Bekende (neo-)charismatische voorgangers

Onderstaand een opsomming van personen die zich profileren als ‘voorganger’, ‘evangelist’ of ‘bijbelleraar’. Dat deze begrippen heel ruim worden ingevuld wordt wel duidelijk uit het onderstaande.

Dit is afkomstig van >>“charismatische samenvatting”<< een uitgebreid overzicht van de ontwikkeling van de charismatische beweging in Nederland. Zeer aan te bevelen om daar eens voor te gaan zitten

Namen binnen de moderne (neo-)charismatische beweging in Nederland (9.2)

Onderstaande personen zijn bekende namen in ‘charismatisch Nederland’. De lijst is in willekeurige volgorde en niet uitputtend. Velen noemen zich ‘evangelist’ of ‘bijbelleraar’. Dit zijn echter onbeschermde titels; iedereen mag zich zo noemen. Dit in tegenstelling tot de titels ‘theoloog’ en ‘bijbelwetenschapper‘, waarvoor een gedegen studie moet zijn afgerond. De positie van voorgangers, ‘evangelisten’ en ‘bijbelleraren’ binnen de beweging is dan ook in veel gevallen meer gebaseerd op persoonlijke kwaliteiten dan op een deugdelijke theologische opleiding.(Noot vJ: wat een “deugdelijke theologische opleiding” dan zou moeten zijn is de vraag)

Willem Ouweneel

foto-willem-j-ouweneelWillem Johannes Ouweneel (1944) is geboren in Zaandam (Noord-Holland) en bioloog, filosoof en theoloog. Vanaf 1975 was Ouweneel freelance medewerker bij de Evangelische Omroep (EO), waar hij programma’s op radio en tv begeleidde en produceerde. Ouweneel stond aan de wieg van de Evangelische Hogeschool te Amersfoort waar hij lange tijd les gaf, naast professoraten aan theologische hogescholen in België en Nederland. Nadat hij in 1970 was gepromoveerd als bioloog, promoveerde Ouweneel in 1986 aan de Universiteit van Amsterdam als doctor in de wijsbegeerte. In 1993 promoveerde hij in de theologie aan de Universiteit van Oranje Vrijstaat te Bloemfontein in Zuid-Afrika. Ouweneel maakt deel uit van de geloofsgemeenschap van de “Vergadering van gelovigen” href=”https://nl.wikipedia.org/wiki/Vergaderingvangelovigen” target=”blank” rel=”noopener noreferrer”>Vergadering van gelovigen waar zijn vader een bekend voorganger was. Verder is hij ook lid van de stichting voor Christelijke filosofie (voorheen Stichting voor Reformatorische Wijsbegeerte).
Willem Ouweneel moet niet verward worden met zijn jongere broer Frank, die optreedt als bijbelleraar.

Ouweneel geeft lezingen en onderwijs over bijbelse onderwerpen, en publiceert over hoofdzakelijk godsdienstige thema’s. Hij heeft in orthodox-christelijke en evangelische kringen jarenlang in aanzien gestaan. Dit is veranderd sinds hem vanuit diezelfde kringen verweten werd met bijbelse waarheden op de loop te zijn gegaan.
Ouweneel keerde zich in het begin fel tegen de charismatische beweging en vond tongentaal demonisch. Hij bekritiseerde met name de oppervlakkigheid van de beweging. De laatste jaren begeeft hij zich echter veel meer op charismatisch terrein en heeft spijt dat hij dit gezegd heeft.
Ouweneel had een cessationistische visie, nu gelooft hij in de wonderen en tekenen zoals die geleerd worden in de neo-charismatische beweging. Hij is een tijdlang pleitbezorger geweest vanT.B. Joshua, een bekritiseerde Nigeriaanse gebedsgenezer (zelfs in de Pinkstergemeente). Ook heeft hij meer radicale standpunten ingenomen in de leer van gebedsgenezing en werkt hij soms nauw samen met TRIN (nu GMF).

Blinden in Birma (Myanmarof Burma) zouden zijn genezen na een bezoek van TRIN en Ouweneel. ‘We hebben het op film!’, blogt Ouweneel. Gevraagd naar de bewuste video’s houdt hij de boot af. ‘Jullie zijn toch te sceptisch om er een bewijs in te kunnen zien.’ Nederlandse journalisten reisden voor onderzoek naar het land, maar ontdekten geen genezingen. Zo traceerden ze enkele kinderen van wie Van der Steen (directeur van TRIN) eind 2010 meldde dat ze weer konden zien. In werkelijkheid bleken ze net zo slechtziend als voorheen. [1] [4]
In reactie op toegenomen kritiek van een aantal christenbloggers plaatste Ouweneel eind 2010 een lijst met 36 van de in totaal 229 ingevulde formulieren op zijn site, waar bezoekers van het Gospel Music Festival van dat vorige jaar hun genezingsverhaal op kwijt konden. Hieronder zijn vier wonderbaarlijke genezingen in Birma. Op alle vier de adressen waar genezingen zouden hebben plaatsgevonden, blijkt de waarheid toch anders te liggen. [1] [2] [4]
Ouweneel werd in 2011 genomineerd voor ‘De Gouden Bikini’: de prijs die de satirische website Goedgelovig.nl uitreikt aan de persoon, kerk of christelijke organisatie die zich het afgelopen jaar in Nederland op de meest wereldvreemde manier heeft onderscheiden. ‘Deze in tout kerkelijk Nederland bekende opinieleider gooit zijn wetenschappelijke reputatie te grabbel door zich onverbloemd te profileren als spindoctor van de extreem-charismatische organisatie TRIN (winnaar Gouden Bikini 2008). Hij hielp juichende wonderverhalen over in Birma genezen blinde kinderen de wereld in, schoffeerde in het openbaar mensen die hier kritische kanttekeningen bij zetten, en viel uiteindelijk door de mand door een onthullende reportage van journalist Karel Smouter. In plaats van karakter te tonen en zijn ongelijk toe te geven, kreeg de journalist de zwarte piet toegespeeld.’ [3]

Onder ‘gangbare’ bijbelwetenschappers en theologen vindt Ouweneel weinig weerklank voor zijn theorieën. In het algemeen wordt hij niet aangehaald in theologische academische publicaties. Het is door de grote hoeveelheid boeken (zo’n honderdvijftig) die Ouweneel heeft geschreven, niet eenvoudig een duidelijk beeld te krijgen van de plaats van Ouweneel ten aanzien van (theologische) onderwerpen. Daarbij nuanceert of herroept hij soms wat hij in eerdere publicaties geschreven heeft.

Bronnen: http://nl.wikipedia.org/wiki/WillemOuweneel, [1] http://www.trouw.nl/tr/nl/5091/Religie/article/detail/2957963/2011/10/08/Blinden-Burma-zijn-helemaal-niet-genezen-door-Nederlander.dhtml, [2] https://goedgelovig.wordpress.com/2011/10/05/bewijs-birma-blinden-niet-genezen/https://goedgelovig.wordpress.com/2010/12/28/opwekking-in-birma/, [3] http://goedgelovig.wordpress.com/2011/12/20/gouden-bikini-2011-eerste-stemronde/, [4] http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/trinwilkwestiebirmaafsluiten1619957

Mattheüs van der Steen

godwilldealwithjournalistsMattheüs van der Steen (1975) is voorganger en evangelist, met name bekend van de Nederlandse extreem charismatische organisatie TRIN (Touch, Reach, and Impact the Nations) waarvan hij één van de oprichters (2002) en directeur is. De naam TRIN is juni 2015 gewijzigd in Gospel Music Festival (GMF).

Van der Steen was in 2009 samen met Lodewijk van Weerden (1974) (nu voorganger van de Waardevol Leven Gemeente in Loppersum, Groningen) initiatiefnemer van de geloofsgemeenschap ARCH (Apostolic Revival Center Holland) in Harderwijk. De (apostolische) gemeente heet anno 2014 ‘House of Heroes’.
Tevens is Van der Steen bestuurslid van het Revival Alliance Network (RAN). ‘RAN verlangt ernaar de charismatische boodschap te verenigen, verkondigen en vermenigvuldigen door gebed, strategische ontmoetingen en activiteiten voor geestelijke leiders.’ [10]
Van der Steen bezocht twee samenkomsten in Lakeland; de opwekking met Tod Bentley in 2008 (zie hoofdstuk 8). Hij betitelt deze bijeenkomsten als ‘teleurstellend’, er gebeurde daar immers hetzelfde als bij de toenmalige activiteiten van TRIN, zoals firenights. ’Als dat een opwekking was, mochten wij ons ook zo noemen’, aldus de TRIN-directeur.

Naast dat Van der Steen de Toronto Blessing leer aanhangt, omarmt hij elementen van de Word of Faith leer. Hij is schrijver van verschillende boeken en zijn boek ‘Durf te dromen – wandel in je bestemming’ heeft de christelijke publieksprijs gewonnen in 2009. De NCRV zond op 30 december 2013 de documentaire ‘Mattheüs en ik’ [8] uit, waarin filmmaker Victor Vroegindeweij onderzoekt wat hij als atheïst kan leren van zijn vriend en evangelist Van der Steen.

Van der Steen is (inmiddels niet meer) getrouwd met de Amerikaanse Rebekah Krell, welke niet onomstreden is. Zo beweerde zij in een interview met EO-Visie dat zij in de Satanskerk was opgegroeid en tot Satans bruid was uitverkoren. In die tijd zou ze diverse gruwelijkheden hebben meegemaakt, waaronder babyoffers. Na haar bekering zou ze zijn achtervolgd door geweld en zou er een dubbele moord gepleegd zijn door leden van de Satanskerk. Onderzoek heeft nooit aangetoond dat de gedane beweringen waar zijn. [1]

Volgens zijn biografie reisde Mattheüs al op veertienjarige leeftijd als matroos over de wereldzeeën. Zes jaar later studeerde hij af als Maritiem Officier. Op één van zijn reizen kwam hij in Afrika, waar hij werd getroffen door de nood van aidsbaby’s en straatkinderen. Hierna besloot hij zich in te zetten voor kwetsbare groepen.

