En ondanks dat Klaver (en consorten) waarschijnlijk wel degelijk op de hoogte zijn van de schadelijke gevolgen elders in de wereld die “ze voor lief nemen om HIER schonere lucht te ‘creëren’, houdt hij zijn mond stevig dicht. Hele natuurgebieden, leefgebieden en diersoorten worden met uitsterven bedreigd, omdat ‘wij’ hier zo nodig elektrisch moeten rijden.

ZIJ ‘vinden’ op basis van de meest stuitende leugens dat ú bewuster en schoner moet handelen en dat ú daarvoor fors moet betalen (zie o.a. de huidige belastingverhogingen/diefstal op energie en aanverwante Wiebes-leugens daaromtrent). Niet omdat méér betalen het milieu dient. Ook niet omdat meer betalen de vermeende ‘klimaatverandering’ ten goede komt. Dát dient slechts de staatskas! Dit is uitsluitend omdat dit hén een fijn en vooral heel GOED (!) gevoel geeft. Verpakt als humaan (huisvesting uitgeprocedeerde asielzoekers) en een zogenaamde milieubezorgdheid. “Kijk toch eens hoe goed wij zijn”! Borstgeroffel! Typerend links individualisme! Het linkse narcisme moet klaarblijkelijk gevoed worden met bewondering en waardering.

Het smerige hierin echter is, is dat zij schoolgaande (doodsbange!) kinderen ge/misbruiken om hun doel te bereiken. Puur op basis van leugens en manipulatie. De klimaatleugen kost ú handenvol met geld. Veel ouderen en armere mensen worden tot op het steenkoude bot uitgekleed, maar ZIJ spelen mooi weer. ZIJ spelen de klimaat Messias. ZIJ spelen de klimaat goeroe. Uitsluitend om hun eigen riante leventje (al dan niet in kinderlijke eikelpyjama) te kunnen blijven handhaven. Geadoreerd door de klimaatspijbelaars, ofwel; de Klaver Jugend. Het is slechts wachten tot u straks, als u tot uw 70ste heeft moeten doorwerken, een verplicht in te nemen pilletje van de staat krijgt met dank voor uw inzet. Na inname zorgen zij er dan voor dat u waardig wordt afgevoerd en gecremeerd.’ Fictie? Nu nog wel… aldus Drs . E.N. Schilder.

KNMI schrapt hittegolven van voor de oorlog

Het blijkt dat zelfs de weersvoorspellers van het KNMI niet meer te vertrouwen zijn. Onderzoek heeft namelijk uitgewezen dat de ‘klimaatexperts’ van de KNMI, historische hittegolven (in de periode 1901-1951) uit de boeken heeft geschrapt, waardoor het heden ten dage in verhouding veel warmer lijkt dan voor de oorlog. Dat concludeert een team van vier onafhankelijke onderzoekers in het rapport Het Raadsel van de Verdwenen Hittegolven. 

De onderzoekers noemen de extreme temperatuurcorrecties van 1,9°C die het KNMI toepaste op warme tot zeer warme dagen (28 graden Celsius of hoger) “onverdedigbaar”. De vier onderzoekers (Rob de Vos, Frans Dijkstra, Jan Ruis en Marcel Crok) presenteerden hun bevindingen op 7 maart tijdens de derde Ontgroeningsdag van Stichting de Groene Rekenkamer.

Aanleiding voor het onderzoek was de hete zomer van 2018 toen er twee officiële hittegolven plaatsvonden. Een hittegolf treedt op als het in De Bilt vijf dagen minimaal 25°C is waarvan drie dagen minimaal 30°C. Het KNMI stelde in de media dat hittegolven nu veel vaker voorkomen dan een eeuw geleden. Die claim gaat echter pas op na de temperatuurcorrecties (in jargon homogenisatie genoemd) die het KNMI in 2016 doorvoerde. Vóór de correcties vonden er 23 hittegolven plaats in de periode 1901-1951 tegenover 19 hittegolven in de aanzienlijk langere periode 1951-2018 en kwamen hittegolven dus juist vroeger vaker voor. Door de temperatuurcorrecties van het KNMI verdwenen er echter 16 van de 23 ‘oude’ hittegolven en werd de verdeling dus 7 hittegolven in de periode 1901-1951 tegenover 19 in de periode sinds 1951.

Het lijkt er dus verdacht veel op dat klimaatheren van het KNMI iets te verbergen hebben temeer daar de onderzoekers parallelmetingen hebben opgevraagd bij het KNMI maar geen antwoord hebben gekregen. Klimaat wetenschap is geheel gebaseerd op een ideologie en niet op harde aantoonbare feiten.

Franklin ter Horst

6 thoughts on “Klimaathysterie

 1. “ze”gaan maar fijn door met de boel verzieken, ik heb er m’n buik vol van, wordt er helemaal niet goed van als ik beelden zie van zieke mensen, zieke dieren, zieke natuur, ik wacht met smart en zeer veel verlangen op de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde alwaar Gerechtigheid woont.

 2. Nou Mar je bent bepaald niet de enige. Ondertussen zijn we nog wel hier. En hoogst waarschijnlijk niet voor niks. Aan de andere kant heb ik hier nog twee kinderen die de ernst van de situatie nog helemaal niet inzien. Het is nu nog genade tijd, maar het gaat wel opschieten. Ik hou mijn hart vast.

