2 thoughts on “allah is not the God of Abraham, Isaac and Jacob

 1. het grappig is dat in het taal van de oud-Hebreeuws, de naam Allah in het Oud-Hebreeuws is ALmight One wat in het nederlands betekent ALmachtige. in Islam betekent Allah (One en Only) maar in het etymologie Betekent het THE GOD
  net Als het woord Yahweh wat ook betekent (THE GOD) of THE LORD, Simpel ALlah in islam kan niet man of vrouw zijn, of Allah kan ook in te hebben maken met creatie want dit gaat tegen Pure eenheid, ik heb ook een vragje hoe kan God- mens bestaan want dat is onsterflijk en sterflijk teglijk wat het niet kan in onze geloof en bij joden ook

 2. Nou Abdullah, je slaat wat betreft de naam Yahweh (JHWH) de plank behoorlijk mis. In Exodus 3 wordt verteld hoe God aan Mozes Zijn naam bekendmaakt: ‘Ik ben die ik ben’, ‘Ik zal er zijn’ – een naam die Gods wezen tegelijk verhult en openbaart. Als in het Hebreeuws de klinkertekens werden weggelaten, werd deze godsnaam geschreven als JHWH, het zogenaamde Tetragrammaton. De komst van de Here Jezus werd door de profeet Jesaja aangekondigd in Jesaja 7: 14

  Daarom zal de Heere Zelf ulieden een teken geven; ziet, een maagd zal zwanger worden, en zij zal een Zoon baren, en Zijn naam IMMANUËL heten.

  Immanuel betekent: God met ons. Jezus was echter géén God in mensengedaante, Hij was volledig mens, de mensheid in alles gelijk behalve de zonde. Filippensen 2:5

  Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was;

  6 Die in de gestaltenis Gods zijnde, geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn;

  7 Maar heeft Zichzelven vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen hebbende, en is den mensen gelijk geworden;

  8 En in gedaante gevonden als een mens, heeft Hij Zichzelven vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot den dood, ja, den dood des kruises.

  9 Daarom heeft Hem ook God uitermate verhoogd, en heeft Hem een Naam gegeven, welke boven allen naam is;

  10 Opdat in den Naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen, die in den hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn.

  11 En alle tong zou belijden, dat Jezus Christus de Heere zij, tot heerlijkheid Gods des Vaders.

  God is mijn Vader, dankzij en door de Here Jezus Christus. Mohammedanen hebben God niet als Vader, en hebben al helemaal geen zekerheid wat er met ze gebeurt op de dag van het Oordeel…….


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.