Ik weet niet / maar ik weet

Twee zinsneden uit een prachtig oud lied wat ik ooit geleerd heb bij het NBC. Het draait momenteel op mijn interne muziekspeler. Staat als een huis. (vJ)

Ik weet niet waarom Gods genâ
aan mij ook werd betoond,
en Hij mij, gans onwaardig mens,
steeds zoveel liefde toont.

Maar ik weet, in Wie ‘k geloofd heb,
en ben verzekerd: mijn Heer is machtig,
dat Hij het pand, Hem toevertrouwd,
tot die dag bewaart voor mij.
2
Ik weet niet, hoe ‘t geloof in mij
door God werd ingewerkt,
of hoe Hij door Zijn Heil’ge Geest
mij vrede in ‘t harte werkt.

3
Ik weet niet, hoe Gods geest de mens
van zonde ook overtuigt
en Jezus openbaart aan ‘t hart,
dat voor Hem nederbuigt.

4
Ik weet niet hoe mijn weg zal zijn,
die Hij voor mij bereidt;
wat kruis ik draag, voordat ik Hem
zal zien in heerlijkheid.

5
Ik weet niet, wen mijn Heer weêrkomt,
of waar ik Hem begroet,
of dat ‘k moet sterven voordat ik
Hem in de lucht ontmoet.

Meer lezen

It’s getting late (for the great planet earth)

Folk Rock oratorium over de eindtijd. Uitgebracht in 1972 maar actueler dan ooit. Dit album hoorde ik in de jaren ’70 thuis regelmatig afgespeeld worden. Het oorspronkelijke vinyl is grijs gedraaid. Een goede versie was tot voor kort onvindbaar. Maar nu hebben we deze!

Tracks

1.It’s getting late 0:00
2.This generation 2:50
3.Step up, sit down 7:15
4.Super Church 10:23 (de tekst van dit nummer staat hieronder)
5.Canticle for brothers apart 13:12
6.Fugue of nations 17:50
7.Six, six, six 19:40
8.I wish you’d all believe 23:25
9.War song 28:14
10.He that overcomes 31:44
11.Hosanna, hallelujah 35:14
12.Lamb’s holy feast 38:38
13.Celebrate 41:44

Super Church 

Now if this church is going to prosper,
We need a more progressive posture,
No time to wait, we got to organize!
We need a super church to guide us,
Forget the doctrines that divide us,
The time has come for a little
compromise!

Yes Lord!

What we need is a brand new gospel,
The old one’s just too cold and hostile,
You can’t make friends by trampling on their toes!
People don’t want no guilt and sorrow!
They want a brighter day tomorrow,
And some place they can wear their newest clothes!

Yes Lord!

We may need to soft pedal Jesus, He might make divisions rise!
Forget about them bible stories, Cut them old myths down to size!
Forget the resurrection thesis,
We just want the words of Jesus,
On brotherhood and love and no more war.
The miracles can be dispensed with,
There’s no

Meer lezen