Er zijn veel kanttekeningen te plaatsen bij bepaalde beweringen die Van der Steen doet. Goedgelovig.nl concludeert naar aanleiding van zijn boek ‘Durf te dromen’ dat Mattheüs zijn CV heeft ‘gepimpt’. Hij was onder andere geen varende kapitein op de wereldzeeën, maar een matroos die stil lag in de haven. Het verhaal is duidelijk geconstrueerd om geestelijk en toegewijd over te komen. [2]
Van der Steen claimde in 2008 en 2009 verschillende keren goudstof te hebben aangetroffen in zijn bijbel en op zijn schoenen. De goudstof wordt vaak in verband gebracht met Mozes die, volgens het bijbelboek Exodus, na veertig dagen met God te hebben doorgebracht, zijn gezicht verborg omdat Gods heerlijkheid van hem af straalde. Goedgelovig.nl beweert een deel van het ‘goud’ via een bezoeker in handen te hebben gekregen en liet dit onderzoeken. Waarborg Holland, de keuringsinstantie voor edelmetalen in Nederland, stelde na onderzoek vast dat de stof ‘in geen enkel opzicht gouden elementen’ bevatte. Wel werd er koper aangetroffen. [3] [4]
Journalist Karel Smouter heeft in 2010 samen met drie andere onderzoekers een onderzoek gedaan naar ‘de methodes van Mattheüs ‘. Één van de zaken die aan de orde werden gesteld was de claim dat zeven blinden waren genezen in Birma na gebed door betrokkenen bij TRIN. Deze genezingen hadden niet plaatsgevonden. [5] [6] [9]
Volgens Van der Steen zijn er ook meerdere doden opgewekt. Hij was er zelf niet bij toen het gebeurde, maar hij heeft met dertien mensen gesproken die uit de dood zouden zijn opgewekt. ‘Dit is niet verwonderlijk, het gebeurt wereldwijd’, aldus Van der Steen. [7]

Mattheüs van der Steen krijgt veel kritiek vanuit christelijke hoek. Hij claimt veel wonderen die volgens critici aantoonbaar geen wonderen zijn. Daarnaast berusten vele beweringen van hem niet op waarheid. Het is verbazingwekkend dat na al deze onthullingen er nog steeds mensen zijn die in Mattheüs van der Steen een ‘ware’ christelijke voorman zien.

Bronnen: http://nl.wikipedia.org/wiki/MattheusvanderSteen, [1] http://goedgelovig.wordpress.com/2010/09/13/met-de-kennis-van-nu/, [2] http://goedgelovig.wordpress.com/2010/02/18/andere-tijden-van-matroos-tot-ceo/#more-17195, [3] http://goedgelovig.wordpress.com/2013/01/14/mattheus-van-der-steen-stoft-koperwonder-af/#more-34472, [4] http://goedgelovig.wordpress.com/2009/11/15/trin-goud-officieel-onderzocht/#more-14872, [5] http://www.trouw.nl/tr/nl/5091/Religie/article/detail/2957963/2011/10/08/Blinden-Burma-zijn-helemaal-niet-genezen-door-Nederlander.dhtml, [6] https://goedgelovig.wordpress.com/2011/10/05/bewijs-birma-blinden-niet-genezen/https://goedgelovig.wordpress.com/2010/12/28/opwekking-in-birma/, [7] http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/mattheusvandersteenchristenenzijnbangvoordegeest1620109http://www.houseofheroes.nl/, [8] http://www.npo.nl/mattheus-en-ik-ncrv-dokument/30-12-2013/NCRV1652809, [9] http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/trinwilkwestiebirmaafsluiten1619957, https://staatgeschreven.nl/2015/04/16/breaking-trin-wordt-gospel-music-festival-gmf/https://goedgelovig.wordpress.com/2015/06/11/trin-wordt-gospel-music-festival/http://www.gospelmusicfestival.org/nl/, [10] http://revivalalliance.nl/wie-zijn-wij/

Wilkin van de Kamp

Wilkin3Wilkin van de Kamp (1961) is een evangelische auteur en voorganger. Zijn ouders bezochten aanvankelijk een Gereformeerde Bondsgemeente, maar verlieten deze kerk toen zij daar te weinig ruimte kregen voor hun charismatische uitingen. Van de Kamp volgde de Pedagogische Academie en heeft zestien jaar parttime in het onderwijs gewerkt. Hij is in 1989 voorganger geworden van de Volle Evangelie Gemeente Aalten (Gelderland), welke in 2000 is samengegaan met de Duitse Christusgemeinschaft Bocholt; hieruit ontstond de Euregio Christengemeente (ECG). Van de Kamp stopte in 2010 als fulltime voorganger van deze binationale kerk, maar maakt nog steeds deel uit van het leiderschapsteam. Naast zijn werk voor de ECG heeft Van de Kamp drie gemeenten gesticht (in Nijmegen, Leef!Doetinchem en Leef!Zutphen). Hij zat in de Raad van Bedieningen van Beréa (een onderdeel van het landelijke netwerk van Beréa gemeenten destijds) en was voorzitter van de stuurgroep ‘Wij kiezen voor eenheid’. Deze wilde ‘bruggen slaan tussen kerken, gemeenten, generaties en culturen’. ‘Wij kiezen voor eenheid’ is in 2013 opgegaan in het Nederlands Christelijk Forum (NCF). Van de Kamp is nu lid van de NCF-stuurgroep.

Stichting Vrij Zijn

Van de Kamp richtte in 2000 de stichting Vrij Zijn (officieel: Geboren om vrij te zijn) op, waar hij directeur van is. Het is een organisatie die zich bezig houdt met de ‘dienst van genezing’ en bevrijdingspastoraat. De stichting bezit een bijbel- en een trainingschool met dezelfde naam, en verzorgt onder andere conferenties en (digitale) publicaties.
De slogan van Vrij Zijn is: ‘Want u bent geboren om vrij te zijn’. Deze tekst komt uit Galaten5:13: ‘Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde, (14) want de hele wet is vervuld in deze uitspraak: Heb uw naaste lief als uzelf.’ (Gal. 5:13-14)
Vers 13a heeft echter een andere betekenis dan er door Van de Kamp aan wordt gegeven. De tekst gaat niet over (vrijheid van) ‘occulte lasten’, maar de apostel Paulus schrijft hier aan de christelijke Galaten dat ze vrij zijn van de joodse Wet. De (niet-Joodse) Galaten waren volgelingen van Jezus, niet van de Wet van Mozes.

Volgens Van de Kamp kunnen (wedergeboren) christenen bevrijd worden van ‘gebondenheid’, ‘generatievloeken’ en andere ‘occulte lasten’. Kritiek hierop is dat mensen zich op deze manier juist een occulte belasting laten aanpraten. Een ander geluid is dat het onmogelijk is voor een (wedergeboren) christen demonisch gebonden of bezeten te zijn (zie hoofdstuk 10.1. ‘Bevrijdingspastoraat’).

In Van de Kamps onderricht zien we raakvlakken met de Word of Faith. Zo leert hij dat Jezus na zijn dood aan het kruis nog naar de hel is gegaan (JDS*). Ds. Rob Visser, predikant van de Gereformeerde Kerk Nederland te Zwolle, schrijft op zijn website naar aanleiding van Van de Kamps boek ‘Het wonder van het kruis’ (2008): ‘Volgens Van de Kamp moest de Here Jezus na Zijn sterven aan het kruis, nog naar de hel. Hij moest de hel toen nog doorstaan en daar de zonden afladen volgens hem. Hierover wordt uitgebreid geschreven, terwijl dat toch echt in strijd is met Jezus’ woorden aan het kruis: “Het is volbracht”.’
Over wat Van de Kamp onderwijst ten aanzien van ‘generatievloeken’ zegt hij: ‘Hier hebben we te maken met iets dat echt tegen het Woord van de HERE ingaat. Het is niet zo dat als we in geloof zijn gaan leven, de zonden van ons voorgeslacht ons nog worden toegerekend. Je leest dat zo duidelijk en mooi in Ezechiël 18.’
Visser besluit: ‘Als het gaat om wat Wilkin van de Kamp leert, moeten we heel erg op onze hoede zijn. Het is hier echt nodig om heel zorgvuldig te toetsen, omdat er te veel is wat niet in overeenstemming met het Woord van de Geest is. De mooie dingen die je bij hem leest, moeten je niet laten meenemen om hem in alles te volgen.’ [1]

* JDS (Jesus died spiritually) is een leer die zijn oorsprong kent in de Word of Faith (zie hoofdstuk 10.7. ‘Kritiek op de Word of Faith leer: Jezus is niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk gestorven’).

Bronnen: http://www.vrij-zijn.net/http://nl.wikipedia.org/wiki/WilkinvandeKamphttp://www.bevrijdingspastoraat.nl/http://www.ecgonline.net/nederlands/,  http://www.wkve.nl/index.php?id=8http://www.ncf.nu/http://leefzutphen.nl/geschiedenis/, [1] http://www.evangelie-voor-elke-dag.nl/news/het-wonder-van-het-kruis-wilkin-van-de-kamp-een-recensie/https://goedgelovig.wordpress.com/category/miniserie-bevrijd/ 

Herman Boon

herman boonHerman Boon (1958) is evangelist, cabaretier en zanger-liedjesschrijver. Hij heeft de lerarenopleiding gevolgd met een verdieping in muziek, en voor de Evangelische Omroep (EO) heeft hij als presentator gewerkt. Zo werkte hij ondermeer mee aan het programma ‘Catherine zoekt God’ (2002-2003), waarin hij oud tv-presentatrice Catherine Ceijl wist te bewegen tot enkele tranen (link you tube). Boon is in 1986 christen geworden, waarna hij zich heeft aangesloten bij de vroegere Beréa beweging.

Het organiseren van ‘bidden en vasten tiendaagsen’ is Boon begonnen in 2004, en in datzelfde jaar is hij in Den Helder gestart met bijbelschool de Katapul (discipelschap), een trainingsschool voor kinder- en tienerwerkers. De visie is dat studenten vanaf zestien jaar worden gevormd tot discipelen van Jezus Christus en worden toegerust voor het werken met kinderen, zowel in het binnen- als buitenland. In het gebouw van de Katapult is ook de Wake Up gebedsschool gevestigd; een fulltime school die drie maanden duurt en waar je onder andere getraind wordt om te groeien in gebed, voorbede, lofprijs en aanbidding. Tevens is een dochterkerk van de City Life Church op de lokatie gevestigd. Deze afdeling is in 2010 ontstaan uit de Beréa gemeente te Den Helder.
Boon startte in 2005 met de stichting Wake Up Ministries. Deze heeft onder andere als doel het versterken en opbouwen van het geloofsleven van kinderen (acht tot en met twaalf jaar) en tieners (twaalf tot en met zestien jaar). De stichting organiseert onder andere tiener- en kinderkampen, en het Holland Gebedshuis (in verlenging van de gebedsschool, september 2014).
Boon is gastdocent bij bijbelschool Foundation 4 Life (Ermelo) en ondersteunt TRIN (nu GMF). Zo was hij vaak spreker op de ‘firenights’ die gehouden werden door TRIN (beëindigd in 2011).

