De schadelijke werking van universalisme (alverzoening)

(Ter verduidelijking: het zogenaamde “christelijk universalisme” ofwel de leer van al-verzoening wordt verder vermeld als “universalisme.” Ook in andere godsdiensten worden vormen van universalisme geleerd, een mooi oplosmiddel in aanloop naar eenheid en valse vrede onder wereldheerschappij van de satan tuinslang, verder vermeld als bokkenpoot) 

Christian_Universalist_symbol_svg
Symbool “christelijk universalisme”

Eerder geplaatst op 16-02-2016  door Jaap

De bokkenpoot is uit op de totale ondergang van alle mensen. Niets past hem beter dan dat alle mensen in hun zonden sterven en verloren zullen gaan. Dit volkomen miserabele figuur is de verpersoonlijking van ultiem haat en kwaad. Dit gaat gepaard met extreme sluwheid en een enorme intelligentie. Het ligt voor de hand dat de leer van het zgn. “christelijk universalisme,” ook wel bekend als de leer van alverzoening, een dankbaar stuk gereedschap is van de bokkenpoot in deze laatste dagen. Hoe dat zo? Dat is niet zo moeilijk. Door te leren dat alle mensen -niemand uitgezonderd- in het hiernamaals bij Christus zullen horen, een finaal en allesomvattend goedmakertje van Gods kant -na de dood. Zelfs de bokkenpoot en zijn personeel mogen in deze -buitenbijbelse- leer op het feestje komen.

Ho wacht even, wordt hier de suggestie gewekt dat universalisten dan satanisten zijn? Nee. Velen zijn serieuze zoekers naar waarheid, en dienen God met ontzag. Maar -of universalisten er mee instemmen of niet- de leer ontkent de noodzaak om tot Christus te komen tijdens dit leven. Er wordt immers geleerd dat alles allemaal later goed komt.

Zowel bij het universalisme als veel andere doctrines introduceert de bokkenpoot op subtiele wijze dwalingen en valse leerstellingen bij de aanhangers daarvan. Geen enkele doctrine is immuun voor verdraaiing, hoe subtiel ook.

In het universalisme wordt feitelijk een verkeerd beeld van God gegeven. Men heeft doorgaans problemen met fundamentele Bijbelse waarheid die we toch vooral anders moeten leren verstaan, -lees met de bril van het universalisme op. En de Bijbel, tja die staat vol met vertaalfouten. De vertalers hebben bewust sporen gewist die universalisme zouden ondersteunen.

Ondertussen worden mensen, meest gelovigen, ingepalmd door middel van universalistische filosofie. Bedriegelijk en link. Want aan menselijke redeneringen met inzet van veel intellect, uit de context gelichte Bijbelteksten én wensdenken houd je een vertekend beeld van God over -daarom- bedriegelijk en link. Maar voor universalisten is dit een non-argument, want wat maakt dat uit? God gaat elk mens -niemand uitgezonderd- redden. Dus maak je niet druk. Ontspan! Relax! God gaat het in orde maken met jou. Al missen nu ogenschijnlijk veel mensen de boot, in the end it’s all okay….

De noodzaak van zelfverloochening, bekering, een levend geloof, het afleggen van de oude mens en aandoen van de nieuwe, vernieuwd worden in je denken -met dank aan de apostel Paulus- het speelt geen rol van betekenis. God moet het allemaal  doen. De wil van de mens speelt geen enkele rol…Het heeft een verlammende uitwerking.

De boodschap van de bokkenpoot is deze: “Maak je niet druk over Jezus, dat komt later wel”. Om er vervolgens na het sterven achter te komen dat het te laat is.

God zegt echter: In de tijd van het welbehagen heb Ik U verhoord, en op de dag van het heil heb Ik U geholpen. Zie, nu is het de tijd van het welbehagen, zie, nu is het de dag van het heil! 2 Kor. 6:2

Bepaalt Hij opnieuw een zekere dag, namelijk heden, wanneer Hij zo lange tijd daarna door David zegt (zoals al eerder gezegd is):  Heden, als u Zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet. Hebr 4:7

Er zullen zeker universalisten zijn die aanstoot nemen aan deze gedachtengang. Ik kan ze dat niet kwalijk nemen. De Bijbel leert echter dat het nú de dag van het heil (redding) is, niet later ooit een keer.

Bovendien heb je geen enkele garantie dat je morgen gaat meemaken.

Er zijn ook universalisten die een God van liefde en vergeving prediken, met de oproep NU tot Christus te komen. Dat is winst, voorzover ze Christus en dien gekruisigd verkondigen, en geen valse god zoals de Mormonen, Jehovahsgetuigen en New-Age volgelingen doen.

