De ruiter op het witte paard

Door: Ab Klein Haneveld
Met Christus zal Zijn lichaam, de gemeente, verschijnen op aarde. De gelovigen zag Johannes, in een van de visioenen die hij voor het schrijven van Openbaring kreeg, op witte paarden en in dito linnen klederen, die verwijzen naar priesterschap en rechtvaardigheid. Ook de Heer Zelf rijdt op een wit paard. Wat Hij ontving deelt Hij met de Zijnen. Onder aanvoering van een der twee beesten willen legers van machthebbers oorlog voeren tegen Hem. Het andere beest is de antichrist, die zichzelf als God wil laten aanbidden, maar beide worden in de ‘poel des vuurs’ geworpen kort voor de jongste dag. Voor die tijd wordt de duivel voor duizend jaar gebonden, waarna hij korte tijd weer vrij komt en tenslotte diens uiteindelijke oordeel krijgt. Over gelovigen zal géén oordeel meer komen, want het ligt achter hen. Zij ontvingen in Christus’ opstanding eeuwig leven. Het boek Openbaring kent nauwelijks een chronologische volgorde en bestaat uit een verzameling van visioenen, die de vervulling van eerdere profetieën inhouden.

Beluisteren (90 minuten)

“Ik toch heb Mijn Koning gezalfd over Sion.”

49 redenen voor een opname vóór de grote verdrukking (e-book)

Bron: unrevelations

Het debat over de zogenaamde opname duurt al decennia lang, en eerlijk gezegd ben ik persoonlijk nog nooit een heel volledig werk tegengekomen waarin alle argumenten de revue passeren. Het leek me daarom goed om daar zelf een boek over te schrijven, om de doctrine zo compleet mogelijk te presenteren.

In dit e-Book, helemaal gratis en vrij te gebruiken overigens, neem ik u mee door 49 redenen waarom de opname een Bijbelse leer is en tevens waarom we deze vóór de zogenaamde grote verdrukking moeten plaatsen. We behandelen de doctrine als een soort rechtszaak, met harde bewijzen maar ook kleine aanwijzingen. We hangen zelfs de profiler uit, als ik zo vrij mag zijn.

Ik hoop dat het boek u en de mensen om u heen zal overtuigen en daarmee ook bemoedigen, dat ons perspectief geen jarenlange wraak is, maar een opname waarna we voor altijd bij de Here Jezus zullen zijn! Klik hier of op de cover om het boek te downloaden.

Sekteles van David Maasbach

Dat ik voorzichtig gezegd absoluut geen respect heb voor sekteleiders, danwel zelfbenoemde “godsmannen” mag duidelijk zijn voor de bezoeker die hier al wat langer meeleest. Van sommige sekteleiders is bekend dat ze naast hun verkniptheid akelig slim zijn. Dat laatste kan ik van David Maasbach, de erfgenaam van het Johan Maasbach imperium in elk geval niet zeggen.  Die spuit zijn manipulatieve wartaal gewoon zonder omwegen voor de camera. Een al wat oudere opname, maar zeker niet achterhaald
. Hier orakelt hij dat de leden banden met familie moeten doorsnijden (typisch sektarisch gedrag).

Een opname uit een kerkdienst waarin geestelijk leider David Maasbachnainpulatie zijn gemeenteleden duidelijk toespreekt om te breken met hun familie. Met name de familieleden die ooit de Maasbach gemeenschap (The Blessing Family) hebben verlaten. Ondanks dat David Maasbach wekelijks op tv te zien is in ingekochte zendtijd, was dit gedeelte van de dienst niet bedoeld om op tv te tonen of openbaar te maken buiten de kerkmuren. Laat het een waarschuwing zijn: Geestelijke leiders die eisen van de gelovigen in hun gemeenschap om te breken met ex-leden en familieleden komen alleen voor in sektes. Een gelikte tv-show op SBS 6 of de slogan “The Blessing Family is a happy family” maken de sekte van Maasbach niet minder gevaarlijk. David Maasbach verdraait betekenissen van Bijbelverhalen, manipuleert en zet zaken naar zijn hand om volgelingen afhankelijk te maken en te houden. Lees en bekijk meer over de misstanden bij de sekte van Maasbach op http://maasklacht.wordpress.com

Zie ook:

Sektarisme, manipulatie, kuddegedrag, kerkje spelen

“Beetje bang voor die Bijbel”

Op CIP.nl stond vorige week onderstaand artikel wat aardig weergeeft hoe post moderne mensen de Bijbel op een lager plan zetten. Een hoop vrijzinnig  gezwets over “angst” voor en  “visies” op de Bijbel. Let op de gebruikte argumenten. Dat wij hier radicaal anders tegenover staan mag duidelijk zijn.