Naast de Toronto Blessing leer onderwijst Boon de positieve belijdenis (‘name it and claim it’) van de Word of Faith: woorden hebben kracht/macht.
‘Het is belangrijk om te spreken tegen de ziekte, niet bidden. Je bidt als je iets vraagt aan God, maar je spreekt als je de ziekte echt weg wilt hebben; in de autoriteit gaan staan! Als iemand hoofdpijn heeft: hoofdpijn wijk in Jezus’ Naam!’ [1]
Positief belijden is de praktijk van het hardop zeggen wat u wilt zien gebeuren, met de verwachting dat God het werkelijkheid zal maken. Dit betekent echter dat u geen enkel negatief woord mag spreken, want dan zou u een vloek op uw leven plaatsen. (Zie hoofdstuk 10.7. ‘Kritiek op de Word of Faith leer, Positief belijden’.)
‘Ook had ik dingen over mezelf uitgesproken die niet goed zijn: het was beter om niet te leven, ik krijg nooit meer een partner, ik wil nooit meer iemand vertrouwen, etc. (dingen die je zegt gebeuren, woorden hebben macht!) (…) Dus voor elke leugen hebben we een waarheid gezocht die ik voelde en die hebben we uitgesproken, en de leugens verbroken. En elke leugen die ik over mezelf gehoord had van anderen, hebben ze de tegenovergestelde kant als zegen over mij uitgesproken (woorden hebben macht).’ [11]

Goedgelovig.nl stelt naar aanleiding van zijn preek ‘Licht of duisternis’ (2013): ‘Herman discipelt kinderen met zijn angstaanjagende evangelie, die hij zelfs aanleert demonen te verjagen. Welke ziekmakende gevolgen heeft dat?’ [2]
Boon zegt in deze preek: ‘Ik werk veel met kinderen, is het mooiste spul dat er is. Ja, die doen niet moeilijk, ja toch? Kun je heerlijk mee werken. Die kun je heerlijk discipelen, kinderen. Je kunt ze leren zieken genezen, je kunt ze leren boze geesten verjagen, je kunt ze leren spreken in tongen, je kunt ze leren evangeliseren; vinden ze allemaal geweldig! Moet je met grote mensen doen, joh. Krijg je toch een commentaar! (…) Maar kinderen niet. (…) Kinderen doen niet moeilijk.’ [3a]
Is Boon gek geworden? Kinderen moet je in de eerste plaats beschermen en daar hoort hen leren hoe ze (vermeende) demonen moeten uitdrijven niet bij! En iedereen die het hier niet mee eens is, mag wat mij betreft direct een dwangbuis aan (R.K.). 
Boon meent dat je op allerlei manieren demonisch gebonden kunt raken. Zo hield hij eens een zaal met kinderen voor dat door het spelen van een computerspelletje een kind ‘een geest van dood’ kan binnenkrijgen. [3b]

‘Bidden en vasten’

Boon organiseert sinds 2004 ‘bidden en vasten tiendaagsen‘ en doet dit tegenwoordig vijf maal per jaar door het gehele land. Hij onderwijst dat je in het vasten de duivel ‘tegenkomt’ en dat het doel van vasten is ‘wandelen in het bovennatuurlijke’: demonen verjagen, tongentaal spreken (om je geloof op te bouwen) en zieken genezen [4] (krachtevangelisatie op basis van Marcus 16:17-18). Hij meent dat een christen eigenlijk verplicht is te vasten en zegt dat God een gelovige de autoriteit (macht, gezag) heeft gegeven om in dit vasten ‘de duivel te verslaan’, met andere woorden: demonen te verjagen. Hij onderwijst hierbij dat ook christenen door demonen bezeten of ‘gebonden’ kunnen zijn. Boon zei hierover in februari 2014 op Groot Nieuws Radio [5]:
‘Als je gaat vasten dan kom je de duivel tegen. Dan zie je wie de echte vijand is en dan kom je er ook achter dat God je de autoriteit heeft gegeven om de duivel te verslaan.’ (32.48-33.05 min.)
Wij zouden autoriteit hebben over de duivel? Judas 1:8-9 en 2 Petrus 2:10b-11 weerleggen dit toch duidelijk. Bovendien wordt ons nergens in de bijbel verteld hoe we de duivel en/of zijn demonen bij christenen of wie dan ook moeten uitdrijven, of dat we zelfs maar moeten overwegen dat te doen. (Zie hoofdstuk 10.1. ‘Geestelijke oorlogsvoering’ en ‘Bevrijdingspastoraat’.) 
Interviewer: ‘Dus als ik je goed beluister, je hebt dat uitgevonden: vasten is belangrijk, ook omdat je dat gewoon gelezen hebt in de bijbel?’ Boon: ‘Nou, nee,… eh, we hebben de kracht niet. (…) Waar halen wij de kracht vandaan om te doen wat Jezus ook deed (wandelen in het bovennatuurlijke door wonderen en tekenen, R.K.)? (…) Hij moest ook leren dat hij moest vasten. En hij moest in dat vasten ook leren dat de duivel zijn grootste vijand was en dat hij die moest bevechten.’ (34.00-34.50 min.)
Meent Boon dit nou? Zou Jezus, de Zoon van God, niet geweten hebben wie Satan was?
Boon refereert hier aan de verzoeking (verleiding) in de woestijn (Matteüs 4:1-11, zie ook Lucas 4:1-13) en beweert naar aanleiding van deze bijbelpassage dat wanneer christenen gaan vasten zij ‘de duivel tegenkomen’. Goed lezen van de tekst maakt duidelijk dat dit hier niet staat: ‘Daarna werd Jezus door de Geest meegevoerd naar de woestijn om door de duivel op de proef gesteld te worden’ (Matteüs 4:1). Het was dus van te voren door God bepaald dat Jezus Satan zou ontmoeten, en de duivel kreeg kortstondige en beperkte bevoegdheid van God om Jezus te beproeven, opdat de volmaaktheid van Jezus gezien zou worden: Jezus gaat (namelijk) niet in op Satans verleidingen. [14] Op basis van de tekst kun je geen leer baseren dat in het algemeen iemand ‘demonen ontmoet in en tijdens het vasten’. Dat staat er eenvoudigweg niet. Dat staat nergens in de bijbel.
Boon: ‘Ik heb dit voor het eerst in 2004 in Den Haag gedaan. (…) Met die zeventig mensen ben ik gaan bidden en vasten. Na een dag of vier, vijf, toen we bij elkaar waren met een groepje, toen werden er spontaan mensen bevrijd! Ik zag opeens boze geesten uit mensen komen. Er was een vrouw bij die werd bevrijd van zeventig demonen. Nou zul je zeggen: hoe weet je dat het er zeventig waren? Nou, iemand telde ze…, er gebeurden heftige dingen! Er was één vrouwtje die werd bevrijd van 26 demonen… Ik zag mensen spontaan veranderen voor mijn ogen…’ Interviewer: ‘Maar wat deed je dan?’ Boon: ‘Veel God zoeken; dus veel lofprijs, veel aanbidding, veel bidden, veel zingen.’ (35.40-36.38 min.)
De ‘kritische’ interviewer vergeet de vragen die iedereen zou stellen: Hoe zagen die demonen er dan uit, want hoe kon je ze anders tellen? En als je ze niet kon zien, waar heb je dat tellen dan op gebaseerd?
Boon zegt over het doel van vasten: ‘Dat je gaat doen waarvoor je gemaakt bent, doen wat Jezus deed: wandelen in het bovennatuurlijke…’ (79.45-80.16 min.)
Dit is absoluut niet het doel van vasten! Het doel van vasten is je te concentreren op God. Vasten is geen methode om demonen uit te drijven. Nergens in de bijbel wordt zo’n leer ondersteund (zie verder ‘Matteüs 17:21’). Bovendien stelt God vasten helemaal niet als een verplichting voor een christen, hoewel de bijbel het wel presenteert als iets dat goed is en ons voordeel zal opleveren (zie hoofdstuk 10.1. ‘Vasten en bidden’).

Boon doet het op de door GOD TV uitgezonden Mission Possible 2015 conferentie te Amsterdam [13] nog eens dunnetjes over: ‘Achter elke verslaving zit een demon.’ (0.51.44) ‘Vasten geeft inzicht in de geestelijke wereld. (…) Sommige mensen (…) groeien niet verder, omdat ze weigeren te vasten. Maar het is het machtigste middel dat God ons gegeven heeft om een opwekking te bewerken. (…) Wat gebeurt er als je gaat vasten? (…) Je gaat de duivel ontmoeten. (…) Dan moet hij tevoorschijn komen. (…) En jij hebt het nodig om de duivel te ontmoeten, (…) zodat jij gaat ontdekken dat jij autoriteit hebt over hem. Ga het gebruiken! (…) Als Jezus bidden en vasten nodig had, wie ben jij dan dat je zegt dat je het niet nodig bent? Dan hou je jezelf voor de gek. (…) Als je gaat bidden en vasten kom je demonen tegen. (…) Korte metten maken met die gasten; wegwezen!’ (0.52.00-0.56.21) ‘Waar haal ik bovennatuurlijke kracht vandaan? Met bidden en vasten! (…) Wanneer kwamen de wonderen in het leven van Jezus? Na het bidden en vasten, niet ervoor! Wilt u wonderen in uw leven? (…) Je kunt niet meer zeggen dat je het niet weet.’ (1.00.05-1.00.34)
Waar staat in de bijbel dat je door vasten ‘bovennatuurlijke kracht’ zou verkrijgen? Nergens. Het is één en al misvatting en inlegkunde wat deze evangelist brengt, naast promotie voor zijn ‘bidden en vasten tiendaagsen’. 

Kritiek op gebruik Matteüs 17:21

Boon onderbouwt het demonen bestrijden in het vasten met Matteüs 17:21: ‘Vasten is dé sleutel voor bevrijding. In Mattheus 17:21 zegt Jezus dat sommige geesten er alleen maar door bidden en vasten uitgaan.’ [12]
Boon heeft weleens gebruik gemaakt van de NBG 1951. Hierin wordt het vers als volgt weergegeven: ‘[Maar dit geslacht vaart niet uit dan door bidden en vasten.]’ Deze weergave geeft aan dat dit vers later is toegevoegd. In de NBV – de opvolger van de NBG 1951 – is vers 21 daarom helemaal weggelaten. Het is dan ook merkwaardig dat ‘bijbelleraar’ Boon dit vers gebruikt als onderbouwing van het (vermeende) demonen bestrijden in/tijdens het vasten.
In de oudere handschriften van Matteüs ontbreekt dit vers 21. Blijkbaar is in het proces van kopiëren het vers uit Marcus 9:29 toegevoegd aan het Matteüs verslag. In de HSV-vertaling van Marcus 9:29 (gebaseerd op de Textus Receptus*) staat‘En Hij zei tegen hen: Dit soort kan nergens anders door uitgaan dan door bidden en vasten.’ Maar de woorden ‘en vasten’ ontbreken in de Codex Sinaiticus. De toevoeging is te verklaren door de heersende nadruk op het vasten in de vroege kerk. [6] [7] [8] [9] De NBG 1951 geeft Marcus 9:29 al als volgt weer‘En Hij zeide tot hen: Dit geslacht kan door niets uitvaren, tenzij door gebed.’  