 3. Jongens,dit is heel erg!! ik bedoel de info van bijgevoegd filmpje van yt, vanaf volgend jaar zal 5g ingezet worden,wereldwijd,een netwerk van straling zo
  hoog en zo gevaarlijk! en er is geen ontsnappen mogelijk want je zult er 24/7 mee te maken hebben,het is een wapen; letterlijk!

  Wat een verschrikkelijk vooruitzicht!

  een lange zit dit filmpje,maar al pik je maar de helft op dan weet je wel genoeg..
  De bomenkap wereldwijd heeft hier ook mee te maken,dit word gedaan om de straling beter door te laten,de bomen zijn opstakels en worden om deze reden gekapt!

 4. Tja Yvonne, ik heb ook e.e.a meegekregen over 5G. Er schijnt nu onderzoek gedaan te worden in opdracht van de overheid. Of het klopt wat in deze video en elders wordt gezegd kan ik niet beoordelen. Die bomenkap is wel erg vreemd en onverklaarbaar, ook hier in de MSM ving ik er vandaag iets over op. Bomen, Co2 omzetters bij uitstek… Al die hoogfrequente straling, ook nu al met 3G, 4G, Wifi oeveral om ons heen moet eigenlijk wel ongezond zijn, natuurlijk is het zeker niet…!
  Maar hoe dan ook: Ik ben hier niet bang voor, omdat ik weet dat ik hier op doorreis ben, just visiting zeg maar. Het is eindtijd, kijk om je heen, en zie dat de grote verdrukking eraan komt. Maar eerst de Opname van de gemeente!

 5. Hoi,

  Bedankt voor je reactie vJ !
  Als de overheid ‘onderzoek’gaat doen dan weet ik t wel….( wij van wc eend bevelen wc eend aan !haha)
  Maar er zijn genoeg wetenschappers die wel waarschuwen tegen de gevaren van 5g waaronder de man in bovenstaand filmpje! maar het plan van de elite moet doorgaan dus worden deze wetenschappers de mond gesnoerd.
  Ik weet dat de grote verdrukking er aan komt en de opname maar misschien krijgen we er nog een gedeelte van mee,van die grote verdrukking,er staat toch ook dat we nog door een kleine verdrukking heen zullen gaan? (weet niet waar maar zoiets heb ik wel eens gelezen) als we t daarover hebben: ik heb me ook altijd afgevraagd,de mensen die in die landen wonen waareen enorme christenvervolging aan de gang is ,die worden gemarteld en vermoord,die zullen toch ook wel t gevoel hebben door ( t begin?) van de grote verdrukking te gaan…?
  Ik weet t niet ,ik ben wel bang voor wat er komt,misschien ook wel dat mn geloof momenteel wat op een laag pitje staat omdat ik veel bezig ben met mn eigen problems..helaas!
  Al die straling die overal met elkaar connected wordt,wat door alles heen gaat,ook door je lichaam! De nanodeeltjes die iedereen nu in zich heeft doordat we besproeid worden met chemtrails (dit wordt ook door deze wetenschapper bevestigd in t filmpje! hij verteld dat dit gebeurd zodat we zichtbaar zullen zijn op elk radarscherm door de oplichtende werking van die rotzooi) hoe kun je nog leven dan? ik heb nu al allerlei vage klachten en dit zal veel erger worden voor iedereen straks!
  Zelfs word er gezewgd dat er gedachten kunnen worden gelezen door deze techniek en tot mn grote verbazing hoorde ik mn zus hier gisteren over dat dit zelfs al in de msm was geweest!

  Al met al, moet je nu concluderen dat de grote verdrukking echt voor de deur staat..? de 5g sattelieten gaan over een paar maanden de lucht al in!

 6. Hoi Yvonne,
  Allereerst dit: ik ben ervan overtuigd dat Christenen van nu voor DE grote verdrukking (verder afgekort als gvd) zullen worden opgenomen. En inderdaad, veel van onze geloofsgenoten leven al in grote verdrukking (ik zeg hier bewust niet DE grote verdrukking) De GVD is namelijk niets anders dan Gods toorn die geopenbaard gaat worden over alle kwaad en onrecht, en degenen die deze dingen doen.
  Als gelovigen die in Christus zijn, zijn wij echter niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging van de zaligheid (1 Thess.5:9)
  Bovendien geloof ik dat wij de wederhouder zijn, die de komst van de antichrist en zijn personeel tegenhouden. Zodra wij opgenomen worden, worden zij op aarde geworpen.
  Heel eerlijk zeg ik dat ik ook niet zo’n trouwe gelovige ben, ik word erg opgeslokt door het leven van alledag. Erg druk met werk en ook moe daarvan.
  Maar ik verlang naar de eindtijd, dat we de profetieen in vervulling zien gaan, eigenlijk zie je nu al dat dat in voorbereiding is. Denk alleen maar aan de stappen die Trump heeft gezet mbt. Israel. Straks komt hij ook met een verdesverdrag op de proppen (The deal of the century) wat naar ik verwacht niet geaccepteerd zal worden. Dan ligt er oorlog op de loer. Israel stikt van het gas en andere natuurlijke bronnen, die wil Putin graag hebben, dat zal een van de triggers zijn.
  Blijf wakker en laat je niet ondersneeuwen door alles wat je nu ziet, leest en hoort om je heen. Onze toekomst in gegarandeerd!!!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.