Annelies vindt de Bijbel fascinerend én moeilijk: “Ik word zelfs een beetje bang voor die Bijbel”

‘Maar het staat er!’, kreeg Annelies Rebel vaak te horen tijdens discussies over wat de Bijbel zegt over de evolutieleer en seks voor het huwelijk. “Alsof ik de Bijbel en daarmee mijn geloof moest verdedigen tegen mensen die mij aanspraken op mijn gezond verstand”, schrijft ze in een nieuwe blog op de progressief-christelijke weblog Lazarus. (Lees: vrijzinnig post modern religieus weblog, Jaap)

Later kwam de schrijfster in aanraking met andere visies op de Bijbel. Het boek Rebible was voor haar een eye-opener. “Broer Jos en zus Inez van Oord delen elkaars interpretaties zonder oordeel. Ik vond het bevrijdend in vergelijking met de dichtgetimmerde manier van lezen die ik gewend was. (…) De Bijbel is geen sluitend geheel, maar een verzameling van boeken. Die benadering van de Bijbel geeft mij de ruimte die ik nodig heb om me te blijven verwonderen.

De Bijbel is fascinerend, maar door alle boeken over de Bijbel te lezen voel me nog onwetender dan ik al was en de benauwende discussies klinken nog altijd in mijn achterhoofd. En bij elke Facebook-discussie over een beladen thema waarbij christenen elkaar om de horen slaan met hun visies op de Bijbel wordt dat ook weer getriggerd.

Ik vind het bijna niet te doen om als gewone gelovige op een goede, evenwichtige, zinvolle manier een boek ter hand te nemen dat (meer dan) 2000 jaar geleden geschreven werd. Ik word zelfs een beetje bang voor die Bijbel.”

Lees ook:

Bang voor de Bijbel

Onvergankelijk Woord

“Ons werk bestaat uit het aanpassen van het godsbeeld aan de veranderende tijd”, sprak de zich voor theoloog uitgevende geïnterviewde voor de radio. Wat zou het godsbeeld moeten beginnen zonder het theologisch management, dat hem meesleurt in de vaart der volken, die als vooruitgang wordt bestempeld. Aan godsbeelden moet blijkbaar worden geschaafd om de beschaving bij te houden. Totdat van het hele beeld niets meer resteert. En voor zover de Bijbel hierin een functie heeft wordt ook die geminimaliseerd door grote delen als niet of niet meer van toepassing te verklaren. Weg met verouderde godsbeelden en bijbeluitleg. Maar wat valt er uit te leggen aan “Wat van den beginne was … dat verkondigen wij u.” Of “Het Woord des Heeren blijft in der eeuwigheid.” Of “Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid.” Een veranderend godsbeeld is een schepping van de mens. Maar de Bijbel leert het tegenovergestelde: Een onveranderlijke God is de Schepper van de mens, die als schepsel door Hem wordt opgeroepen om zijn oor naar Hem te neigen en zich te laten onderwijzen door zijn onveranderlijk Woord.

Studieserie in 3 delen beluisteren/downloaden via deze link

“Bijbelstudie” van Jehovah’s getuigen

Door Wim de Goeij

Pas op voor de organisatie van Jehovah’s Getuigen. Die biedt een “bijbelstudie” aan, o.a. via de website jw.org. In deze video wordt daar wat beter naar gekeken. Het is in ieder geval geen bijbelstudie, maar studie uit een boekje van het wachttorengenootschap. De bedoeling van al dit “gratis”, dat u door de Jehovah’s Getuigen wordt aangeboden, is u dat u lid wordt van de organisatie. Laat daar geen misverstand over bestaan. U bent gewaarschuwd.

The Pulpits Are Silent

By: Jan Markell

What incredible times we live in — like no previous generation. The world is heading pell-mell for a conclusion, though nobody knows the timing on this. But we are privileged to look at signs that are like clouds forming on the horizon. In the 1970s there were only a few events that were prophecy-related happening. There were minor shakings but sometimes connecting the dots was even a stretch!