* Het Nieuwe Testament is in de Herziene Statenvertaling (HSV, 2010) een vertaling van de Textus Receptus, een niet-optimale variant van de Byzantijnse tekst (maar ook schatplichtig aan de Vulgata). Het was echter de beste tekst die de Statenvertalers in de zeventiende eeuw tot hun beschikking hadden. Inmiddels zijn er in de afgelopen vierhonderd jaar vele oudere handschriften ontdekt, zoals de Codex Vaticanus, de Codex Sinaïticus, de Bodmer papyri 66en Papyrus 75; de Chester Beatty papyri 4546 en 47 en vele andere. De status van de Byzantijnse tekst, en dus helemaal van de Textus Receptus, werd volledig ondermijnd. Inmiddels is de Textus Receptus als editie van het Griekse Nieuwe Testament wetenschappelijk volkomen achterhaald. Om de HSV acceptabel te laten blijven voor een zo groot mogelijk deel van de achterban, bleven de SV-herzieners echter vasthouden aan de Textus Receptus (zoals ook in de zeventiende eeuw in de Statenvertaling is gedaan). De HSV is dan ook onderhevig aan kritiek. (In het Oude Testament maakten de herzieners van de Statenvertaling overigens wel gebruik van de Dode Zee-rollen om onduidelijke passages beter te kunnen vertalen.) [10a] [10b]

Bronnen: http://nl.wikipedia.org/wiki/HermanBoon(cabaretier)http://www.hermanboon.nl/, [1] http://robinvanengelenhoven.blogspot.nl/p/verslag-bidden-en-vasten.html, [2] http://goedgelovig.wordpress.com/2013/05/26/wie-bidt-en-vast-regeert/, [3a] uit zijn preek ‘Licht of duisternis’ (tijd 17.50-18.22), De Schaapspoort, 7 april 2013, [3b] Herman Boon: Het geheim van de Heilige Geest (you tube-link, 7.38-8.06 min.), http://www.staatgeschreven.nl/2013/08/10/toen-ik-dit-voor-het-eerst-zag-dacht-ik-ik-ben-in-een-sekte-beland/http://www.cip.nl/artikel/40066/We-krijgen-spierballen-in-de-Geesthttp://www.cip.nl/artikel/35671/We-mogen-leren-om-onszelf-te-verloochenenhttp://www.foundation4life.nl/groep/gastdocenten, [4] http://www.youtube.com/watch?v=WSXRaTtPyE: Herman Boon geeft les op bijbelschool Foundation 4 Life, [5] https://www.grootnieuwsradio.nl/k/n663/news/view/45969/41824/herman-boon-over-vasten-en-bidden.html, [6] http://www.neverthirsty.org/pp/corner/read/r00285.html, [7] http://biblehub.com/commentaries/pulpit/matthew/17.htmhttp://biblehub.com/commentaries/cambridge/matthew/17.htmhttp://biblehub.com/commentaries/egt/matthew/17.htmhttps://answers.yahoo.com/question/index?qid=20110705180052AA1KARlhttp://biblehub.com/commentaries/egt/mark/9.htm, [8] http://biblehub.com/commentaries/cambridge/mark/9.htm, [9] http://hermeneutics.stackexchange.com/questions/13601/omission-of-fasting-in-mark-929, [10a] http://nl.wikipedia.org/wiki/HerzieneStatenvertaling#KritiekvanBijbelwetenschappers, [10b] https://nl.wikipedia.org/wiki/Textusreceptus#Wetenschappelijkestatus, [11] http://www.mama-life.nl/topic/lees/25052, [12] http://www.eo.nl/geloven/themas/keuzes-maken/item/herman-boon-vasten-is-niet-een-wedstrijdje-niet-eten-1/ , [13] http://www.god.tv/mission-possible/video/mission-possible/day-3-morning-session-herman-boon (niet meer actief), http://www.refoweb.nl/vragenrubriek/24716/herman-boon-ministries/, [14] http://lazarus.nl/2017/06/jezus-40-dagen-in-woestijn/?utmcontent=buffer16077&utmmedium=social&utmsource=facebook.com&utmcampaign=buffer

Martin Koornstra

koornstraMartin Koornstra (1967) werd geboren in België in een gezin van zendelingen. Hij was al op jonge leeftijd betrokken bij christelijk werk, vooral onder de jeugd. Na zijn opleiding als vliegtuigbouwkundig ingenieur ging hij bij een Japans bedrijf aan de slag, maar na twee jaar nam hij ontslag om naar een bijbelschool te gaan.
Koornstra heeft eerst elf jaar in Vlaanderen gewerkt in een bediening, waarna hij met zijn vrouw in 2004 naar Drachten (Friesland) is verhuisd. Hier hebben ze vijf jaar leiding gegeven aan het kinder- en jeugdwerk van de Vrije Baptisten Gemeente Bethel. Vanaf september 2009 hebben ze in Drachten ‘Royal Mission’ opgezet om zo anderen te onderwijzen en te trainen. Tegenwoordig (2014) wonen ze in Veenendaal (Utrecht) waar ook een kantoor van Royal Mission is gevestigd.

Koornstra spreekt in kerken, jeugddiensten en op conferenties. Hij werkt mee aan de vernieuwingsbeweging WAKE UP! Veenendaal; een stichting met als doel het koninkrijk van God zichtbaar te maken in Veenendaal. Hier werken verschillende bekende sprekers aan mee, zoals Wilkin Van de Kamp, Willem Ouweneel, Herman Boon, Gerald Troost en David Sörensen. Koornstra organiseert genezings- en bevrijdingsdiensten in heel Nederland. Hij zegt woorden door te krijgen over mensen die genezing nodig hebben.
Koonstra is verbonden aan de Royal Mission School in Drachten. De visie is dat men droomt van een reformatie in de kerk, zodat de ‘koninklijke kerk’ ontstaat. Men gelooft dat discipelschap hierbij een belangrijke sleutel is. De doelgroep is personen van zestien tot en met 25 jaar. Op de site schrijft men dat men vakken geeft aan de hand van de vijf bedieningen (Efeziërs 4). ‘Dit betekent niet dat we alle studenten willen opleiden als profeet, herder, leraar, evangelist of apostel. Het gaat ons om de competenties die achter deze bedieningen liggen, waardoor de vijf bedieningen een didactisch kader vormen.’ [1] Docenten die les kunnen geven zijn onder andere Martin Koornstra, Martin Dol, Jan Pool, Willem Ouweneel, Paulien Vervoorn, Gerlof Wiersma en Erica Deunk. De school wordt momenteel (2014) geleid door Martin Dol.
Elke zomer verzorgt de Royal Mission School gedurende zeven weken het tienerprogramma Royal Adventure en het kinderprogramma MEGAKIDS op conferentie- en vakantiecentrum De Betteld in Zelhem (bij Doetinchem, Gelderland). In 2014 is men ook gestart met (Royal Adventure) weekenden (RAW) in dit licht.

Bronnen: http://www.heartbeatweekend.nl/sprekers/martin-koornstrahttp://royalmission.nl/, [1] http://royalmission.nl/school/fulltime-vormingsschool/

Jan Sjoerd Pasterkamp

pasterkampJan Sjoerd Pasterkamp (1944) is een voormalig zendeling binnen de Pinksterbeweging en heeft gewerkt bij de organisatie Stromen van Kracht (bestond tot eind jaren 1960). Vanaf 1966 heeft Pasterkamp samen met zijn vrouw gewerkt in Australië (twee jaar), Papoea-Nieuw-Guinea (veertien jaar), Japan (vier jaar) en weer Australië (zes jaar).
Hij zette zich in voor de Beréa-gemeenten in Haarlem en Amsterdam, na eind 1992 in Nederland te zijn teruggekomen. Paterkamp was in 1998 een jaar interim voorganger bij het Evangelisch Centrum Europoort (voorheen De Kandelaar), waarna hij van 1999 tot 2007 voorganger is geweest van deze (internationaal georiënteerde) pinkstergemeente te Rotterdam.

In Nederland geniet Pasterkamp bekendheid door zijn werk voor het charismatische blad Herstel en van de daaraan verbonden Herstelweken, waar gelovigen onderwijs krijgen en hun gebedsgenezing en bevrijding van demonen wordt aangeboden. Ook geeft hij spreekbeurten op allerlei conferenties van de Pinkster- en charismatische beweging.
Pasterkamp is vice-voorzitter van de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE) en hij was eveneens bestuurslid van de Derek Prince Ministries in Nederland. Op dit moment (2016) is Pasterkamp bestuurslid bij GMF (voorheen TRIN). Hij is tevens adviseur bij het Revival Alliance Network (RAN).

Regelmatig duikt Pasterkamp op bij conflicten in (charismatische en) pinkstergemeenten. Daarbij worden echter de gangbare regels van mediation, onder meer vertrouwelijkheid en neutraliteit, nogal eens geschonden. [1] [2] [3]

Bronnen: http://nl.wikipedia.org/wiki/JanSjoerdPasterkamp, [1] http://goedgelovig.wordpress.com/2013/05/14/het-pasterkamp-effect-mediation-door-overname/, [2] http://goedgelovig.wordpress.com/2013/05/13/pasterkamp-wordt-geestelijk-overziener-van-zijlstra/#more-36446, [3] http://goedgelovig.wordpress.com/2013/06/12/open-brief-aan-vpe-voorzitter-peter-sleebos/, http://revivalalliance.nl/wie-zijn-wij/, https://goedgelovig.wordpress.com/2015/06/11/trin-wordt-gospel-music-festival/#more-40274

Peter Sleebos

P. SleebosPeter Sleebos (Malang, Indonesië, 1949) is in 1950 geëmigreerd en in Alkmaar (Noord-Holland) opgegroeid, waar zijn ouders werkzaam waren in een pinkstergemeente. Hij is voorzitter van de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE) sinds haar ontstaan, en het Landelijk Platform van de Pinksterbeweging. Sinds 2014 geeft hij tijdelijk leiding aan de christengemeente Leef!Zutphen (Gelderland). Daarnaast leidt hij de zendingsorganisatie VPE-Zending en vertegenwoordigt hij West-Europa in het bestuur van de wereldwijde Assemblies of God Fellowship (WAGF). Hij stond de stuurgroep ‘Wij kiezen voor eenheid’ bij. Deze wilde ‘bruggen slaan tussen kerken, gemeenten, generaties en culturen’. In 2013 is ‘Wij kiezen voor eenheid’ opgegaan in het Nederlands Christelijk Forum (NCF). Sleebos is nu lid van de NCF-stuurgroep.
Sleebos was voorzitter van het Broederschap van Pinkstergemeenten (één van de voorlopers van de VPE), vicevoorzitter van de Evangelische Omroep en gastdocent op de Azusa theologische hogeschool. Van 1987 tot 1997 is  hij voorganger geweest bij de pinkstergemeente Citylight te Alkmaar. Ook heeft hij als zendeling gewerkt in Indonesië.

