Bossmaker: “Nee zeggen”

De wereld zoals wij die hebben gekend, is ten einde. In de wereld ná corona ontstaat een heel nieuwe wereld, waarin alles waar wij mee vertrouwd zijn, verandert. In de tussentijd lijken angst en verwarring uw slechtste raadgevers te zijn. Bossmaker helpt professionals en burgers zich voor te bereiden op deze nieuwe wereld. Want hoe goed bent u zowel professioneel en als burger voorbereid op het leven ná corona? De satanische rol van de Verenigde Naties en de Europese Unie bij de totstandkoming van het Vierde Rijk: de Nieuwe Wereld Orde heeft consequenties voor alle wereldburgers. Hoe de 2030 agenda van de Verenigde Naties naadloos is uitgewerkt in het grootse 20 lagen diepe Covid19 werkprogramma van de Nieuwe Wereld Orde. In detail wordt uw toekomst beschreven en voor zover u het nog niet wist: u wordt niet blij van wat in deftige woorden geschreven staat. In het bijzonder staat uw vrijheid op het spel. Zeg vreedzaam maar beslist NEE tegen de dictatuur van de Nieuwe Wereld Orde waarvan onze regering op notabene Bevrijdingsdag heeft gezegd dat u die dictatuur nodig heeft. Het wordt tijd dat u in actie komt en uw baan, uw gezin, uw inkomen en uw vrijheid beschermt. Bossmaker helpt u daarbij. Iedereen ziet inmiddels dat de wereld in transitie is; de geopolitieke ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Als tegenhanger van het verderfelijke globalisme (dat niets anders nastreeft dan een totalitaire staat), rolt president Trump de People’s Economy voor ons uit. Wat is die People’s Economy. … Meer lezen

Leren van de Rabbijnen. Maar wát dan?

Wat valt er te leren van de Rabbijnse traditie? De Talmoed? En de tegenstellingen met de Torah?  Deze video van One for Israel maakt een en ander duidelijk.

Debunking the myth of “God given rabbinic Oral Law”


The Orthodox Rabbis claim God gave Moses an “Oral Law” on Mt. Sinai (in addition to the written law), which allegedly grants them absolute power and control.
Israeli-Jewish Eitan Bar & Moti Vaknin took the top rabbinic claims in support of a “God given Oral Law” and completely debunked the lie! Despite recent death threats, we added English subtitles so non-Israelis may watch as well! Long, but eye opening!!!
Please SHARE the truth!!!

Meer lezen

The Post Ramadan “Deal Of The Century” Peace Plan And It’s Prophetic Implications

Source :Watchman On The Wall 88
There are many different rumors, speculations, and opinions on what will the ” Deal Of The Century” Peace plan that Donald Trump and the US Administration will reveal after Ramadan ( Early June) of this year ( 2019 ). What will it contain.? Some are saying it is the Daniel 9:27 Covenant that will start the 7 year tribulation period…( I don’t believe this. I Share my opinions in the video ) Some are saying it will be rejected ( Thats my opinion ) And others are saying other things…. Lets investigate this… What we know for sure is the Rapture of the Church can occur at ANYTIME…nothing is holding the rapture back. The Rapture will occur before the man of sin is revealed and before the Antichrist confirms the covenant with many to start the 7 year tribulation period.. Keep watching with me…Jesus Is Coming!!!

Meer lezen

Opname van de Gemeente, echt wel!

Zal 30 jaar geleden zijn dat ik er voor het eerst over hoorde. Een unieke, eenmalige wereldwijde gebeurtenis. Alle dan levende gelovigen en reeds gestorven gelovigen zullen in een “ondeelbaar ogenblik” door de Here Jezus Christus bij elkaar en Thuis gebracht worden.  De opname van de gemeente.

Sindsdien kijk ik er naar uit. Ik heb de indruk dat de opname hier in het bijzonder, en Bijbelse profetie in het algemeen niet breed bekend is. Wat de gemeente is, en wat uitdrukkelijk niet, is dikwijls ook niet duidelijk. Men denkt dan al snel aan een plaatselijke kerk. Onduidelijkheden genoeg.

Maar gelukkig is er een uitgebreide brochure beschikbaar die ook teksten als deze belicht (vJ) :

Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen te zamen met hen opgenomen worden in de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met den Heere wezen. 1 Thessalonicenzen 4 : 17

Bron en credits: Vlichthus

Zondermeer is de “opname van de Gemeente” een van de meest besproken onderwerpen onder degenen die uitzien naar de “dag dat ik Hem ontmoeten mag”. Er wordt veel over “de opname” gesproken, geschreven en zelfs op film gezet. Uiteraard staat het moment van deze gebeurtenis in de belangstelling; de Bijbel laat ons immers niet in het ongewisse over de tijd waarin wij nu verkeren. Is het voor, tijdens of na de Grote Verdrukking dat wij “de Heer tegemoet zullen gaan in de lucht”?

 

Opname van de Gemeente, echt wel!Deze discussies omtrent het hoe en het tijdstip, vertroebelen helaas vaak waar … Meer lezen

Duurzaamheid, wegwerp en de Bijbel

duur·zaam (bijvoeglijk naamwoord, bijwoord; vergrotende trap: duurzamer, overtreffende trap: duurzaamst)
1 lang durend
2 weinig aan slijtage of bederf onderhevig

Een van de woorden waar we vandaag de dag repeterend mee geconfronteerd worden is het woord “Duurzaam”. Vrijwel altijd is dit gerelateerd aan zaken die met het milieu van doen hebben, zoals duurzame energiebronnen (waarmee men dan alternatieve bonnen zoals zon, wind en water bedoelt), in elk geval over het algemeen datgene wat impact heeft op onze toekomst.
De directe aanleiding voor dit artikel is een uitnodiging die ik onder ogen kreeg voor een inspiratieavond over “Duurzaamheid en de Bijbel.” Even dacht ik: Interessant, een avond waarin het onvergankelijke karakter van en de vele beloften in Gods Woord aan bod komen? Maar nee, helaas, het blijkt toch weer helemaal horizontaal ingestoken te zijn.

Met de bedoeling om “goed te zijn” voor het milieu. Tot zover de diepgang.

Een inspiratie-avond van de Werkgroep Duurzaamheid van Parochie Heilige Stefanus in samenwerking met het NBG.Duurzaamheid, wegwerp en de Bijbel

Nijmegen is in 2018 Green Capital. Dat heeft ervoor gezorgd dat op veel plekken wordt nagedacht over duurzaamheid. Wat is het? Hoe kunnen we eraan bijdragen? Ook binnen Parochie Heilige Stefanus is er dit jaar nagedacht. Dit heeft geleid tot een brede Werkgroep Duurzaamheid. Na verschillende verdiepende avonden en een opruimdag organiseert deze groep in samenwerking met het Nederlands Bijbelgenootschap op donderdag 13 september een inspiratieavond over Duurzaamheid en de Bijbel.

Iedereen is welkom; toegang vrij.

19.30u Inloop met koffie/thee en NBG-boekentafel

20.00u Welkom

20.05u Inleiding van

Meer lezen