Wat echter te denken van diegenen die de ware God loochenen, en het universalisme hardcore uitdragen?

Als het universalisme niet naar de waarheid is, verhinderen zij mensen om tot Christus te komen. Ze verdedigen een valse god met behulp van hun theologische dogma’s. Een god die acceptabel gemaakt is voor de onbekeerde natuurlijke mens, eentje van het soort die louter oneindige liefde en genade brengt.

Wanneer je ontkent dat Jezus God in het vlees was, ontken je Christus. Dit is bloedlink, want valse goden zijn niets en kunnen niets, zeker geen redding bewerken. Alleen de Ware Levende God heeft reddende kracht. Volgens de universalistische dogmatiek maakt het echter helemaal niks uit wat je NU gelooft. Je zult na dit leven hoe dan ook tot “inzicht”, “overgave” en “volkomen kennis” van God komen. Jammer maar helaas…..is dit niet wat de Bijbel leert.

Een wereldregering en dito religie

Uit de Bijbel blijkt dat er in de laatste dagen een wereldreligie en een wereldregering zal bestaan, geinspireerd en gebruikt door de duivel, in een grote misleiding om de ultieme oorlog tegen God aan te gaan. Een eenheid in opstand tegen God. Universalisme kan eenvoudig door de bokkenpoot worden aangewend om zijn sinistere plannen uit te werken. Zoals u wellicht weet bestaan er veel grote verschillen tussen de verschillende godsdienstige systemen. Ze kunnen niet allemaal gelijk hebben. Bestaande verschillen worden dikwijls dankbaar op de spits gedreven. Echter, als het universalisme door iedereen geaccepteerd zou worden, zou dat een hoop onenigheid en meningsverschillen opruimen. Klinkt goed toch? Peace, Love & Unity? Wellicht wel, als je voorbijgaat aan het gegeven dat het reddende Evangelie van Jezus Christus geweld wordt aangedaan. Hij immers zei van Zichzelf: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Dat houdt dus in dat alle andere systemen het bij het verkeerde eind hebben. Het Boeddhisme, de Islam, ze gaan u niet redden. Het licht heeft geen gemeenschap met leugen en duisternis. Christenen moeten gaan staan op Gods Woord der Waarheid. De smalle weg, die niet door allen gevonden wordt (Matt. 7:13-14), die ten leven leidt, bewandelen. Niet het woord van mensen dat zegt dat ‘God iedereen gaat redden’.

De universalistische filosofie heeft het in zich -eenmaal geaccepteerd door de wereldreligies- alle grote verschillen van inzicht te overbruggen. Zou tevens de noodzaak wegnemen om de ware God te definieren en bekend te maken.
Echter: de Bijbel leert dat Jezus alleen kan redden, en dat nu de dag van redding is, niet het hiernamaals. De Bijbel leert dat er EEN Ware God is, niet vele, en dat Jezus God in het vlees was, niet een engel of zomaar een idealistische man met het hart op de goede plaats die helaas te vroeg voor zijn idealen is gestorven. De Waarheid staat op het spel.

Hoeveel mensen zullen er uiteindelijk zwichten voor de comfortabele boodschap van het universalisme? Wie het weet mag het zeggen. In zichzelf is het een grote misrekening. Hoeveel mensen er door deze boodschap af gehouden worden van komen tot tot (de reddende Waarheid in) Christus is niet te zeggen, ieder geval is er wel een te veel!

Ik kan het niet nalaten te vermelden dat de seculiere wereld tolerantie, begrip, een ‘wees-aardig’ filosofie en meer van dat soort mooi klinkende zaken uitdraagt, en bovendien dat iedereen toch wel ‘in de hemel komt’. Je kunt dat regelmatig horen als er weer eens een bekend persoon is overleden. Hij of zij schijnt vaak goedkeurend van boven mee te kijken hoe de achterblijvers hen gedenken etc. “See you on the other side” las ik onlangs op de Twitter tijdlijn van een bekend stokongelovig rockster, die zich ook wel “Prince of Darkness” noemt, en zo afscheid nam van een van zijn overleden maten.

Er is geen tweede mogelijkheid om gered te worden, en dat “je er alsnog komt, of je dit nu gelooft of niet”. Hoe mooi, aangenaam en aantrekkelijk het ook klinkt in veel oren. Het is veelzeggend dat het universalisme hiermee naadloos aansluit op, en overeenstemt met (de filosofie van) deze wereld.