Naar aanleiding van het bericht ‘Het Pasterkamp-effect: mediation door overname’ (mei 2013) vroeg Goedgelovig.nl de VPE om een reactie. Het optreden van Pasterkamp in de Levensstroom-affaire leek op meerdere punten op gespannen voet te staan met de Gedragscode voor Leidinggevenden in Kerken, Gemeenten en Organisaties van de VPE. Een reactie bleef echter uit, ook na nog twee keer mailen. Goedgelovig (GG) meende dat de VPE daarmee Pasterkamp feitelijk de hand boven het hoofd houdt. GG schrijft in haar artikel: ‘Dat vinden we een slechte zaak. Leiders, in welke hoedanigheid dan ook, horen altijd aanspreekbaar te zijn en bereid te zijn open verantwoording af te leggen. Ook als de VPE meent dat GG geen enkele zaak heeft, kan ze tenminste correct reageren. Daarom publiceren we onze e-mail vandaag als open brief aan VPE-voorzitter Peter Sleebos.’ [1]

Bronnen: http://nl.wikipedia.org/wiki/PeterSleeboshttp://leefzutphen.nlhttp://www.wkve.nl/index.php?id=15http://www.vpe.nl/http://www.vpe.nl/artikelen/87/vpe-kiest-algemeen-voorzitter-en-algemeen-secretaris.htmlhttp://leefzutphen.nl/peter-en-corrie-sleebos/http://www.ncf.nu/http://www.raadvankerken.nl/pagina/2545/worstelingmeteenheidhttp://worldagfellowship.org/fellowship/countries/wagf-participating-members-m-r/netherlands/, [1] https://goedgelovig.wordpress.com/2013/06/12/open-brief-aan-vpe-voorzitter-peter-sleebos/

Daniël Renger

danielrenger201301Daniël Renger is in 1969 geboren in Kameroen (West-Afrika), waar zijn ouders werkten als zendelingen. Met zijn SPD-opleiding heeft hij een aantal jaren gewerkt als accountant. Renger was actief bij Greater Europe Mission en studeerde drie jaar (1992-’95) aan Tyndale Theological Seminary (Badhoevendorp). Hierna (1997-2004) heeft hij als jeugdleider, oudste en voorganger gewerkt bij Beréa-Haarlem (nu Evangelical Church Shelter Haarlem). Hij was vier jaar voorganger in de Evangelical Church Ermelo en sinds 2007 is hij voorganger van Evangelisch Centrum Europoort (voorheen De Kandelaar), een pinkstergemeente in Rotterdam-West. Renger is sinds 2009 bestuurslid en docent aan de Christformation Bibleschool te Rotterdam, en vanaf 2010 is hij ook bestuurslid van het Revival Alliance Network (RAN). Hij is tevens bestuurslid van GMF (voorheen TRIN) en betrokken bij de dagelijkse leiding van deze organisatie. Hij hoopt ‘…van harte dat Mattheüs en Rebekah nog jarenlang de kracht en de moed zullen hebben om deze beweging te leiden en zo een voorbeeld te zijn voor velen…’ [1]
Renger bekleedt de functie van algemeen secretaris bij de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE).

Goedgelovig.nl vroeg in 2012 om een reactie van Renger over het feit dat Europoort de oplichter Erik Spruyt als spreker en zendeling een platform gaf en zelfs financieel ondersteunde. Spruyt was in 2007 in het nieuws, omdat hij tientallen zendelingen voor 3,5 miljoen euro heeft opgelicht. Er kwam geen reactie. Toen Goedgelovig het nog een keer probeerde, liet Renger zijn secretaresse de volgende reactie mailen: ‘Geen commentaar.’ [2]
Goedgelovig.nl vervolgt in het artikel: ‘Daniël Renger heeft weinig op met open verantwoording afleggen. Dat merkten we al rond het Concilie van Heerde toen hij de notulen van een leidersoverleg over de omstreden evangelist Todd Bentley in de doofpot liet stoppen. Een jaar later zou hij samen met Europoort-medevoorganger Jan Sjoerd Pasterkamp het TRIN-koppel Van der Steen inzegenen en publiekelijk van kritiek vrijwaren. En vorig jaar verzorgde hij een pr-charme-offensief voor TRIN nadat de organisatie met valse claims over genezingen in Birma keihard door de mand was gevallen. Renger heeft goed opgelet bij zijn mentor Pasterkamp, want die greep ook niet in toen zijn Beréa-collega Rob Allart langs gemeenten trok om investeerders te werven voor het eveneens frauduleuze investeringsfonds KFS (Kingdom Financial Services). En zo herhalen zich wel meer geschiedenissen.’ [2]

Bronnen: http://www.eceuropoort.nl/, [1] http://www.trin.nl/index.php/trin-friends/aanbevelingen/article?id=273%3Adaniel-renger&catid=37%3Aaanbevelingenhttp://www.globalmissionschooleurope.org/bio-s-teachers2/24-daniel-renger, [2] http://goedgelovig.wordpress.com/2012/11/14/ec-europoort-ondersteunt-oplichter/https://goedgelovig.wordpress.com/2010/12/01/berea-tapes-openbaar-gemaakt/http://www.tringlobal.org/mission-possible/mp-speakers/77-daniel-rengerhttp://www.christformation.com/en/instructordanielrengerhttp://www.houseofheroes.nl/agenda/icalrepeat.detail/2013/12/15/193/68%7C69%7C70%7C71/house-of-heroes-dienst-met-daniel-renger?tmpl=componenthttp://www.cip.nl/artikel/25319/TRIN-draagt-overduidelijk-vruchthttp://www.vpe.nl/artikelen/87/vpe-kiest-algemeen-voorzitter-en-algemeen-secretaris.htmlhttp://revivalalliance.nl/wie-zijn-wij/https://goedgelovig.wordpress.com/2015/06/11/trin-wordt-gospel-music-festival/#more-40274 

Steve van Deventer

DeventerSteve van Deventer (1951) is een Zuid-Afrikaans-Nederlandse voormalig predikant. Hij volgde in Pretoria (Zuid-Afrika) een theologische studie. Vervolgens ging hij Hebreeuws onderwijzen aan de Universiteit van het Noorden (Zuid-Afrika). Na enige tijd vertrok hij naar Nederland waar hij aan de Rijksuniversiteit Groningen zich bekwaamde in het Oude Testament. Het kwam echter niet tot een voltooiing hiervan, omdat hij in 1981 een beroep aannam van de Gereformeerde kerk in Frieschepalen (Friesland). Na vijf jaar verruilde hij deze plaats voor één in Houten (Utrecht), gevolgd door een predikantbevestiging in 1995 in de Nederlandse Hervormde kerk van Aalsmeer (Noord-Holland).
In 2000 stapte Van Deventer over naar de eveneens in Aalsmeer gevestigde Levend Evangelie Gemeente, een pinkstergemeente. Hierna startte hij met vier anderen de pinkstergemeente Alphakerk Amstelland, te Kudelstaart (gemeente Aalsmeer). In juni 2007 startte hij wederom een nieuwe evangelische gemeente: De Weg te Mijdrecht (Utrecht), waarvan hij nu voorganger is.
Van Deventer was betrokken bij de Stichting Kana (Kana Comite). Deze niet meer bestaande stichting hield zich bezig met charismatische activiteiten en nodigde in de jaren negentig John Wimber (Vineyard beweging) en John Arnott (Catch The Fire Toronto) uit in Nederland.
Van Deventer maakt tegenwoordig (2014) deel uit van het dagelijks bestuur van de VPE (Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten) waar hij ook Landelijk Coördinator Onderwijs & Opleidingen is. Tevens is hij gastdocent bij de Rotterdamse Bijbelschool Christformation. De laatste jaren organiseert Van Deventer mannenconferenties. Op dit moment (2016) is Van Deventer bestuurslid bij GMF (voorheen TRIN).

Bronnen: http://stevevandeventer.nlhttp://www.christformation.com, Goedgelovig.nl ‘Hoe meer kritiek, hoe meer zalving!’ http://archive.is/hnmX#selection-921.0-921.35, http://www.alphaonline.nl/voorpagina/index.php/partner-nieuws/item/136-nieuwe-landelijk-cooerdinator-onderwijs-voor-de-vpe/136-nieuwe-landelijk-cooerdinator-onderwijs-voor-de-vpehttps://goedgelovig.wordpress.com/2015/06/11/trin-wordt-gospel-music-festival/#more-40274

David de Vos

David-de-Vos1David de Vos en zijn vrouw zijn de oprichters van de stichting Go and Tell (2004) die sinds november 2011 werkt vanuit Zeewolde (Zuid-Flevoland). Het echtpaar wil de wereld ingaan om de boodschap van Jezus te laten klinken tot in alle uithoeken van de aarde. Hiervoor organiseren zij in Nederland en daarbuiten spreekbeurten, conferenties, trainingen in evangelisatie, en (evangelie)campagnes. De Vos heeft meerdere boeken op zijn naam staan en ondersteunt TRIN (nu GMF).

David de Vos is, naast Martin Koornstra en Mattheüs van der Steen, initiatiefnemer van de G500: vijfhonderd ‘christenen’ die een visie hebben voor de toekomst van de kerk die, wat hen betreft, past bij de tijd waarin we leven én rekening houdt met de uitdagingen waar we nu, maar vooral ook in de toekomst, tegenaan lopen. ‘We zetten de kerk op z’n kop’. De speerpunten zijn onderwijs, zorg en werken. In het kader van onderwijs wordt Hosea 4:6a aangehaald: ‘Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis.’ De Vos zegt: ‘Emotie speelt wel degelijk een grote rol, maar we zien dat het fundament, onderwijs, op een steeds lager pitje komt te staan.’ Vlaggen zwaaien is prima, maar wat ben je aan het doen als je niet eens weet wat de bijbelse (!) boodschap is van bijvoorbeeld de paarse vlag? [1] ‘Bijbelleraar’ De Vos heeft er blijkbaar totaal geen kennis van dat het ‘vlaggen’ zijn oorsprong kent in oosterse religie en niet in de bijbel (zie hoofdstuk 10.1. ‘Aanbidding en lofprijzing’).

Bronnen: http://www.heartbeatweekend.nl/sprekers/david-de-voshttp://www.goandtell.nl/index.phphttp://goedgelovig.wordpress.com/2009/03/03/de-nederlandse-reinhard-bonnke/http://goedgelovig.wordpress.com/2012/08/25/hoe-wonderen-mensenmassas-trekken/, [1] http://goedgelovig.wordpress.com/2012/04/13/g500-wil-grote-veranderingen-in-de-kerk/

Erica Duenk

DuenkErica Duenk (1968) woont in Aalten (Gelderland) en is vanaf het begin betrokken geweest bij de stichting Vrij Zijn van Wilkin van de Kamp, waar ze staflid was. Na zich jarenlang te hebben ingezet voor Vrij Zijn, geeft ze vanaf september 2015 – samen met haar man – leiding aan de stichting His Healing Voice. Daarnaast maakt Duenk deel uit van het ministryteam van de Euregio Christengemeente (ECG) Aalten-Bocholt (Gelderland) en is gastdocente bij de bijbelschool Foundation 4 Life (Ermelo). Duenk spreekt op conferenties, leidt gebedsconcerten en ‘heeft ruime ervaring in bevrijdingspastoraat en in de dienst van genezing en profetie’. [1]

Bronnen: http://www.ecgonline.net/index.php/euregio-christengemeente-aalten-bocholthttp://www.hishealingvoice.nl/http://www.foundation4life.nl/groep/gastdocenten, [1] http://www.hishealingvoice.nl/visie-en-missie/over-erica/

Gerard de Groot

gerarddegrootGerard de Groot is voorganger van de Levend Woord Gemeente in Rotterdam. Zijn grote passie is mensen te leren leven uit geloof in Gods Woord, om vandaar uit stappen te zetten in genezing en bevrijding. De Groot heeft meegeholpen aan de samenstelling van het lesprogramma van trainingsschool Foundation 4 Life (gestart september 2009), is hier docent en maakt tevens deel uit van de raad van advies. De eenjarige interne bijbelschool voor jongeren van zestien tot en met 22 jaar, is sinds 2014 gevestigd in Ermelo. Pieter en Kyra Zwart zijn de oprichters. In 2000 kregen zij ‘…van God de droom en passie om een trainings- c.q. bijbelschool te starten’ [1]. Pieter Zwart heeft gewerkt bij Derek Prince Ministries.
De Groot is bestuurslid bij het Revival Alliance Network (RAN) en ondersteunt TRIN (nu GMF).

