Het lot van Iran 2600 jaar geleden voorzegd

De profetie in Jeremia 49 gaat over het lot van Elam. Elam is een deel van het huidige Iran, juist ook het deel waar Iran zijn nucleaire installatie heeft staan. Het lijkt er op de Jeremia zo’n 2600 jaar geleden al voorzegd heeft wat daarmee zal gebeuren in onze tijd. Zeer interessant. Nederlands ondertiteld.

Misbruik bij Jehovah’s getuigen

Geen onderwerp om blij van te worden. Hoe het Wachttoren Genootschap van zgn. Jehovah’s getuigen tot op de dag van vandaag omgaat met sexueel misbruik binnen eigen gelederen is onderwerp van onderzoek geweest van de Universiteit Utrecht, op initatief van de tweede Kamer.

Eerder moedigde de organisatie zijn onderdanen aan om mee te werken aan dit onderzoek, maar toen men inzage kreeg in het rapport werd er een kort geding opgetuigd om publicatie te voorkomen. Uitspraak van de rechter was vanmiddag dat hij niet mee ging in de eis. Het rapport is inmiddels openbaar. (externe link pdf)

Ik volg deze sekte al jaren. De getuigen en iedereen die er aandacht aan geeft wordt wijsgemaakt dat ze te maken hebben met “Gods organisatie”, “Gods unieke communicatiekanaal” “plaats van redding” op aarde. Dat ze kritiekloos alles moeten geloven wat ze voorgeschoteld wordt, en contacten buiten de club worden sterk ontmoedigd, etcetera etcetera etcetera.

Maar wat nu? Hoe gaat de organisatie dit naar binnen toe verdraaien?  Men heeft in elk geval wederom overtuigend bewezen gewoon het zoveelste religieus menselijke clubje te zijn met dezelfde gruwelijke trekjes als alle andere, en in elk geval allesbehalve “Gods organisatie”.

Waarvan akte.

Eerder geplaatst:

Citaten Wachttorengenootschap

Spiegel plaatjes en het wachttorengenootschap

“Bijbelstudie” van Jehovah’s getuigen

 

De schadelijke werking van universalisme (alverzoening)

(Ter verduidelijking: het zogenaamde “christelijk universalisme” ofwel de leer van al-verzoening wordt verder vermeld als “universalisme.” Ook in andere godsdiensten worden vormen van universalisme geleerd, een mooi oplosmiddel in aanloop naar eenheid en valse vrede onder wereldheerschappij van de satan tuinslang, verder vermeld als bokkenpoot) 

Christian_Universalist_symbol_svg
Symbool “christelijk universalisme”

Eerder geplaatst op 16-02-2016  door Jaap

De bokkenpoot is uit op de totale ondergang van alle mensen. Niets past hem beter dan dat alle mensen in hun zonden sterven en verloren zullen gaan. Dit volkomen miserabele figuur is de verpersoonlijking van ultiem haat en kwaad. Dit gaat gepaard met extreme sluwheid en een enorme intelligentie. Het ligt voor de hand dat de leer van het zgn. “christelijk universalisme,” ook wel bekend als de leer van alverzoening, een dankbaar stuk gereedschap is van de bokkenpoot in deze laatste dagen. Hoe dat zo? Dat is niet zo moeilijk. Door te leren dat alle mensen -niemand uitgezonderd- in het hiernamaals bij Christus zullen horen, een finaal en allesomvattend goedmakertje van Gods kant -na de dood. Zelfs de bokkenpoot en zijn personeel mogen in deze -buitenbijbelse- leer op het feestje komen.

Ho wacht even, wordt hier de suggestie gewekt dat universalisten dan satanisten zijn? Nee. Velen zijn serieuze zoekers naar waarheid, en dienen God met ontzag. Maar -of universalisten er mee instemmen of niet- de leer ontkent de noodzaak om tot Christus te komen tijdens dit leven. Er wordt immers geleerd dat alles allemaal later goed komt.
Continue reading “De schadelijke werking van universalisme (alverzoening)”