Informatie gevraagd over Shalom Waddinxveen

Beste lezer/bezoeker,

Van verschillende kanten ben ik benaderd met de vraag of ik meer kan vertellen over de “Christelijke Gemeente Shalom” in Waddinxveen. De vraagstellers gaven aan zeer bezorgd te zijn over wat zich daar nou eigenlijk (onder andere) binnen de kerkmuren afspeelt, wat er geleerd wordt, hoe er met buitenstaanders wordt omgegaan , of er ook sektarische trekjes aan zitten. Wat wordt de leden zoal voorgehouden?

De reden dat ik benaderd ben is gelegen in het feit dat ik eerder over de sekte van Wim Griffioen ( destijds ook in Waddinxveen) heb bericht. Ik woon daar niet meer in de buurt, en heb zodoende ook weinig aanknopingspunten.

Daarom zou ik graag via deze weg een oproep willen doen. Bent u lid of bezoeker (geweest) van deze gemeente, en heeft u relevante informatie die u (desnoods anoniem) met ons zou willen delen, dan zouden wij heel graag van u horen. Dat kan via mail naar jvdo(apenstaartje)live.nl

Uw informatie zal vanzelfsprekend vertrouwelijk worden behandeld, met in achtneming van privacywetgeving.