Bronnen: http://www.godtube.com/watch/?v=Z7WGWNNX, Goedgelovig.nl ‘Hoe meer kritiek, hoe meer zalving!’ http://archive.is/hnmX#selection-921.0-921.35, [1] http://www.foundation4life.nlhttp://www.derekprince.nlhttp://lwg.nl/http://globalmissionschooleurope.org, http://revivalalliance.nl/wie-zijn-wij/

David Sörensen

david-renate-sorensen-soundofheavenDavid Sörensen (1972) is geboren in Diksmuide (Vlaanderen, België) en onderhoudt de websites ‘Ontdek God’, ‘Sound of Heaven’, ‘1Stap’ en ‘God is real’. Onder de naam ‘Sound of Heaven’ organiseert hij bijeenkomsten.
In 2000 ging Sörensen voor vijf maanden naar een School van Bediening in Engeland. De laatste maand verbleef hij met een team in Mozambique (Afrika), waar hij diende in de weeshuizen en de bijbelschool van de Amerikaanse Heidi en Rolland Baker (Iris Global), welke sterke banden hebben met Catch The Fire Toronto en lid zijn van de profetische beweging. Sörensen verdedigt Word of Faith evangelist en gebedsgenezer Benny Hinn. [1] [2] Eind november 2015 maakte Sörensen bekend dat hij met zijn gezin naar Colorado (VS) zal verhuizen. [3]

Sörensen onderwijst de Toronto Blessing en aspecten van de Word of Faith. Hij verstuurt ‘Lifeletters’ naar mensen die zich hier voor opgeven. Hierin staat een kort stukje onderwijs, maar worden ook ‘profetische’ boodschappen en dromen van Sörensen besproken en door hem uitgelegd. Sörensen schrijft veel teksten op zijn sites, maar deze kennen vaak geen gedegen argumentatie en onderbouwing.
Sörensen en zijn vrouw functioneren volgens henzelf samen in een apostolische-profetische bediening. Sörensen schrijft op zijn site: ‘Profeet zijn betekent dat je Gods hart vertolkt naar mensen toe, op alle mogelijke manieren. Een apostel is iemand die doorbraak brengt en nieuwe gebieden inneemt.’ [4] Dit zijn echter niet de definities van een profeet en apostel (zie hoofdstuk 10.1.).
Veel teksten van Sörensen gaan over het geven van gulle giften… aan Sörensen. Goedgelovig.nl beschreef dit gedrag en het onderricht van Sörensen in het algemeen, zeer kritisch. [5] Sörensen ageerde tegen Goedgelovig.nl en noemde dit een ’ haat-site’: ‘De mensen achter Goedgelovig zetten zich al vele jaren met hart en ziel in om vele oprechte dienaars van God in Nederland door het slijk te halen en ze allerlei kwaad in de schoenen te schuiven. Ze beweren dat het humoristisch bedoeld is, als een soort christelijke satire, maar de waarheid is dat christenen alleen maar haatdragender worden na het lezen van de artikels op Goedgelovig. Het is een bron van bitter gif die vele harten vergiftigt…’ [6]
Goedgelovig.nl reageerde hierop met: ‘Als Sörensen meent dat Goedgelovig leugens over hem verkondigt zonder dat we daar bewijs voor hebben, dan dient hij met concrete voorbeelden te komen waaruit dat blijkt. Alles wat Goedgelovig publiceert wordt feitelijk gecheckt en onderbouwd. Het meeste wat we over Sörensen hebben gepubliceerd komt zelfs letterlijk uit zijn eigen nieuwsbrieven. (…) Sörensen liegt dus over Goedgelovig zonder dat hij daar bewijs voor heeft. Dat is laster. Daarom noemen we hem eens zonder satirische kwinkslag wat hij feitelijk is: een lasteraar die anderen ten onrechte beschuldigd van laster.’ [7]

Bronnen: [1] http://www.real-life.nl/benny-hinn/, [2] https://goedgelovig.wordpress.com/2014/01/27/benny-hinn-de-grote-godsman/, [3] https://goedgelovig.wordpress.com/2015/11/25/zeurensen-goes-america/, [4] http://www.soundofheaven.info/david-sorensen/, [5] https://goedgelovig.wordpress.com/category/zeurensen/, [6] http://ontdekgod.nl/david-sorensen/, [7] http://goedgelovig.wordpress.com/2013/05/25/david-sorensen-is-een-lasteraar/ 

Bert de Haan

bert-de-haan‘Pastor’ Bert de Haan is sinds de oprichting in 1980 lid van Nehemia Ministries te Zwijndrecht (Zuid-Holland) waar hij voorheen leiding gaf aan het jeugdwerk en vele jaren als oudste functioneerde. In de zomer van 1996 is hij fulltime voorganger van de gemeente geworden. Nehemia is opgebouwd in een kring- of celstructuur. De eindverantwoording en geestelijke leiding ligt bij de voorganger en oudsten.
De ministry gaat onder andere uit van prediking van het evangelie van Jezus Christus met impact naar de steden, het land en de naties, krachtige beweging van de heilige Geest, wonderen en tekenen, genezing, bevrijding, goddelijke voorzienigheid, en eenheid door netwerking met andere geestelijke leiders.

In 2012 heeft De Haan kritiek te verwerken gekregen een autoritair leidinggevend figuur te zijn binnen Nehemia. Hij hield tijdens een preek de gemeente voor dat hij, op basis van een profetische droom, door God zelf is aangesteld: ‘…als u een probleem heeft met mij, heeft u eigenlijk een probleem met God!’ [1] [2] [3]
Begin februari 2016 is De Haan uit zijn ambt gezet als voorganger van Nehemia Ministries. De gehuwde De Haan bleek gedurende vier jaar een buitenechtelijke relatie te hebben gehad met de vrouw van een van de oudsten (ouderlingen) uit de gemeente. [4] [5] [6]

Bronnen: http://www.nehemia.nl/, [1] http://www.staatgeschreven.nl/2012/07/03/maasbach-praktijken-bij-nehemia-ministries-van-bert-de-haan/, [2] http://goedgelovig.wordpress.com/2012/06/29/haantjesgedrag-in-zwijndrecht/, [3] http://refoweb.nl/dwars/1039/bubbelgeloof-op-de-betteld/, [4] https://staatgeschreven.nl/2016/01/12/voorganger-vreemdgegaan/, [5] http://www.zwijndrecht.net/nieuws/2016-02-06-7392-voorganger-evangelische-gemeente-nehemia-bert-de-haan-uit-functie-gezet.html, [6] persbericht Nehemia

Jan Zijlstra

zijlstra

In 1956 kwam Jan Zijlstra (1938) tot geloof, waarna hij in 1957 het evangelie begon te prediken. Hij sloot zich aan bij de pinkstergemeente (Volle Evangelie gemeente) van de Nederlandse evangelist en gebedsgenezer Johan Maasbach (1918-1997). In 1992 kwam het na ruim dertig jaar tot een breuk tussen hen beiden (link video you tube).
In 1991 ging Zijlstra naar een bijeenkomst van Word of Faith gebedsgenezer Benny Hinn. Op het podium viel hij ‘in de geest’ en ontving hij een ’drievoudige zalving’ van Hinn.
In 1992 begon het echtpaar Zijlstra met De Levensstroom Gemeente te Leiderdorp (Zuid-Holland). Het werk was in het bijzonder gericht op bevrijdings- en genezingsdiensten, waarbij zowel de oproep tot bekering als lichamelijke genezing veel aandacht kregen. Zijlstra predikt dat er nog steeds wonderen van redding en genezing gebeuren.
In Suriname, de Nederlandse Antillen en Indonesië werden vanaf 1992 tot en met 1997 door Zijlstra reddings- en genezingscampagnes gehouden. Daarna is hij vanaf 1998 hiermee begonnen door heel Nederland en België.
Zijlstra stopte op 28 maart 2010 als voorganger van De Levensstroom en droeg dit ambt over aan Arno van der Knaap. In juli 2011 vertrok Van der Knaap samen met de gehele leiding en een groot deel van de gemeenteleden en startte de GODcentre-gemeente (‘Gods Original Design’) in Leiden. Hierna werden Rolph en Hyona Hendriks door Zijlstra aangesteld als voorgangersechtpaar. Ook na deze bestuurswisseling kwam het tot een verwijdering, waarvan de aanleiding onder andere lag in de penibele financiële situatie van De Levensstroom. Het conflict liep zo hoog op dat Hendriks en twee andere bestuursleden het vertrek van Zijlstra eisten. De rechter stelde op 24 april 2013 Zijlstra in ongelijk en betichtte hem van slecht en wanordelijk bestuurderschap. Hierna hebben vrienden van Zijlstra een nieuwe stichting in het leven geroepen voor zijn genezingsbediening, onder de naam ‘Wings of Healing’ met samenkomsten in Warmond (Zuid-Holland).

Zijlstra kreeg tijdens de campagnes die hij de afgelopen jaren hield regelmatig kritiek, onder meer op de manier waarop hij de diensten invult en om zijn bijbeluitleg. ‘De wijze waarop evangelist Jan Zijlstra uit Leiderdorp mensen hoop geeft op genezing is “pastoraal verwerpelijk”. Ook springt Zijlstra onvoorzichtig en onverantwoord met bijbelteksten om. Hij doet geen recht aan de ontstaansgeschiedenis en context van de genezingsverhalen’, aldus de hervormde predikant Aart Veldhuizen uit Veenwouden, die Zijlstra beticht van ‘stuntwerk’. [1]
In de Netwerk-reportage ‘Wonderen in de Alblasserwaard’ (28 juni 2007) werden een aantal van Zijlstra’s geclaimde genezingen gecontroleerd. Het bleek dat sommige personen die op Zijlstra’s website alsmede op een dvd van de Levensstroom, als ‘genezen’ worden betiteld, niet genezen waren (zie ook hoofdstuk 10.1. ‘Genezingen’).