Fast forward to today and there are so many prophecy-related events happening daily and hourly that it presents a major dilemma for those of us watching the signs of the times to know just where to focus. As I post stories daily on my website, I agonize that I must leave off so many as space and time won’t allow readers to zero in on all that is happening!

It is a privilege and a challenge to be born for such a time as this. Very little that is predicted to happen in the “last days” is good news, and who wants a steady dose of bad? But if one can “look up,” one can bear the heartache of looking around as the signs of the times explode on our news outlets.

The Bible asks us to be “watchmen” (Ezekiel 33). We’re to be sounding an alarm. Trouble is ahead. Time is short. And I have never felt such a sense of urgency and the realization that time is, indeed, short.

I am watching signs “converge.” They are stunning and breathtaking. But most pastors will not talk about them!

LifeWay Research is a Nashville-based, evangelical research firm that specializes in surveys about faith in culture and matters that affect the church. They report that a third of America’s Protestant pastors expect Christians to be Raptured — or taken up in the sky to meet Jesus — as the last of the last days begin. Over 36% believe in a pre-Tribulation Rapture. In spite of this glorious good news, their pulpits remain silent.

Over 50% of Protestant pastors, according to the survey, believe in a literal Antichrist — but their pulpits are silent.

Most pastors hold to the basic teachings of Christ’s Second Coming — but their pulpits are silent.

This same survey says almost 50% of Protestant pastors believe in a coming Millennium and hold to premillennialism. At this time we finally do away with the curse and fallen human nature — but their pulpits are silent.

Pastor Tom Hughes leads The 412 Church in San Jacinto, California. He has written a thoughtful article titled “Five Reasons Pastors Don’t Teach Bible Prophecy.” He writes, “Prophecy fills the Bible. End-time prophecy touches every person alive today. Jesus taught on it. So did John, Paul, Peter, James, and Jude. Yet only a small percentage of churches teach this crucial part of God’s message to our generation.

“Some pastors don’t teach it for theological reasons. They don’t believe it, don’t think it applies to us, consider it symbolic, or whatever. Others believe we’re probably living near the end of the age, but still refuse to touch the topic. They see it as an elective part of God’s curriculum. Take it or leave it.”

Hughes continues, “That’s not how Jesus saw it. He reprimanded the Pharisees and Sadducees for not discerning the times. ‘When it is evening you say, it will be fair weather, for the sky is red; and in the morning, it will be foul weather today, for the sky is red and threatening. Hypocrites! You know how to discern the face of the sky, but you cannot discern the signs of the times’ ” (Matthew 16:2-3 NKJV).

Hughes concludes, “More than a quarter of the Bible is prophecy — much of it yet to be fulfilled. How can we give congregations a well-rounded understanding of scripture if we leave out such a vital part of it?”

He then goes on to list these five reasons pastors may not be sharing these issues in the pulpit:

1) They don’t understand prophecy.

2) They fear offending members of the church.

3) They sense this will scare people.

4) People might not tithe if they think we’re close to the end.

5) There is fear in looking like the “loony-tune fringe.” The Harold Campings have done great damage.

The prophecies of the first coming of Christ were fulfilled. They stand as evidence that the Bible can be trusted. Prophecies of His second coming work the same way, except we get to witness these events in our time, often with our own eyes.

The nations of the world seem moved, as though by a hidden hand, into exactly the right positions on a global chess board. What an amazing thing to see it happening before our eyes! It builds faith and draws our attention God-ward. And it is a fantastic evangelism tool.

I think the church is headed into the home stretch of her history! I base that not on emotions or wishful thinking. I base that on what I see happening daily. Man can live for a week or two without food. We can live only days without water. But our spirits are crushed within hours without hope.

We have the good news of the ultimate hope — the “blessed hope” (Titus 2:13), His glorious appearing. Pastors, please don’t remain silent! Share the only good news out there.

“Charismatische vernieuwing en het visioen van Jan Pool”

Onderstaande podcast van Robbert Veen behandelt de charismatische vernieuwing  en het visioen van Jan Pool zoals geplaatst op de site van CIP

Bijsluiter:

Bespreking van een artikel van het CiP over de visie van Jan Pool over de charismatische vernieuwing van de kerken. Het eerste artikel is een preekschets waarin Jan Pool spreekt over Christenen als “gloriedragers”, die de heerlijkheid van God in de kerken moeten terugbrengen. Daaraan aansluitend een bespreking van het visioen van Jan Pool dat God hem gaf om ons te bemoedigen, want de vernieuwing van de kerk is aanstaande!