Gog & Magog

Bron: Vlichthus.nl

Wat is de identiteit van Gog en Magog? Je komt die namen over de hele wereld tegen; er is veel over gezegd en geschreven, maar velen weten niet wat die identiteit is.

Men zegt wel dat Gog een denkbeeldige naam is van al de vijanden van Gods kerk. Anderen zeggen dat hij de antichrist is, of Amerika. Maar de enige reden voor al die onzinnige verklaringen is dat men niet gelooft in de wederkomst van Christus, behalve dan dat die op de jongste dag zal zijn. De meesten geloven namelijk niet dat Christus Zijn Koninkrijk hier op aarde zal oprichten.

Men wil ook geen Koninkrijk waarin Christus regeert, want men heeft de kerk en daarin kan men zelf regeren. Dus worden al de profetieën over de wederkomst van Christus weggeredeneerd. Als je iets wilt weten over Gog en Magog, dan moet je dus niet in de protestantse kerken zijn en ook niet in de rooms‐katholieke kerk.

Niettemin zál Christus Zijn Koninkrijk vestigen over alle volkeren der aarde. En als Hij komt heeft dat niet tot gevolg dat het Joodse volk gered wordt, maar dat dat volk juist volledig ten ondergaat. Bewijs?

Zacharia 14 : 1-4

1. Ziet, de dag komt den HEERE, dat uw roof zal uitgedeeld worden in het midden van u, o Jeruzalem!

2. Want Ik zal alle heidenen tegen Jeruzalem ten strijde verzamelen; en de stad zal ingenomen, en de huizen zullen geplunderd, en de vrouwen zullen geschonden worden; en de helft der stad zal uitgaan in de gevangenis; maar het overige des volks zal uit de stad niet uitgeroeid worden.

3. En de HEERE zal uittrekken, en Hij zal strijden tegen die heidenen. Gelijk ten dage als Hij gestreden heeft, ten dage des strijds.

4. En Zijn voeten zullen te dien dage staan op den Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, tegen het oosten…

(Dit is de enige plaats in het Oude Testament waar staat dat Hij zal terugkomen op de Olijfberg).

Het land wordt bewoond door ongelovigen en zij staan vijandig tegenover de Heere Jezus Christus. De Bijbel zegt dat de Joden in ongeloof terug zouden keren naar het land en dat dat de aanleiding is voor een oordeel over Israël. Wat de Bijbel zegt over de Joodse religie is niet best. De Joden zijn een ongelovig volk, van wie de zaligheid is weggenomen. Die zaligheid is naar de heidenen gegaan (Handelingen 28 : 28). Je zou de Joden daarom het Evangelie moeten brengen.

Lees verder in de pdf

One thought on “Gog & Magog

 1. Het goede werk van Jezus is pas voltooid, na de oorlog aan het einde van het Duizendjarige Rijk (Opb.20:7..10). Dit houdt in dat de Dag van Jezus Christus, zijn wederkomst (Fil.1:6), pas kan plaatsvinden na deze oorlog……

  KNIP

  Het spijt me Dirk, maar ik lees zoveel verwarring in je reactie dat ik m niet geschikt acht om te plaatsen. Om zoveel misvatting te ontzenuwen heb ik geen tijd voor en ook geen zin in. Ik heb wat leesvoer voor je om eens kennis te nemen van een meer gestructureerde maar vooral Bijbelse visie. (Jaap)

  En gij, Daniël! sluit deze woorden toe, en verzegel dit boek, tot den tijd van het einde; velen zullen het naspeuren, en de wetenschap zal vermenigvuldigd worden.

  Daniël moest de woorden toesluiten tot de tijd van het einde (= de eindtijd). De eindtijd (= de laatste dagen) begon bij de geboorte van de Here Jezus in Bethlehem en strekt zich uit tot het einde van de laatste dagen, namelijk wanneer de oude schepping zal verdwijnen. Velen zullen de betekenis van het die Bijbelboek nazoeken en later ook begrijpen. Dat hangt samen met het feit dat er over dingen gesproken wordt die nog verborgen moesten blijven. De breuk in de historie was niet bestemd voor ongelovigen. Voor verstandigen (= gelovigen) hoeft de inhoud van het boek Daniël niet verborgen te zijn.

  Deze Bijbelstudie “snijdt het Woord recht” en behandelt naast de twaalf hoofdstukken van dit Bijbelboek diverse andere Schriftplaatsen die rechtstreeks verband houden met de profetische woorden uit de visioenen van Daniël. Matthéüs 24, 1 Thessalonicenzen 5 en natuurlijk diverse hoofdstukken van Openbaring komen dan aan de orde. Het bepaalt ons bij het “eindspel” waarbij namen en begrippen als Babel, Jeruzalem, de “tien-statenbond”, “het beest”, de “tien hoornen” en de “kleine hoorn”, “tijd, tijden en een halve tijd”, de 69-ste en de 70-ste week en de “onderbreking door de verborgenheid” de revu passeren.

  De bestudering van het boek kost enige inspanning, maar zorgt er mede voor dat wij als gelovigen Gods Plan helder mogen zien.
  https://vlichthus.nl/wp-content/uploads/2014/12/Daniel.pdf

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.