Ook van buiten christelijke hoek is er kritiek op de werkwijze van Zijlstra. Zo worden in het Nederlands Tijdschrift tegen de Kwakzalverij de ervaringen van een teleurgestelde patiënt met multiple sclerose met gebedsgenezer Zijlstra beschreven. [2]
Zijlstra reageerde in januari 2009 (voorzichtig) instemmend op het voorstel van de politieke partij PvdA, om de Inspectie voor de Gezondheidszorg(ICZ) toezicht te laten houden op zogeheten hiv-healings. [3] In juni van dat jaar kwam Zijlstra echter onder vuur te liggen van hetzelfde PvdA-Kamerlid (Khadija Arib); zij wilde de zogeheten kinderhealings van de Levensstroom Gemeente, die zij ‘heel kwalijk’ noemde, ook onder IGZ-toezicht stellen. De IGZ liet in een reactie weten al in 2004 onderzoek naar Zijlstra te hebben gedaan.

Bronnen: http://nl.wikipedia.org/wiki/JanZijlstrahttp://www.wingsofhealing.nl/http://www.nd.nl/artikelen/2013/mei/11/breuk-zijlstra-en-levensstroom-definitief, [1] http://www.frieschdagblad.nl/index.asp?artid=10131, [2] http://www.kwakzalverij.nl/pdf/04-02teleurgesteld.pdf, [3] http://www.nd.nl/artikelen/2009/januari/27/jan-zijlstra-zonodig-ingrijpen-bij-healingshttps://staatgeschreven.nl/2013/04/10/jan-zijlstra-en-rolph-hendriks-vandaag-voor-de-rechter-drie-oorzaken-voor-hun-falen/

Marcel Gaasenbeek

gaasenbeek-marcel

Marcel Gaasenbeek (1971) begon in november 1999 met geloofsgenoten in zijn woonplaats Hellevoetsluis op Voorne-Putten (Zuid-Holland) de jeugdkerk Enter the Fish. Gaasenbeek was tevens van 2001 tot 2007 voorzitter van de Stichting Jeugdkerken. In 2007 hief deze stichting zichzelf op, omdat de bloei van dit soort kerken voorbij was.
In 2005 kwam Gaasenbeek in contact met Word of Faith predikant Joseph Prince, de hoofdvoorganger van de New Creation Church uit Singapore. Gaasenbeek bemerkte dat ze op dezelfde lijn zaten qua geloof; de door hem gehanteerde kerkmethode bleek Prince al jarenlang met groot succes in Singapore toe te passen. Gaasenbeek bracht een aantal bezoeken aan de kerk van Prince.
Gaasenbeek is directeur van Europe Discipling, een organisatie die discipelschap onder jonge christenen wil ondersteunen. Vanuit die organisatie was Gaasenbeek organisator van een conferentie in Dalfsen (Overijssel) in april 2005, waar Prince en enkele stafleden van de New Creation Church in Nederland lezingen hielden. Het gebeuren rondom Prince was voor Stichting Opwekking (een stichting binnen de Nederlandse Pinksterbeweging) reden om in 2007 met Gaasenbeek te breken. Vanaf 2002 had Gaasenbeek het jeugdprogramma van de Opwekkingsconferentie geleid.

Gaasenbeek werd in mei 2006 samen met zijn vrouw in Hellevoetsluis ingezegend als voorganger van de gemeente Jong en Vrij, waarvan toen honderdvijftig mensen lid waren. Hij zet zich sinds september 2007 fulltime hiervoor in. Jong en Vrij was de naam van het evangelisatieblad voor jongeren dat in 1973 ontstond. Nico Biljouw startte in 1976 in Rockanje (een dorp naast Hellevoetsluis) een Bijbelschool met de naam Jong en Vrij. Eind jaren zeventig kwam daar de gelijknamige gemeente uit voort. Toen Biljouw in 1993 op 53-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van een hartstilstand, werd besloten met de school te stoppen.
Jong en Vrij breidde zich onder het bestuur van Gaasenbeek uit: Amersfoort (2007), Sliedrecht (2008), Haaglanden en Almelo (2010),  en Groningen en Amsterdam (2013).

Kort samengevat verkondigt Gaasenbeek de boodschap dat het offer van Jezus alles in zich heeft voor een gezond, beschermd en gezegend leven. Hij sympathiseert hiermee met de welvaarts- en voorspoedleer van de Word of Faith, zoals uitgedragen door Prince. Kritiek hierop is onder andere dat ‘succes in evangelische pinksterkerken een teken is van “hier is God aanwezig” of “hier is God aan het werk”. Er is geen verhaal als het gewoon goed mis gaat in je leven. Daarom is Prince gevaarlijk, want hij sluit stilzwijgend degenen uit waar Jezus zich juist om bekommerde. De mensen die lijden. De verstotenen. De blinden bij de poort die bedelen om geld.’ [1]
Gaasenbeek ventileert denkbeelden en interpretaties van Prince in eigen bijbelstudies, die onder meer verschijnen op de website van de gemeente. Prince bracht in mei 2008 een bezoek aan Jong en Vrij. In ons land worden sinds april 2015 iedere werkdag tussen 7.30 en 8.00 uur op RTL 5 de ‘welvaartspreken’ van Prince uitgezonden onder de noemer ‘New Creation Church TV’ (zie uitzending Eén Vandaag, 28 maart 2015). Deze zijn nu overgenomen door SBS6 (zelfde tijdstip). Gaasenbeek reageerde eerder al op kritiek op Prince door te stellen dat het erg jammer was dat Prince afgeschilderd wordt als een man die alleen maar met welvaart bezig is en lijden ontkent. ‘Dat is precies waarom ik niet geïnteresseerd ben in discussies binnen “het christelijke wereldje”’, aldus Gaasenbeek.

Bronnen: http://nl.wikipedia.org/wiki/MarcelGaasenbeekhttp://www.vergadering.nu/leesmap20070428-josephprince.htmhttp://www.cvkoers.nl/home/magazine/themas/11-kerk-a-missie/4622-het-land-van-jong-en-vrij, https://staatgeschreven.nl/2015/01/30/joseph-prince-evangelie-van-geld-en-genade-op-rtl5/, [1] https://staatgeschreven.nl/?s=gaasenbeek

Ronald Plat

bidden-420x238Ronald Plat, accountant en woonachtig in Bennebroek (Noord-Holland), startte in augustus 2011 met ‘De Gloriestoel’. Met zijn groep trekt hij door onder andere win­kel­cen­tra waar pas­san­ten plaats kunnen nemen in een stoel, waar­na er voor hun kwa­len wordt ge­be­den. Voor­al ver­meen­de ver­schil­len in been­leng­te kun­nen ter plek­ke worden ver­hol­pen. Hierdoor en door zijn aanhoudende pogingen om bekende overleden Nederlanders op te wekken, zoals prins Friso en de vermoorde Zeister broertjes Julian en Ruben, verwierf Plat landelijke bekendheid.

De Gloriestoel vroeg in 2013 één miljard subsidie aan bij VWS voor het terugdringen van de nationale ziektekosten. Oprichter Plat lanceerde tevens een plan om christenen hun huizen en geld afhandig te maken. [1]
In het kader van dodenopwekking blijkt dat Plat zich niet veel inleeft in de situatie van de nabestaanden. [2]
In 2013 onthulde Goedgelovig.nl dat de genezingscampagne die De Gloriestoel had ondernomen in het Flevoziekenhuis in Almere op 11 januari, berustte op een totale leugen. Beweerd werd dat er die dag vele wonderen (genezingen) door (via) hen uitgevoerd waren in het hospitaal. Het ziekenhuis ontkende echter in alle toonaarden de glorieuze genezingswonderen die zich binnen haar muren zouden hebben voltrokken. Zelfs met betrekking tot het menu die dag (volgens Plat zalm met gebakken aardappels) bleek Plat het ‘niet bij het rechte eind te hebben’; het was zuurkool en witlof.
Het is niet verwonderlijk dat de Gouden Bikini 2013 (de prijs die Goedgelovig.nl uitreikt aan de persoon, kerk of christelijke organisatie die zich het afgelopen jaar in Nederland op de meest wereldvreemde manier heeft onderscheiden) naar ‘benenverlenger en dodenopwekker’ Ronald Plat en zijn organisatie De Gloriestoel ging. Hij behaalde 65 procent van de stemmen.

Bronnen: http://www.gloriestoel.nl/, [1] http://goedgelovig.wordpress.com/2014/01/01/ronald-plat-gloriestoel-wint-gouden-bikini/, [2] http://www.spitsnieuws.nl/archives/binnenland/2013/05/retour-aardehttp://www.dichtbij.nl/zuid-kennemerland/regio/artikel/3305308/ronald-plat-uit-bennebroek-wint-laatste-gouden-bikini.aspxhttps://goedgelovig.wordpress.com/2013/01/21/de-gloriestoel-in-het-flevoziekenhuis/,, http://www.groot-waterland.nl/2014/01/02/gebedsgenezer-ronald-plat-biedt-gelovigen-aan-los-te-komen-van-aardse-schulden/

David Maasbach

MaasbachDavid Maasbach (1959) is pastor van het Capitol Evangelie Centrum in Den Haag, ook wel The Blessing genoemd. Hij is de oudste zoon en opvolger van Johan Maasbach (1918-1997). Maasbachs kerk bezit vestigingen in Nederland, Zwitserland en Brazilië. In Nederland zijn er locaties in Amsterdam, Breda, Den Haag, Dordrecht, Gouda, Utrecht, Vlaardingen en Zwolle.
Maasbach is tevens directeur van de Stichting Johan Maasbach Wereldzending (JMWZ). Deze organiseert bijbelscholen in onder andere Nederland, België, Brazilië, Colombia, Congo, Cuba, India en Zwitserland.
Maasbachs eigen tv-programma werd sinds maart 2008 elke zondagochtend uitgezonden door de commerciële tv-zender SBS6. Deze is hier begin juni 2017 mee gestopt. Family7heeft de uitzendingen overgenomen.

Maasbach liet al in 2003 weten plannen te hebben voor ‘Miracle City’ (Stad van Wonderen). Deze zou moeten bestaan uit een grote congreszaal, studio’s, een megaboekwinkel met christelijke literatuur, en een gebedstoren waar mensen 24 uur per dag terecht kunnen voor bezinning. De plannen zijn nog niet gerealiseerd.