8 thoughts on “De schadelijke werking van universalisme (alverzoening)

 1. Ja, er zijn idd heel duidelijke teksten die zeggen dat je NU tot geloof moet komen…
  Maar die worden dan overstemd door de enkele andere teksten over allen die gered worden. Iedereen komt er toch wel. In the end ist okay is inderdaad de kreet.
  Ik vind het altijd wel lastig om een weerwoord te geven als ze zo duidelijk aangeven dat God wel zorgt dat al die ongelovigen die nu sterven. zover komen dat ze wel Jezus’offer accepteren.
  Zo van, “zo slecht is dat niet, het offer is nog steeds de basis dus waarom is iedereen er dan zo op tegen?”
  Maar als je idd weet dat het NU in dit leven gebeuren moet, dan is het mooi om dit te willen denken, alleen het is niet waar…

 2. Klopt Jet. Als het klinkt als te mooi om waar te zijn, is het doorgaans ook niet waar, zo ook hiermee. Het is een kwestie van aannemen, geloven, vertrouwen op. Moeilijker is het niet, en het is ook geen eigen verdienste.

 3. Ik heb je artikel op de site “”Bijbelonderzoekers””, geplaatst.Er is daar met regelmaat een discussie over de AV,
  Dit is ook weer een goed stukje , eenvoudig en to the point.Zonder Bijbelteksten, laat het de gevaren zien van deze dwaling.
  Op CIP is ook weer een discussie hierover aan de gang, mag ik ook dit stukje daar plaatsen? gif moet je met tegengif bestrijden.
  vriendelijke groeten van JCM.

 4. Hallo V.Jacob en Jet…

  Verschrikkelijke en duivelse leer, alverzoening.
  Gods liefde voor de mens, heeft Hij daar volledig laten zien, in Zijn Zoon Jezus.
  De weg tot ons heil en zaligheid is via de Heere Jezus. Hij alleen is de weg de waarheid en het leven, niemand komt tot de Vader als alleen door Jezus.

  De mens moet nú die keus maken… totdat HIJ komt.
  Dan is het voor velen te laat.

  Alverzoening… vieze duivelse leer… het laat zien dat ieder mens zo rot en goddeloos kan leven als men maar wil, zonder ook maar het besef van zonden.

  Tja, die bokkepoot, weet de mensen steeds weer een verkeerde richting te laten zien. Het lijkt vroom, maar alles wat van hem afkomt is gewoon veel erger dan een beerput kan zijn.

  Dank de Heere, Hij gebruikt óók mensen, voor al de waarschuwingen die we steeds weer lezen, over allerlei valse leren.
  Al die mensen die in het moeras rond dwalen, we kunnen voor ze bidden, dat de Heere harten aanraakt.

  Vaders zegen, en hartelijke groet, Esther.

 5. Hoi Esther.
  Toevallig keek ik weer eens op deze site n.a.v. een artikel op CIP over alverzoening; die variant in dat artikel is precies hoe mijn man en zoon nog steeds denken sinds een jaar of 5 straks alweer. En het is menselijk gezien ondoenlijk om deze overtuiging weer los te laten. Het is idd naief om te denken dat het een onschuldige variatie is op het gewone christelijke geloof. Mijn man zit er nog helemaal in vast, voor mijn zoon is deze gedachte een weg om alles te relativeren wat met geloof te maken heeft. Dus hopen en bidden dat God hem en hen tegenkomt. Discussie erover dreef ons alleen maar verder uit elkaar. Dus tja. Ik hoop nu iig met mijn zoon toch heel voorzichtig hey gesprek weer te kunnen aangaan. Ze weten uiteraard hoe ik denk.
  Ik denk dat het wat betreft de dwaalleringen alleen maar erger gaat worden- teken v d eindtijd

 6. Hallo allen,
  Naar aanleiding van het bewuste arikel op CIP heb ik daar mijn account beeindigd en dit artikel hier weer even bovenaan gezet. Als je daar de reacties leest, lijken veel christenen het wel prima te vinden, die alverzoening. Maar het is een open val. Ik plaats dadelijk nog een engelstalige video van Amir Tsarfati hierover.

 7. Hoi JCM, linken mag altijd, graag zelfs. Ik ben nav dat artikel van eerder deze week vertrokken bij CIP. Ze zijn echt idioot om daar zo reclame voor deze duivelse leer te maken……

 8. Hallo Jet,
  Dat is bepaald niet gemakkelijk, dat je man en zoon er in vast zitten.
  Toch wel goed hoor, dat je het zo geschreven hebt, nu kunnen meerdere gelovigen ook voor jullie bidden.
  Of de Heere Jezus hun harten mag aanraken.
  En de kracht voor jou, om het vol te houden. En ook hoe je er mee om moet gaan. Dat je de goede woorden krijgt.

  Zo zie ik het ook, steeds meer dwaalleren, steeds meer waanzin, inderdaad, allemaal tekenen van de eindtijd.
  Jet, veel sterkte hoor, Vaders zegen om jullie heen,
  en hartelijke groet van mij, Esther.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.