Maasbach wordt vaak verweten meer op geld uit te zijn dan het evangelie te verkondigen. [1] [2] [3] [4] [5]
Ontwikkelingen binnen JMWZ worden door critici vergeleken met die van het beginstadium van een sekte: het absolute religieuze gezag van Maasbach als leider, het excommuniceren van mensen die vragen stellen, en contact met familie verbieden ( lees [7] maar eens ! zie ook [10] ). Ook ‘Miracle City’ wordt in dit kader bezien: een onderkomen voor de sekte, om deze nog verder te isoleren van de buitenwereld, en het gezag van de leider dag en nacht te laten gelden. [6] [8] [9]
Bezorgde ex-leden en ex-volgelingen van de Maasbachsekte hebben de blogpagina ‘Maasklacht’ opgestart met achtergrond- en ervaringsverhalen, en andere media-uitingen met betrekking tot de ‘Blessing Family’ sekte van David Maasbach en sektes in het algemeen, om zo volgelingen en geïnteresseerden te waarschuwen voor en bekend te maken met de praktijken en het ware gezicht van de organisatie. [8] Op de blogsite ‘Maasbachsekte’ worden tevens ontwikkelingen binnen de organisatie op de voet gevolgd. [9]

Bronnen: http://nl.wikipedia.org/wiki/DavidMaasbachhttp://www.maasbach.nl/http://www.sbs6.nl/programmas/david-maasbach/http://www.maasbach.nl/diversen/nieuw-5-dagen-per-week-david-maasbach-op-family-7/http://goedgelovig.wordpress.com/2012/04/29/david-maasbach-trekt-8-000-kijkers/, [1] https://staatgeschreven.nl/2013/01/10/geldwolfje-maasbach-draait-doorrrrr/, [2] https://staatgeschreven.nl/2013/01/02/david-maasbach-in-zware-geldnood-the-blessing-pact/, [3] http://goedgelovig.wordpress.com/2011/12/14/hoofdbeveiliger-maasbach-doet-boekje-open/#more-28161, [4] http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/archief/article/detail/2611353/1995/04/18/Maasbach-collecteert-met-emmers.dhtml, [5] http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/archief/article/detail/2716165/1995/07/26/Justitieel-onderzoek-tegen-Wereldzending-Johan-Maasbach-na-klachten-ex-leden.dhtml, [6] https://staatgeschreven.nl/2014/08/13/megalomaan-david-maasbach-wil-eigen-stad-bouwen/, [7] http://www.refoweb.nl/vragenrubriek/22265/sekte-van-maasbach/http://maasbachsekte.wordpress.com/2014/11/07/van-een-gewone-pinkstergemeente-naar-een-sekte-een-analyse/, https://maasbachsekte.wordpress.com/2014/12/02/weer-2-families-verscheurd-door-david-maasbach/https://staatgeschreven.nl/2014/05/08/shownieuws-wat-er-aan-de-hand-met-regina-maasbach/https://staatgeschreven.nl/2013/10/31/grote-opruiming-maasbach-gaat-weer-vazal-kerk-uit-gewerkt/https://staatgeschreven.nl/2011/12/17/affaire-david-maasbach-verrassend-welnee/https://staatgeschreven.nl/2014/05/20/als-het-zoete-bitter-wordt-de-kwestie-maasbach/, https://staatgeschreven.nl/?s=maasbach,
[8] https://maasklacht.wordpress.com/, [9] https://maasbachsekte.wordpress.com/, [10] https://decorrespondent.nl/4837/Om-bij-de-Happy-Family-van-deze-tv-dominee-te-horen-moesten-leden-met-hun-eigen-familie-breken/273172985085-1a33b7d8http://www.ad.nl/den-haag/de-onverbiddelijke-leer-van-tv-dominee-david-maasbach~a634d31e/https://medium.com/@erikdrenth/david-maasbach-waarom-het-soms-de-taak-van-theologen-is-om-af-te-breken-308a900a3c72#.sjtknlyb5

Edgar Holder

Edgar-HolderEdgar Holder (1951) is een neo-charismatische prediker van Surinaamse afkomst en noemt zich apostel. Op negentienjarige leeftijd kwam hij naar Nederland. Holder is voorganger en oudste geweest bij (Stichting) Johan Maasbach (Wereldzending), maar na een conflict met deze begon hij in 1992 de Stichting Levende Steen Gemeente. Sinds april 2013 bevindt de gemeente (met circa 3300 leden, 2016) zich in ‘de Dome’ in Spijkenisse (Zuid-Holland). Dit kerkgebouw (kosten elf miljoen euro) werd mede gefinancierd met geld van gemeenteleden. Ieder gemeentelid betaalt de ‘tienden’ (een joodse regel onder de Wet van Mozes), een tiende deel van je maandsalaris komt ten goede aan de kerk.
Levende Steen Ministeries (de nieuwe naam vanaf april 2013) ondersteunt zendingsprojecten in onder andere Indonesië, Tanzania, Suriname en Zuid-Afrika. Holder schreef een aantal boeken over opbouw van het christelijk geloof en over gebedsgenezing.

Holder stelt: ‘In Gods Woord staat helder en duidelijk welke beloften God voor ons heeft en tot onze beschikking zijn: redding, voorspoed, gezondheid, blijdschap, vrede, rust, overwinning, etc…’ [1] Elke eerste vrijdag van de maand is er een Supernatural Healing Meeting, een dienst in het kader van wonderen en genezingen: ‘Kom en verwacht een wonder van God!’ ‘We zien in ons midden dat God mensen op wonderbaarlijke wijze geneest.’ [2] Holder meent dat niet alleen ziekten veranderen op krachtige wijze, maar ook emotionele pijnen en omstandigheden – waar eerst geen uitzicht was op verbetering. [2]
Holder heeft een eigen tv-programma op SBS6, op zaterdagochtend tussen 9.30 en 10.00 uur. Het is een registratie van een wekelijkse ‘Supernatural Power Meeting’ in de Dome. De inhoud bestaat uit ‘krachtige prediking van apostel Holder en praise & worship’. [3] Ook op GOD TV verzorgt Levende Steen Ministeries uitzendingen.

Bronnen: [1] http://www.levendesteenministries.nl/https://nl.wikipedia.org/wiki/EdgarHolder, [2] http://www.levendesteenministries.nl/ministry/supernatural-healing-meeting/,  http://www.sbs6.nl/programmas/levende-steen-ministries/https://nl.wikipedia.org/wiki/KerkgebouwDeLevendeSteenhttp://www.cip.nl/nieuws/april-2013/34717-Zonder-geven-gaat-alles-kapot, [3] http://www.levendesteenministries.nl/media/uitzending-gemist/http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/article/detail/3569402/2013/12/30/Levende-Steen-Ministries.dhtmlhttp://www.volkskrant.nl/archief/de-aandeelhouders-van-god~a3425794/

Lees ook:

De invasie van een andere geest

 

8 thoughts on “Bekende (neo-)charismatische voorgangers

 1. ik zal deze gasten even helpen 

  want alzo lief heeft God  de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft zodat een IEGELIJK  die in Hem GELOOFT  niet verderve, maar het EEUWIGE leven hebbe.

  maar ze kunnen het niet geloven,ze willen ervoor werken, kijk eens wat ik geweldig werk ik doe,Uhm……….

  Hoest met de viervoeter VJ?

   

   

 2. Nou El, ze is al aardig ontdooid in een weekje tijd. Vanmorgen kwam ik als laatste beneden en ze kwam al kwispelend (en blaffend, voor de eerste keer!!) op me af, dolenthousiast. Net terug van een lange wandeling, en ook aan de riem gaat het steeds beter. Zo’n beestje is top voor de gelukshormonen :-)

  Tja en wat die koppen hierboven aangaat; ze willen inderdaad vooral zelf werken….en dat dragen ze uit, en vangen de revenuen. Reizen de hele wereld af om bij te tanken, of doden op te wekken ofzo…ik blijf er verre van :!:

 3. VJ ik ben blij te horen dat het goed gaat met het beestje ( heeft het beesje ook een naam ) ?😊 En dat  ze  weer wat geluk brengt naar de zware tijd die jullie achter de rug hebben 👍👍👍

  Tja VJ ver weg van blijven, doe ik ook   Ben toch wel tot de conclusie gekomen dat er 99 procent valse leraren op you tube en ” kerken ” en website’s zitten, ik hoop voor hun dat ze ooit gewoon in het simpele goede nieuws gelooft hebben  anders hebben ze een ernstig probleem

  zelfs Bryan denlinger zijn mijn ogen open over gegaan ” jij hebt me er altijd voor gewaarschuwd” maar het plaatje is compleet. Hij predict inderdaad bekering van zonde, Voor gered te worden  en dat is vals, thx

   

   

   

 4. Hoi El, ‘t meiske heet Mara. Ze zit op Instagram @Marathedog2015 Ze is echt lief, we merken wel dat ze heel wat meegemaakt heeft, maar ze leert wel graag.

  Ja El, helaas wordt het Evangelie heel vaak vermengd met eigen werkheiligheid. Droevig. Maar die opgeblazen leiderschaps ego’s kunnen allemaal de gordijnen in. We hebben ze niet nodig El, Christus is onze “tussenpersoon’ of beter Hogepriester. Dat ik Denlinger doorhad is niet mijn verdienste hoor. Dat is ook gegeven. Genade kocht mij vrij!

 5. Beste Vader Jacob,

  Je schrijfsel kan ik niet echt serieus nemen. Als je onder eigen naam iets schrijft, prima, maar niet onder een pseudoniem.

  Inhoudelijk rammelt je verhaal aan alle kanten en zijn vele zaken uit de context gehaald. Ik ken een aantal broeders persoonlijk en herken me niet in de door jouw gebezigde kritiek. Ik vind dit vuilspuiterij en hoewel ik echt niet wil zeggen dat iedere leider/spreker feilloos is, wil ik hier graag benadrukken dat ik dit hele artikel als afbrekend beschouw.

  Groet,

  Robbert Bleacher

 6. Beste Robbert,
  Jouw mening interessert me niet in het minst. Je geeft er bovendien blijk van selectief en onzorgvuldig te lezen. Zoals ik aangaf, komt dit artikel ergens vandaan (gelinkt notabene).
  Wie ben jij eigenlijk om mij te vertellen hoe en wat ik zou mogen posten en onder welke naam???
  Het artikel waar bovenstaande uit afkomstig is, is met zorg samengesteld. Dat jij de inhoud niet kan waarderen en kenmerkt als “vuilspuiterij” is geheel jouw probleem. Ik denk persoonlijk dat de toon nogal voorzichtig is, zou het zelf met andere termen aankleden. Maar inhoudelijk staat het als een huis.

  Als dit artikel afbreuk doet aan de charismatische misleiding is dat niets dan winst. Het gaat namelijk allemaal niet om deze opgeblazen leiderschapsego’s , maar om de Here Jezus Christus, en Zijn volbrachte werk.

 7. Charismatische leiders zijn allesbehalve bezig met wat een normale kerk doet. Ik ben lid geweest van de Rafaël gemeente in Amersfoort. Binnen deze gemeenschap gaat het alleen maar om het winnen van zieltjes om zo meer macht in invloed te krijgen. Ik werd er psychisch en lichamelijk in zoverre kapot gemaakt dat het bijna mijn leven kostte. Mijn man is er door overleden. Helaas is Nederland een te vrij land dat ze er niets aan doen om dat soort sektarische bewegingen te verbieden. Tot op heden wordt ik maar niet met rust gelaten door ze en proberen ze net zo lang mij te terroriseren dat ik uiteindelijk het leven laat. Dit puur om aan mijn totale vermogen van een paar ton te komen en mijn testament te wijzigen dat zij de regie overnemen. Deze gasten horen achter slot en grendel gezet te worden. Dit zijn gewoon criminelen die zwakkeren naar zich toe trekken om ze vervolgens de dood in te jagen. En hulp krijgen om hier van af te komen kan ik wel vergeten in een zelfingenomen samenleving.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.